Ucieleśniona relacja - warsztat zaawansowany

Najbliższe terminy:

Spis treści:
 1. Program warsztatów.
 2. Co będziemy robić na warsztatach?
 3. Dla kogo jest ten warsztat?
 4. Informacje organizacyjne.

Prowadzący warsztat: Oskar Hamerski, Piotr Barański i Joanna Czarnecka - razem lub na zmianę 😊

Program warsztatów:

 • Podstawy psychologii ciała i bliskości
 • Dotyk, gest i ruch jako nośniki informacji o kliencie, problemie, procesie
 • Emocja i ruch jako elementy zmiany i decyzji
 • Poruszenie i zastygnięcie – dwie siostry odczuć i potrzeb
 • Matematyka uważności: potrzeba + emocja + ruch – czyli jak nie zgubić wewnętrznej prawdy klienta?
 • Przerysowanie i absurd ucieleśniony – narzędzia, techniki i metody
 • Postać i przestrzeń w procesie – jak ją tworzyć, wychwytywać i wzmacniać / uplastyczniać?
 • Energia i przepływ pomiędzy i dla klienta – o budowaniu podstawy do wyzwolenia odwagi i motywacji
 • Emocja i kontakt – rzecz o zaskoczeniu i ciekawości w prowokatywności

Co będziemy robić na warsztatach?

W trakcie warsztatu:

 • Rozwiniesz umiejętność wiedzę z zakresu psychologii ciała
 • Nauczysz się używać ruchu, dotyku, gestu jako bodźców i narzędzi do uruchomienia reakcji/motywacji/zmiany
 • Doświadczysz siły ‘synchronizacji’ jako formy życzliwości i przepływu energii, myśli i porozumienia
 • Nabędziesz większą umiejętność odczytywania oraz rozumienia emocji i sygnałów płynących z mowy pozawerbalnej i reakcji nieświadomych klienta w trakcie sesji
 • Wzmocnisz umiejętność budowania w sobie postawy akceptacji, życzliwości i uważności na klienta, proces i samego siebie

 

Odpowiesz sobie na pytania:

 • Jak mogę efektywnie „czytać” informacje jakie wysyła klient w sposób niewerbalny?
 • Kiedy i jak wykorzystać ciało, dotyk i gest w procesie by był on wspierający a nie destabilizujący dla klienta?
 • Co zrobić z emocjami i odczuciami własnymi i klienta by były one wspierające i użyteczne dla procesu?
 • Jak zadbać o przestrzeń i atmosferę w procesie by stworzyć właściwe środowisko do prowokatywnych interwencji?

 

To, pozwoli Ci na:

 • Pewnego i właściwego korzystania z ciała jako narzędzia w procesie zmiany i rozwoju klienta (w i siebie)
 • Uelastycznienie i większe uplastycznienie własnego ciała w relacji z drugą osobą (albo osobami) w celu pełniejszego stosowania technik prowokatywnych
 • Efektywniejsze odczytywanie co mówi ciało twoje i twojego klienta w trakcie
 • Skuteczniejszego zauważania i „łapania” emocji klienta oraz energii jaka wyzwala się w trakcie sesji dla efektywnego wspierania osoby w zmianie

Dla kogo jest ten warsztat?

 • Osoby chcące się rozwijać i/lub poszukują metod wsparcia w zmianie
 • Osoby poszukujące nowych metod komunikacji oraz wsparcia osób i zespołów
 • Terapeuci
 • Trenerzy, nauczyciele
 • Osoby „pomocowe” (pracownicy socjalni i społeczni, medycy, opiekunowie, wychowawcy, mediatorzy, itp.)
 • Menedżerowie
 • Coachowie

Informacje organizacyjne: