Prowokatywność w pracy trenera “W chaosie jest metoda i porządek” - moduł zaawansowany

Najbliższe terminy:

Spis treści

Prowadzący warsztat: Marcin Skorodzień i Joanna Czarnecka

Program warsztatów:

 • Praca nad ograniczającymi postawami i przekonaniami względem siebie, innych i rzeczywistości,
 • Narzędzia i techniki zaawansowane do pracy z grupą,
 • Psychologia odwrócona i techniki paradoksalne w pracy z grupą,
 • Prowokatywna praca nad decyzyjnością, odpowiedzialnością, działaniem i efektem z niego płynącym.

Co będziemy robić na warsztatach?

W trakcie warsztatu:

 • Rozwiniesz umiejętności pracy prowokatywnej z grupą.
 • Nabędziesz umiejętność budowania interwencji prowokatywnej – konfrontujące osoby pomiędzy tym, co deklaratywne a faktyczne. W celu budowania w zespole odpowiedzialności i sprawczości nastawionej na efekt i zmianę.
 • Nauczysz się zauważać i wychwytywać te elementy w pracy grupowej, które mogą być rozwojowe i wspierające w procesie uczenia dla osoby i zespołu. A także, które interwencje prowokatywne mogą jeszcze bardziej wzmocnić grupę.
 • Rozwiniesz w sobie umiejętność uważnego obserwowania i słuchania grupy oraz szybkiego reagowania na nią.
 • Nabędziesz nowe umiejętności budowania w uczestnikach odwagi i chęci do otwartej komunikacji i działania nastawionego na partnerstwo.

 

Odpowiesz sobie na pytania:

 • Jak pracować na zróżnicowanym zespole metodami prowokatywnymi?
 • Jak prowadzić interwencję prowokatywną tak, aby była kształcąca dla całej grupy, a nie tylko dla jednostki?
 • Jak jednocześnie pracować z osobami i całością grupy metodami prowokatywnymi, tak aby każdy czuł się włączony w proces?
 • Co zrobić w sytuacji gdy interwencja prowokatywna jaką zastosuje trener, coach, okaże się niewłaściwą?
 • Jak wydobywać spod “dywanu” tematy, które niszczą efektywność zespołową.
 • W jaki sposób używać metod prowoaktywnych do rozwoju grupy

 

To, pozwoli Ci na:

 • Zbudowanie umiejętności i odwagi do pracy metodą prowokatywną z grupą,
 • Wzmocnienie umiejętności pracy absurdem i przerysowaniem, nad zmianą postaw oraz przekonań,
 • Efektywniejsze budowanie współdziałających zespołów, opartych na otwartej komunikacji i partnerskiej postawie względem siebie,
 • Szybsze uruchamianie w ludziach otwartości i ciekawości do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
 • Wzmocnienie umiejętności tworzenia twórczej atmosfery w zespole.

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat kierowany jest do:

 • Osób, które brały udział w warsztacie podstawowym z prowokatywności w pracy trenera.
 • Osób wykorzystujących praktycznie metody prowokatywne w pracy trenerskiej i chcących rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie.

Informacje organizacyjne: