Warsztaty i obozy

O czym jest ten warsztat?

Styl Prowokatywny wywodzi się z psychoterapii opartej na Terapii Prowokatywnej, której twórcą jest Frank Farrelly. Korzenie Terapii, jak i Stylu Prowokatywnego leżą w Terapii Skoncentrowanej na Kliencie Carla Rogersa. Był on wieloletnim współpracownikiem i superwizorem Franka Farrellego.

Jedną z charakterystycznych jego cech jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia i wzorców postępowania pacjenta / klienta przez „życzliwe wyolbrzymienie obrazu świata pacjenta”.

What is this workshop about?

The Provocative Style is derived from psychotherapy based on Provocative Therapy, whose creator is Frank Farrelly. The roots of the Therapy, as well as the Provocative Style, lie in Carl Rogers’ Client-Centered Therapy. He was a long-time collaborator and supervisor of Frank Farrelly. One of its distinctive features is to 'break’ stereotypical patient/client thinking and behavior patterns by 'lovingly caricature the patient’s world view’.

O czym jest ten warsztat?

Provocative Change Works™ jest metodą wsparcia i rozwoju klienta w procesie zmiany. Może być stosowana zarówno w terapii, coachingu, rehabilitacji społecznej, jak i innych rodzajach pomocy człowiekowi. Twórcą metody jest Nick Kemp, wieloletni uczeń i współpracownik Franka Farrellego – twórcy Terapii Prowokatywnej.

O czym jest ten warsztat?

Warsztat oparty będzie na dwóch metodykach, przedstawionych i podanych w praktyczny sposób. Na improwizacji i prowokatywności w pracy terapeutycznej i coachingowej, które razem efektywnie ze sobą współgrają, budując nowe umiejętności i wspierające przekonania w kliencie.

O czym jest ten warsztat?

Zapraszamy na trzy dni intensywnego warsztatu narzędziowo-metodycznego, osadzonego na sztuce łączenia improwizacji, prowokatywności, uważności i radości w procesie wsparcia człowieka.

O czym jest ten warsztat?

Trzydniowy warsztat osadzony na merytorycznym i praktycznym zastosowaniu prowokatywności w coachingu. Coaching prowokatywny daje możliwości, których nie znajdziemy w żadnej „tradycyjnej” metodzie coachingu lub terapii. Jednak, mimo, że znacznie różni się od typowych podejść, wykorzystuje mechanizmy, które większość osób intuicyjnie uznaje za niezwykle skuteczne.

O czym jest to seminarium?

Seminarium odbędzie się w formie autorskiej metody prowadzenia grupy psychoterapeutycznej. Intensywne Życie Terapeutyczne lub jak niektórzy nazywają metodę w skrócie Terapia Życiem jest żywym przykładem eklektycznej psychoterapii łączącej techniki terapii Gestalt, psychodramy, a także orientacji egzystencjalnej przy braku sztywnych ram koncepcyjnych.

O czym jest ten warsztat?

Seminarium jest bezpłatne.

Seminarium odbędzie się w formie autorskiej metody prowadzenia grupy psychoterapeutycznej. Intensywne Życie Terapeutyczne lub jak niektórzy nazywają metodę w skrócie Terapia Życiem jest żywym przykładem eklektycznej psychoterapii łączącej techniki terapii Gestalt, psychodramy, a także orientacji egzystencjalnej przy braku sztywnych ram koncepcyjnych.