Warsztaty i obozy

O czym jest ten warsztat?

Uniwersalny warsztat, który przygotowuje do rozumienia idei podejścia prowokatywnego w pracy z ludźmi oraz pozwala doświadczyć na sobie czym jest prowokatywność i jak działa.
Warsztat pozwala przećwiczyć podstawowe narzędzia prowokatywne, które bezpośrednio po warsztacie można stosować w swoim codziennym życiu i pracy.

Stanowi podstawę do:

 • rozpoczęcia certyfikacji z metod prowokatywnych w zgodzie z obraną ścieżką,
 • kontynuowania poznawania metody na zaawansowanych warsztatach skutecznego stosowania prowokatywności w coachingu, terapii, szkoleniach, sztuce i życiu codziennym.

O czym jest ten warsztat?

Warsztat, na którym poznasz m.in budowanie ramy sesji prowokatywnej, techniki i narzędzia prowokatywne służące skutecznemu docieraniu do sedna sprawy problemu, poznasz i zrozumiesz strukturę i dynamikę procesu prowokatywnego, zweryfikujesz mity i demony jakie kryją się za fałszywymi przekonaniami dotyczącymi prowokatywności, a także poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi.

twarze-metafor

O czym jest ten warsztat?

Twarze metafor to dwa dni pracy w oparciu o metafory, symbole, przypowieści, archetypy i pseudonimy. Warsztat, na którym poznasz m.in podstawy psychologii obrazu, proces tworzenia i oddziaływania metaforą, budowę i elementy skutecznej metafory prowokatywnej, oraz narzędzia i techniki do pracy z i na metaforze, symbolu, historii i obrazie.

O czym jest ten warsztat?

Czekają Cię dwa dni pracy w oparciu o rozwój świadomości empatii, rozumienia emocji i wzmacniania uważności w prowokatywności. Poznasz czym jest empatia w prowokatywności i jak ją utrzymać podczas sesji, a także rozwiniesz swoje umiejętności elastycznego przechodzenia między emocjami własnymi i klienta / pacjenta.

O czym jest ten warsztat?

Dwa dni o budowaniu humoru i wejściu w twórczy stan pozwalający na improwizacje w zgodzie z klientem i procesem, o pracy tu i teraz i spontaniczności reakcji własnych i klienta. Na warsztacie zbudujesz własne źródła inspiracji, sprawdzisz granice swojej spontaniczności i rozwiniesz umiejętność podążania za klientem w sposób kreatywny i uważny.

O czym jest ten warsztat?

Ten warsztat to follow łap, podczas którego spędzisz dwa dni na praktycznej improwizacji w doświadczaniu, humorze i uważności. Doświadczysz własnej elastyczności w kreatywności, będziesz mieć okazję wcielać się w różne postacie, eksplorując w ten sposób bogactwo własnej i klienta osobowości oraz obudzisz swoje poczucie humoru i spontaniczność w działaniu.

O czym jest ten warsztat?

2,5 dnia budowania odwagi do dotykania obszarów newralgicznych i “trudnych” dla siebie i dla klienta. Będziesz pracować pod interwizją i superwizją. Nauczysz się zauważać, kto stawia granice w procesie wsparcia. Zwiększysz odwagę, uważność i elastyczność w dotykaniu spraw wrażliwych. Odkryjesz własne ograniczenia w pracy z klientem, a także będziesz mieć okazję je przepracować.

O czym jest ten warsztat?

Dwa dni pracy w oparciu o budowanie samoświadomości własnych przekonań i postaw trenerskich, odwagi wewnętrznej do wyjścia poza schemat oraz uważności na jednostkę, proces, grupę i cel. Nauczysz się budować środowisko i atmosferę pozwalającą bezpiecznie i efektywnie stosować techniki prowokatywne, a także nabędziesz umiejętności wykorzystywania elementów prowokatywnych w pracy z grupami.

O czym jest ten warsztat?

Dwa dni pracy w oparciu o budowanie uważności na jednostkę i grupę, świadomości procesu i odwagi do konfrontacji słów z rzeczywistością. Na warsztatach rozwiniesz umiejętności pracy prowokatywnej z grupą, nabędziesz umiejętność budowania interwencji prowokatywnej i budowania w uczestnikach odwagi i chęci do otwartej komunikacji i działania.

O czym jest ten warsztat?

Dwa dni pracy w oparciu o budowanie większej świadomości roli ciała, mowy niewerbalnej, gestu, dotyku oraz emocji w pracy prowokatywnej. Na warsztacie nabędziesz więcej odwagi do prowokatywnego tańca z samym sobą i drugim człowiekiem, nauczysz się elastycznie reagować na zmiany zachodzące między Tobą a klientem oraz wyczuwać granice własne i drugiego człowieka w procesie wsparcia.

O czym jest ten warsztat?

To warsztat o podstawach prowokatywności w życiu, pracy coachingowej, terapeutycznej i pomocowej. Przez dwa dni będziesz pracować w oparciu o budowanie kreatywności myślenia, odwagi działania, radości kontaktu przy użyciu improwizacji i prowokatywnych metod.

ucielesniona

O czym jest ten warsztat?

Dwa dni o budowaniu relacji opartej na życzliwym i uważnym budowaniu odwagi do wyzwań i zmian; o emocjach, ciele i dotyku w prowokatywności. W trakcie warsztatu nabędziesz wiedzę z zakresu psychologii ciała oraz nauczysz się używać ruchu, dotyku i gestów jako bodźców i narzędzi do uruchomienia reakcji / motywacji / zmiany.

ucielesniona

O czym jest ten warsztat?

Dwa dni o budowaniu relacji opartej na życzliwym i uważnym budowaniu odwagi do wyzwań i zmian; o emocjach, ciele i dotyku w prowokatywności. W trakcie warsztatu nabędziesz wiedzę z zakresu psychologii ciała oraz nauczysz się używać ruchu, dotyku i gestów jako bodźców i narzędzi do uruchomienia reakcji / motywacji / zmiany.

certyfikacja_pakiet

Dla kogo jest proces certyfikacji?

Warsztaty zaawansowane są przeznaczone dla:

 • Praktyków prowokatywności;
 • Terapeutów;
 • Psychologów;
 • Psychiatrów;
 • Coachów;
 • Trenerów;
 • Osób zaangażowanych w działania “pomocowe” i opiekuńczo-lecznicze wobec innych;
 • Nauczycieli i edukatorów;
 • Managerów.

którzy ukończyli warsztat z podstaw prowokatywnych.

Czym jest certyfikacja z zakresu prowokatywności w pracy trenera?

Certyfikacja z zakresu prowokatywności w pracy trenera jest:

 • Kompleksowym projektem rozwojowym, skierowanym do trenerów, facylitatorów, edukatorów, liderów zespołów, osób na co dzień wspierających drugiego człowieka / ludzi
 • Programem przygotowującym uczestników do stosowania metod prowokatywnych i improwizacyjnych w szeroko rozumianej edukacji, w procesach wsparcia, zmiany i rozwoju jednostki i zespołów (w tym także całych organizacji lub poszczególnych jej obszarów)
 • Procesem kształtowania nowych kompetencji i postaw osób odpowiedzialnych za rozwój ludzi; pozwalającym na wzmocnienie odwagi do poza schematycznego działania w obrębie celów postawionych na sali szkoleniowej oraz w zgodzie z kierunkiem biznesowym firmy, tak by proces podejmowanych działań był efektywniejszy
 • Programem osadzonym w realiach biznesowych, edukacyjnych i szkoleniowych