Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

JOanna  535 006 846
DOminika 792669706


WARSZTAT PROWADZONY HYBRYDOWO (MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA NA SALI
LUB ONLINE)

Cena

do 30.10.2022 - 2100 zł *
do 30.01.2023 - 2300 zł *
do 1.03.2023 - 2500 zł *

Para płaci jak za 1,5 osoby
Trójka płaci jak za 2 osoby

Ceny specjalne i rabatowe opisane w opisie warsztatu

Istnieje możliwość płatności w ratach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT

Wymagania wstępne

Warsztat dla

  • osób zainteresowanych samorozwojem
   i zmianą w życiu
  • coachów
  • terapeutów, psychologów
  • hipnoterapeutów
  • osób stosujących prowokatywność
   w pracy z klientem / pacjentem
  • osób pracujących pomocowo z innymi ludźmi
  • praktyków NLP
  • trenerów
METODA PROVOCATIVE CHANGE WORKS™ POLEGA NA TYM, ŻE KLIENT ODKRYWA, ŻE ZMIANA NIE JEST ZWIĄZANA Z CZASEM, ALE Z TYM JAK ZWRACAMY NASZĄ UWAGĘ W DANEJ CHWILI I NA CO. 
/ NICK KEMP /

 

CZYM JEST PROVOCATIVE CHANGE WORKS?

Provocative Change Works™ jest metodą wsparcia i rozwoju klienta w procesie zmiany. Może być stosowana zarówno w terapii, coachingu, rehabilitacji społecznej, jak i innych rodzajach pomocy człowiekowi. Twórcą metody jest Nick Kemp, wieloletni uczeń i współpracownik Franka Farrellego - twórcy Terapii Prowokatywnej.

Inspiracją i podłożem dla powstania Provocative Change Works™ była praca Franka Farrelly’ego, Miltona Ericksona, Richarda Bandlera i ponad 30 lat praktyki wspierania ludzi i zespołów przez samego Nicka Kempa.

 

PROVOCATIVE CHANGE WORKS™ SKŁADA SIĘ Z TRZECH PODEJŚĆ DO WSPARCIA OSOBY W PROCESIE ZMIANY:

 • Prowokowanie lub stymulowanie reakcji klienta poprzez werbalne i niewerbalne interakcje (techniki i narzędzia zaczerpnięte z Terapii Prowokatywnej Franka Farrellego).
 • Wykorzystanie niespecyficznej lub pośredniej hipnozy i eksploracji metafor - w celu stworzenia „stanów płynnych” w miejscach “utknięć” klienta (techniki i narzędzia zaczerpnięte z pracy terapeutycznej i hipnoterapeutycznej Miltona Ericksona).
 • Kadrowanie czasu - promowanie nowych sposobów poruszania się w czasie i przestrzeni poprzez pracę interwencyjną na neuroplastyczności mózgu (techniki i narzędzia zaczerpnięte z pracy między innymi Richarda Bandlera).

 

CZEMU SŁUŻY METODA?

 • przenoszeniu klienta ze stanu zafiksowania, “przyblokowania” do bardziej płynnego
 • wzrostowi odczuwania przez klienta większej swobody działań i wyborów
 • poszerzaniu samoświadomości i wzmocnieniu poprzez to samodecyzyjności klienta
 • zwiększeniu poczucia wpływu na siebie i swoją rzeczywistość poprzez zmianę percepcji czasu i przestrzeni
 • wzrost kreatywności i odwagi do doświadczania rzeczywistości i emocji

 

WARSZTAT PRZEZNACZONY JEST DLA: 

 • coachów, trenerów 
 • terapeutów, mediatorów, pedagogów 
 • hipnoterapeutów 
 • psychologów 
 • praktyków i sympatyów prowokatywności
 • praktyków NLP

 

PRAGNĄCYCH:

 • nowych technik do pracy z klientem w procesie zmiany 
 • efektywniej działać w sytuacji zastania lub fiksacji klienta 
 • szybciej dotykać obszarów istotnych dla procesu zamiany lub rozwoju 
 • być bardziej uważnymi na klienta i proces 

 

POSZUKUJĄCYCH:

 • nowych metod wsparcia klienta 
 • skutecznych narzędzi do pracy nad przekonaniami i postawą klienta 
 • efektywnych technik do pracy nad decyzyjnością i motywacją klienta w obrębie zmiany 

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ UCZESTNICZĄC W WARSZTACIE?

POZNASZ…

 • metodykę i zasady tworzące Provocative Change Works™
 • techniki pracy służące budowaniu efektywnego procesu zmiany, wywodzące się z prowokatywności, terapii ericksonowskiej oraz neurolingwistyki, połączone w jeden nurt wspierającego oddziaływania na klienta
 • zestaw narzędzi do budowania właściwego podłoża dla rozwoju i zmiany klienta w obszarach dla niego stanowiących problem lub wyzwanie

 

NAUCZYSZ SIĘ…

 • właściwych (specyficznych) strategii i podejść dla Provocative Change Works™
 • efektywnie wspierać siebie i innych w pracy z problemami i wyzwaniami
 • skutecznie wpływać na emocje swoje i klienta poprzez łatwiejsze dojście i zrozumienie źródeł ich powstawania
 • korzystać z głównych struktur i procedur prowokatywnych w procesie wsparcia

 

ZYSKASZ NOWE:

 • metody pracy z klientem zaczerpnięte z hipnoterapii do wsparcia procesów poznawczych
 • ćwiczenia z zakresu poznawanie tempa wewnętrznego głosu
 • techniki stworzone przez Nicka Kempa do pracy ze stanami lękowymi
 • wspierać rozwój własny i klienta poprzez humor i prowokację

 

BĘDZIESZ UMIEJĘTNIE...

 • posługiwać się głównymi technikami prowowkatywnymi
 • pozostawać w postawie sprzyjającej efektywności tego procesu
 • zmieniać negatywny dialog wewnętrzny w budujący (wspierający), z wykorzystaniem hipnoterapeutycznych elementów pracy
 • wykorzystywać karty ikon do pracy na obrazie i symbolu
 • pracować na zmianie tempa głosu i emocji
 • wykorzystywać sygnały niewerbalne w celu wsparcia klienta w zmianie stanu i nastawienia (w tym: perspektyw myślenia
  i odczuwania siebie, innych lub sytuacji)
 • pracować z klientem na jego linii czasu i w przestrzeni postrzegania

  ... by wesprzeć klienta w jego procesie zmiany.

 

KIM JEST NICK KEMP?

Nick Kemp jest pochodzącym z Wielkiej Brytanii międzynarodowej sławy trenerem i coachem, jednym z nielicznych trenerów Terapii Prowokatywnej na świecie oraz twórcą metody Provocative Change Works™, zbudowanej na elementach Terapii Prowokatywnej i Hipnoterapii Ericksonowskiej. Zajmuje się zmianami osobistymi od ponad trzydziestu lat, badając wiele form komunikacji i rozwoju osobistego, w tym hipnozę, terapię prowokatywną i NLP. W latach
1980 - 1998 prowadził warsztaty dotyczące rozwoju osobistego. W 2006 roku przez 26 kolejnych tygodni był gościem w radiu BBC, pracując z klientami na żywo. Obecnie pracuje indywidualnie, jak i zespołowo rozwijając swoją metodę Provocative Change Works™ oraz szkoląc innych terapeutów i coachów w Europie, Azji i USA. Jest inicjatorem i założycielem Association for Provocative Therapy (AFPT). Jest też autorem wielu cenionych nagrań audio i DVD n.t. rozwoju osobistego i skutecznej zmiany osobistej.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Termin: 3-5 czerwiec 2022 rok 

Miejsce: Warszawa

ROZKŁAD GODZINOWY:

piątek 10:00 - 18:00
sobota 10:00 - 18:00
niedziela 10:00 - 16:00

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

a. dyplom ukończenia szkolenia (w dwóch językach)

b. wsparcie superwizyjne i coachingowe przez miesiąc po zakończeniu warsztatu w sytuacji potrzeby

c. materiały szkoleniowe
 
d. talię kart Provocative Therapy Icons; talia kart jest unikatowym narzędziem, niedostępnym nigdzie poza szkoleniem
 
e. nagranie swojej sesji z Nickiem Kempem
dla własnego użytku
 
f. możliwość rozpoczęcia certyfikacji
z prowokatywności
(ścieżką terapii, coachingu lub podejścia prowokatywnego)
 
g. dołączenie do społeczności prowokatywnej
 
h. zniżki na inne wydarzenia organizowane przez Provocare


Podczas warsztatu będzie możliwość nabycia książek i materiałów dotyczących prowokatywności i improwizacji.

🔷 CENY OBOWIĄZUJĄCE
 
✔ Dla Osób nie wymienionych poniżej
do 30 listopada 2022 r. cena wynosi 1680zł
do 30 grudnia 2023 r. cena wynosi 2100 zł
OSOBY OBJĘTE CENAMI SPECJALNYMI
✔ Absolwenci Provocare
do 30 grudnia 2022 r. Cena wynosi 1520 zł
do 3 lutego 2023 r. cena wynosi 1900zł
✔ Terapeuci (w tym także: pracownicy pomocowi, pedagogiczni, NGO, pracownicy medyczni i socjalni, hipnoterapeuci)
do 30 grudnia 2022 r. Cena wynosi 1280 zł
do 3 lutego 2023 r. Cena wynosi 1600 zł
✔ Osoby akredytowane
Przez Izbę Coachingu ICC, ICF, Neuroedukację, Polski Instytut NLP, Polską Akademię NLP, Artura Króla, świętej pamięci Marka Rożalskiego
do 30 grudnia 2022 r. Cena wynosi 1520 zł
do 3 lutego 2023 r. Cena wynosi 1900 zł
 
❗❗❗ istnieje możliwość płatności w ratach bez ponoszenia dodatkowych kosztów
❗❗❗ Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT (wówczas do ceny należy dodać VAT)

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY:

dialog@provocare.pl

Informacje dodatkowe

Prowadzi warsztat: Nick Kemp
Tłumaczenie: Piotr Barański
Asystentura: Joanna Czarnecka
partnerzy wydarzenia:

CST Coaching

Piotr Mosak


Termin: 30 lipiec - 1 sierpień 2021
Miasto: Warszawa

Warsztat prowadzony w języku angielskim.
Bezpośrednio tłumaczony na język polski.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Jesteś absolutnie rozbrajający i niemożliwy do wsadzenia w ramy. Jest w tobie łagodność i naturalność, która sprawia, że ludzie błyskawicznie się przy tobie relaksują. Człowieku, po prostu moc jest z tobą!
/Frank Farrelly

Nick sprawił, że naprawdę skupiłem się i zmotywowałem do tworzenia nowych przychodów. Sprawił, że wszystko jest praktyczne i konkretne.
/Harvey Taylor

Nick Kemp jest wzorcowym trenerem.
/Doug O'Brien, Master Trainer NLP i Hipnoterapeuta

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811