PROWOKATYWNOŚCI
MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ

Myślenie Prowokatywne

Myślenie prowokatywne to podejście do prowokatywności rozwijane przez JO i NO. Jest efektem wieloletnich doświadczeń  używania prowokatywności na rynku Polskim konsultowanych z Frankiem Farrelly, dr Noni Höfner, dr Jaapem Hollanderem. 


Warsztaty Zaawansowane

Dla osób, które chcą się rozwijać w stosowaniu prowokatywności w stopniu wyższym niż tylko znajomość narzędzi przygotowaliśmy pakiet warsztatów zaawansowanych. Każdy ma swoją myśl przewodnią ale celem jest za każdym .razem jest budowanie świadomości siebie i klienta w procesie pracy prowokatywnej. Proces ten może być zwieńczony certyfikatem Praktyka Prowokatywności.

Klub Prowoaktywnych

Klub ProvoAktywnych jest miejscem spotkań tych, którzy chcą regularnie praktykować prowokatywność. Raz na dwa tygodnie, w środy spotykamy się... gdzieś. Program jest prosty: jedna sesja na żywo z omówieniem, jedno ćwiczenie przybliżające prowokatywność i tyle dyskusji i wymiany doświadczeń na ile czasu starczy. Więcej informacji u DOminiki 


Praktyk Prowokatywności

Certyfikacja, potwierdzająca, że dana osoba przeszła przez proces doświadczania pracy prowokatywnej zarówno jako klient jak i coach/terapeuta i w efekcie kształcenia i praktyki nabyła umiejętności profesjonalnego stosowania metody.

Warsztaty

MYŚLENIE PROWOKATYWNE - podstawy

Uniwersalny warsztat przygotowujący do rozumienia idei podejścia prowokatywnego w pracy z ludźmi. Stanowi podstawę do profilowanych warsztatów używania prowokatywności w coachingu, terapii, szkoleniach, życiu codziennym. Więcej

Coaching prowokatywny

Warsztat pogłębionej pracy prowokatywnej przygotowany pod kątem pracy coachingowej.

Terapia prowokatywna

Warsztat pogłębionej pracy prowokatywnej przygotowany pod kątem pracy terapeutycznej.

Szkolenia prowokatywne

Warsztat pogłębionej pracy prowokatywnej przygotowany pod kątem pracy warsztatowej.

Coaching grupowy dla bizensu

Warsztaty przygotowane pod kątem uruchamiania procesów biznesowych: wyciągania z rutyny, wypalenia zawodowego, uruchomienia do zmian. 

Warsztaty Gości

Dr Noni Höfner

7-9.09.2018 WARSZAWA

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811