Prowokatywny obóz - superwizyjny obóz prowokatywny

Najbliższe terminy:

Spis treści

oboz_superwizyjny

O czym jest ten obóz?

Zapraszamy serdecznie na pierwszy w historii naszego Instytutu warsztat w całości oparty na sesjach trapeutycznych i coachingowych na środku. W jednym czasie i miejscu możesz być klientem/ pacjentem, obserwatorem, uczniem, osobą wspierającą innych, a nad to wszystko Człowiekiem w spotkaniu z Człowiekiem (w tym z samym sobą). 

Nasze zaproszenie przyjęli: 

 • Żywi ludzie,
 • Prawdziwe tematy,
 • Autentyczne wyzwania,
 • Piękne wzruszenia,
 • Doświadczalne emocje,
 • Zmieniające się w rzeczywistość myśli,
 • Odważne wnioski, które wyzwalają na nowo świadomość wartości i radość życia.  

 

Obóz powstał na podstawie pytań, jakie zgłaszane od dawna są do nas od sympatyków i praktyków prowokatywności. Powstał na inspiracji zaczerpniętej z formy, w jakiej pracował podczas swoich warsztatów Frank Farrelly, a którą można w uproszczeniu określić strukturalnie jako: 

‘Sesja na środku – czas pytań – sesja na środku – czas pytań – czas interakcji’ 

Poza sesjami na środku i czasem pytań oraz dyskusji będzie można doświadczyć: 

 • Warsztatów improwizacyjnych 
 • Warsztatów tanecznych 
 • Warsztatów z świadomości ciała 
 • Warsztatów arteterapeutycznych 
 • Gotowania i biesiadowania w stylu wspólnotowym
 • – beduińskim

Dla kogo jest ten obóz?

Ten obóz jest jednocześnie dla: 

 • osób które chcą doświadczyć prowokatywności na sobie;
 • ludzi chcących popracować nad swoimi problemami / wyzwaniami / dylematami w sposób prowokatywny;  
 • wszystkich, którzy chcą na nowo spotkać się z samym sobą, w autentyczności, radości oraz doświadczaniu własnej prawdziwości, kolorowości i emocjonalności

 

oraz:

 • praktyków prowokatywności,
 • coachów, terapeutów, psychologów, osób pracujących pomocowo i opiekuńczo-leczniczo z innymi, którzy chcą uczestniczyć interwizyjnie w obozie, 
 • osób które na co dzień zajmują się wspieraniem innych, a którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności poprzez poznanie prowokatywności w praktyce tych którzy pracują nią na co dzień.

Korzyści z udziału w obozie - z poziomu uczestnika

W trakcie warsztatu odpowiesz sobie m.in na pytania: 

 • Kim obecnie jestem w moim życiu?
 • Czego chcę sam/sama dla siebie?
 • Gdzie jest moja radość i zasobność, gdy myślę że jej nie ma? 
 • Kiedy przyjdzie pora w moim życiu na mnie i moje pragnienia? 
 • Co mogę zrobić by… (dokończ wedle potrzeb)
 • Jak mogę stać się bardziej sobą i w zgodzie z sobą w moim życiu? 
 • Gdzie odszukać co zgubiłam i/lub uwolnić w sobie to, co zablokowałam, a za czym tęsknię? 
 • Jak wyjść z mojego „upupienia”?

 

Dodatkowo: 

 • Doświadczysz głębszego spotkania z samym sobą i drugim człowiekiem.
 • Poznasz nowe zasoby i/lub odkryjesz te, o jakich zapomniałaś/łeś.
 • Sprawdzisz na sobie efektywność działania prowokatywności.
 • Rozwiniesz umiejętność uważnego słuchania i obserwacji samego siebie i rozmówcy.
 • Wzmocnisz w sobie umiejętność dostrzegania możliwości tkwiących za i w ograniczających przekonaniach i postawach jakie masz, w celu ich „zdemontowania” lub osłabienia / uczynienia użytecznymi.
 • Rozwiniesz w sobie odwagę mówienia wprost i zgodę na to żeby być autentycznym/ ną.
 • Poszerzysz świadomość siebie, swoich potrzeb, wartości i chęć wyjścia im na spotkanie 

 

W programie:

Doświadczanie, czucie i widzenie – w uważności, życzliwości, ciekawości i empatii.

To, pozwoli Ci na:

 • Wzmocnienie w sobie odwagi do życia, ciekawości tego, co będzie, radości z tego co jest.
 • Rozwój samoświadomości i pewności siebie, w tym własnej wartości. 
 • Rozbudzenie w Tobie chęci poznawania i odkrywania siebie w kontakcie z drugim człowiekiem.
 • Lepsze wejście w kontakt z samym sobą i drugim człowiekiem – w życzliwości, uważności i radości.
 • Pogłębienie wiedzy z zakres psychologii motywacji i psychologii odwróconej.
 • Wsparcie rozwoju umiejętności kreatywności i elastyczności (myślenia i działania).
 • Wzmocnienie odporności psychicznej i umiejętności empatycznego działania wobec siebie i innych.
 • Głębsze osadzenie w świadomości jak działam i co mi to przynosi co pozwoli budować nowe nawyki.

Korzyści z udziału w obozie – z poziomu praktyka prowokatywności

Superwizja tak w prowokatywności, jak i w innych nurtach terapii czy coachingu jest ogólnie rzecz mówiąc spotkaniem specjalistów danego nurtu terapii / coachingu / wsparcia między innymi w celu:

 • Rozwoju kompetencji właściwych dla danego nurtu.
 • Pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prowokatywności w pracy z Człowiekiem w sposób praktyczny i doświadczalny w danym nurcie.
 • Rozwoju uważności i daru obserwacji, poszerzenia spektrum widzenia i rozumienia klienta oraz siebie w procesie wsparcia.

 

W trakcie warsztatu odpowiesz sobie m.in na pytania:

 • Jak efektywnie i etycznie posługiwać się z trakcie sesji pomocowej / terapeutycznej / coachingowej podejściem prowokatywnym?
 • Jak inaczej niż do tej pory mogę stosować główne elementy prowokatywności (mieszankę humoru, wyzwań i życzliwości) w sposób wspierający i budujące zmianę w kliencie?
 • Jak być tu i teraz w relacji z klientem i jednocześnie z samym sobą?
 • Jak mogę pracować z klientem i jednocześnie własnymi emocjami?
 • Co mogę zrobić, aby szybko odklejać się od danej perspektywy i „wpuszczać” siebie i klienta w inne?

 

Dodatkowo:

 • Doświadczysz głębszego spotkania z samym sobą i klientem w sesji, jednocześnie ucząc się jak zadbać o czystość relacji i bezpieczeństwo siebie, klienta i procesu.
 • Poznasz nowe / inne wykorzystanie znanych Ci narzędzi i metod prowokatywnych oraz zaczerpniesz nieznanych.
 • Sprawdzisz z poziomu interwizorów efektywność działania prowokatywności na różnych klientach / tematach i przy różnym stylu prowadzenia sesji prowokatywnej.
 • Rozwiniesz umiejętność uważnego słuchania i obserwacji rozmówcy.
 • Wzmocnisz w sobie umiejętność ciągłej diagnozy i dopasowania siebie do jej zmiennych.
 • Rozwiniesz umiejętność mówienia wprost, docierania do sedna sprawy.
 • Poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi.

 

W programie:

 •  Etyka pracy coacha i terapeuty w prowokatywności;
 •  Analiza sesji prowokatywnych na żywo;
 •  „Mechanika” prowokatywna – wskazania i przeciwwskazania;
 •  Interwizja i superwizja prowokatywna;
 •  Doświadczanie, czucie i widzenie – w uważności, życzliwości, ciekawości i empatii.

 

To, pozwoli Ci na:

 •  Wzmocnienie kompetencji prowokatywnych w pracy z drugim człowiekiem.
 •  Rozwój umiejętności pracy na absurdzie, grotesce i metaforze.
 •  Pogłębienie wiedzy z zakres psychologii motywacji i psychologii odwróconej.
 •  Wsparcie rozwoju umiejętności komunikacji prowokatywnej i kreatywności (myślenia i działania).
 •  Wzmocnienie uważności i relacyjności.
 • Głębsze osadzenie w świadomości jak działam i co jest moim własnym stylem prowokatywnym.

Logistyka obozu:

 • Termin: podamy wkrótce
 • Obóz jest warsztatem zamkniętym (uczestnicy na terenie ośrodka szkoleniowego uczestniczą w warsztacie, mieszkają, śpią, jedzą  – czyli są na miejscu przez 3 dni!).
 •  Miejsce: województwo mazowieckie – podamy niebawem.
 •  Zajęcia zaczynać się będą o 10:00, kończyć około godziny 18:00.
 •  O godzinie 20:00 rozpoczynać się będzie wieczorne kino rozwojowo-radosne i czas integracyjny

 

Każdy dzień ma swoją kolorowość:

 • Piątek: stajemy się całością
 • Sobota: stajemy się kolorowością
 • Niedziela: stajemy się wolnością

 

Co się mieści pod tymi hasłami? Tajemnicę podamy zainteresowanym 

Zapraszamy do kontaktu: dialog@provocare.pl