Prowokatywność w pracy trenera “Wszystko zaczyna się od gestu” - moduł podstawowy

Najbliższe terminy:

Spis treści

Prowadzący warsztat: Marcin Skorodzień i Joanna Czarnecka

Program warsztatów:

 • Metody prowokatywne – czym są w pracy z grupą,
 • Etyka prowokatywności w pracy z grupą,
 • Środowisko i granice w pracy grupowej opartej o metodę prowokatywną,
 • Odpowiedni moment – Czy istnieje i jak go rozpoznać w grupowej pracy prowokatywnej,
 • Rama – zasady obowiązujące trenera w pracy z grupą.

Co będziemy robić na warsztatach?

W trakcie warsztatu:

 • Nabędziesz umiejętności wykorzystywania elementów prowokatywnych w pracy z grupami.
 • Nauczysz się budować środowisko i atmosferę pozwalającą bezpiecznie i efektywnie stosować techniki prowokatywne w procesie rozwoju zespołu. Tak aby interwencje prowokatywne działały aktywizacyjne, a nie destabilizujące grupę.
 • Wzmocnisz w sobie odwagę do pozytywnego konfrontowanie osób z ich własnymi nawykami, postawami.

 

Odpowiesz sobie na pytania:

 • Jak być skuteczniejszym trenerem w pracy z grupą?
 • Jak szybko i efektywnie uformować grupę i rozpoznawać faktyczne a nie tylko deklarowane cele uczestników?
 • Jak aktywizować myślenie i zapraszać do eksperymentowania w obrębie “nieznanego” (wiedzy, umiejętności, itp.)?
 • Jak pobudzać ludzi do kreatywnego myślenia i elastycznego działania?
 • Jak stosować elementy humoru i przerysowania w procesie uczenia ludzi nowych umiejętności i proaktywnego nastawienia?
 • Jak szybciej i trafniej zapraszać ludzi do samodzielnego myślenia i działania
 • Jak budować odwagę do podejmowania własnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności?

 

To, pozwoli Ci na:

 • Efektywniejszy budowanie w uczestnikach odwagi do samodecyzyjności, odpowiedzialności i zaangażowania w podejmowane działania.
 • Łatwiejszy dostęp do zasobów edukacyjnych tkwiących w ograniczonych postawach i przekonaniach zespołu.
 • Sprawniejsze przechodzenie przez kolejne etapy procesu grupowego.
 • Głębszą integrację nowej wiedzy i umiejętności nabytych lub ćwiczonych podczas warsztatu.
 • Kształtowanie u uczestników samoświadomości siebie i swojej roli względem zespołu, celów i wartości (przejście z deklaratywności do aktywności).
 • Rozwój umiejętności integrowania zespołu jako całości.
 • Szybsze budowanie otwartej komunikacji i współodpowiedzialności w zespole.

Dla kogo jest ten warsztat?

 • Ten warsztat jest dla:
 • Odkrywców, liderów, aktywistów, praktyków,
 • Uczestników warsztatów z prowokatywności,
 • Osób, które zainteresowane są wykorzystaniem prowokatywności w pracy trenerskiej, edukacyjnej, szkoleniowej, itp.,
 • Osób tworzących i zarządzających pracą grup społecznie i zawodowo zaangażowanych w dane projekty / działania,
 • Osób wykorzystujących praktycznie metody prowokatywne w pracy trenerskiej i chcących rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie,
 • Terapeutów grupowych,
 • Trenerów,
 • Osoby zaangażowane w prace społeczne i „pomocowe”,
 • Menedżerów,
 • Coachów pracujących z grupami,
 • Edukatorów i Nauczycieli,
 • Osoby pracujące z zespołami.

Informacje organizacyjne:

 • Wymagania wstępne:
  • Znajomość czym jest prowokatywność,
  • Praca z zespołem lub grupami osób,
  • Chęć poszerzenia swoich umiejętności komunikacji i budowania współpracy,
  • Nastawienie na budowanie w sobie postawy angażującej innych w proces uczenia i rozwoju.
 • Cena: 1000 zł netto. Przy zakupie certyfikacji trenerskiej: 900 zł netto (istnieje możliwość płatności w ratach – dowiedz się więcej).
 • Warsztat prowadzony hybrydowo (możliwość uczestnictwa na sali lub online).
 • Więcej informacji bezpośrednio: JOanna tel. 535 006 846.
 • Uczestnicy otrzymują:
  • materiały szkoleniowe,
  • dyplom,
  • miesiąc opieki superwizyjno – mentorskiej po warsztacie.