Nick Kemp: Provocative Change WorksTM - wprowadzenie

Najbliższe terminy:

Spis treści

O czym jest ten warsztat?

Metoda PROVOCATIVE CHANGE WORKS™ polega na tym, że klient odkrywa, że zmiana nie jest związana z czasem, ale z tym jak zwracamy naszą uwagę w danej chwili i na co. / Nick Kemp /

Czym jest PROVOCATIVE CHANGE WORKS?

Provocative Change Works™ jest metodą wsparcia i rozwoju klienta w procesie zmiany. Może być stosowana zarówno w terapii, coachingu, rehabilitacji społecznej, jak i innych rodzajach pomocy człowiekowi. Twórcą metody jest Nick Kemp, wieloletni uczeń i współpracownik Franka Farrellego – twórcy Terapii Prowokatywnej.

Inspiracją i podłożem dla powstania Provocative Change Works™ była praca Franka Farrelly’ego, Miltona Ericksona, Richarda Bandlera i ponad 30 lat praktyki wspierania ludzi i zespołów przez samego Nicka Kempa.

PROVOCATIVE CHANGE WORKS™ składa się z trzech podejść do wsparcia osoby w procesie zmiany:

 • Prowokowanie lub stymulowanie reakcji klienta poprzez werbalne i niewerbalne interakcje (techniki i narzędzia zaczerpnięte z Terapii Prowokatywnej Franka Farrellego).
 • Wykorzystanie niespecyficznej lub pośredniej hipnozy i eksploracji metafor – w celu stworzenia „stanów płynnych” w miejscach “utknięć” klienta (techniki i narzędzia zaczerpnięte z pracy terapeutycznej i hipnoterapeutycznej Miltona Ericksona).
 • Kadrowanie czasu – promowanie nowych sposobów poruszania się w czasie i przestrzeni poprzez pracę interwencyjną na neuroplastyczności mózgu (techniki i narzędzia zaczerpnięte z pracy między innymi Richarda Bandlera).

 

Czemu służy ta metoda? 

 • Przenoszeniu klienta ze stanu zafiksowania, “przyblokowania” do bardziej płynnego
 • Wzrostowi odczuwania przez klienta większej swobody działań i wyborów,
 • Poszerzaniu samoświadomości i wzmocnieniu poprzez to samodecyzyjności klienta,
 • Zwiększeniu poczucia wpływu na siebie i swoją rzeczywistość poprzez zmianę percepcji czasu i przestrzeni,
 • Wzrostowi kreatywności i odwagi do doświadczania rzeczywistości i emocji.

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • coachów, trenerów, 
 • terapeutów, mediatorów, pedagogów, 
 • hipnoterapeutów, 
 • psychologów, 
 • praktyków i sympatyów prowokatywności,
 • praktyków NLP,

 

pragnących:

 • nowych technik do pracy z klientem w procesie zmiany 
 • efektywniej działać w sytuacji zastania lub fiksacji klienta 
 • szybciej dotykać obszarów istotnych dla procesu zamiany lub rozwoju 
 • być bardziej uważnymi na klienta i proces, 

 

poszukujących:

 • nowych metod wsparcia klienta, 
 • skutecznych narzędzi do pracy nad przekonaniami i postawą klienta, 
 • efektywnych technik do pracy nad decyzyjnością i motywacją klienta w obrębie zmiany,

Opinie o warsztatach:

Korzyści z udziału w warsztacie

Poznasz:

 • metodykę i zasady tworzące Provocative Change Works™,
 • techniki pracy służące budowaniu efektywnego procesu zmiany, wywodzące się z prowokatywności, terapii ericksonowskiej oraz neurolingwistyki, połączone w jeden nurt wspierającego oddziaływania na klienta,
 • zestaw narzędzi do budowania właściwego podłoża dla rozwoju i zmiany klienta w obszarach dla niego stanowiących problem lub wyzwanie,

 

Nauczysz się:

 • właściwych (specyficznych) strategii i podejść dla Provocative Change Works™,
 • efektywnie wspierać siebie i innych w pracy z problemami i wyzwaniami,
 • skutecznie wpływać na emocje swoje i klienta poprzez łatwiejsze dojście i zrozumienie źródeł ich powstawania,
 • korzystać z głównych struktur i procedur prowokatywnych w procesie wsparcia,

 

Zyskasz nowe:

 • metody pracy z klientem zaczerpnięte z hipnoterapii do wsparcia procesów poznawczych,
 • ćwiczenia z zakresu poznawanie tempa wewnętrznego głosu,
 • techniki stworzone przez Nicka Kempa do pracy ze stanami lękowymi,
 • wspierać rozwój własny i klienta poprzez humor i prowokację.

 

Będziesz umiejętnie:

 • posługiwać się głównymi technikami prowokatywnymi,
 • pozostawać w postawie sprzyjającej efektywności tego procesu,
 • zmieniać negatywny dialog wewnętrzny w budujący (wspierający), z wykorzystaniem hipnoterapeutycznych elementów pracy,
 • wykorzystywać karty ikon do pracy na obrazie i symbolu,
 • pracować na zmianie tempa głosu i emocji,
 • wykorzystywać sygnały niewerbalne w celu wsparcia klienta w zmianie stanu i nastawienia (w tym: perspektyw myślenia i odczuwania siebie, innych lub sytuacji),
 • pracować z klientem na jego linii czasu i w przestrzeni postrzegania,

 

…by wesprzeć klienta w jego procesie zmiany.

Informacje organizacyjne

Cennik 

 • Ceny specjalne:
  • Para płaci jak za 1,5 osoby 
  • Dla absolwentów warsztatów Provocare nieobjętych innymi cenami specjalnymi: 1900 zł *(cena obowiązuje do 3.02.2023)
  • Dla pracowników terapeutycznych (etatowych), pracowników socjalnych i pomocowych (w tym NGO) wynosi: 1600 zł *(cena obowiązuje do 3.02.2023)
  • Dla Absolwentów n/w warsztatów cena 2000 zł (cena obowiązuje do 3.02.2023):
   • Artura Króla (wejście na hasło)
   • Ś.P. Marka Rożalskiego (dowodem jest ksero dyplomu)
   • Izy i Marka Rudzińskich (dowodem jest ksero dyplomu)
   • Polskiego Instytutu NLP (dowodem jest ksero dyplomu)
   • Polskiej Akademii NLP (dowodem jest ksero dyplomu)
 • Warsztat prowadzony hybrydowo (możliwość uczestnictwa na sali lub online).
 • Warsztat prowadzony w języku angielskim i tłumaczony bezpośrednio na język polski.
 • Więcej informacji bezpośrednio: JOanna tel. 535 006 846, DOminika 792 669 706
 • Uczestnicy otrzymują:
  • dyplom ukończenia szkolenia w dwóch językach,
  • wsparcie superwizyjne i coachingowe przez miesiąc po zakończeniu warsztatu w sytuacji potrzeby,
  • materiały szkoleniowe, 
  • nagranie swojej sesji z Nickiem Kempem na własny użytek. 

Podczas warsztatu będzie możliwość nabycia książek i materiałów o prowokatywności i improwizacji, jak również talii kart Provocative Therapy Icons, która jest unikalnym narzędziem niedostępnym nigdzie poza szkoleniami Nicka

Prowadzący warsztat

Nick Kemp jest pochodzącym z Wielkiej Brytanii międzynarodowej sławy trenerem i coachem, jednym z nielicznych trenerów Terapii Prowokatywnej na świecie oraz twórcą metody Provocative Change Works™, zbudowanej na elementach Terapii Prowokatywnej i Hipnoterapii Ericksonowskiej. Zajmuje się zmianami osobistymi od ponad trzydziestu lat, badając wiele form komunikacji i rozwoju osobistego, w tym hipnozę, terapię prowokatywną i NLP. W latach 1980 – 1998 prowadził warsztaty dotyczące rozwoju osobistego. W 2006 roku przez 26 kolejnych tygodni był gościem w radiu BBC, pracując z klientami na żywo. Obecnie pracuje indywidualnie, jak i zespołowo rozwijając swoją metodę Provocative Change Works™ oraz szkoląc innych terapeutów i coachów w Europie, Azji i USA. Jest inicjatorem i założycielem Association for Provocative Therapy (AFPT). Jest też autorem wielu cenionych nagrań audio i DVD n.t. rozwoju osobistego i skutecznej zmiany osobistej.