Jeroen Stek: Kreatywność i dziedzictwo Franka Farrellego

Najbliższe terminy:

Spis treści

jorren

O czym jest ten warsztat?

“Warsztat oparty będzie na dwóch metodykach, przedstawionych i podanych w praktyczny sposób. Na improwizacji i prowokatywności w pracy terapeutycznej i coachingowej, które razem efektywnie ze sobą współgrają, budując nowe umiejętności i wspierające przekonania w kliencie.

Doświadczanie w jakie wejdziemy podczas tych trzech dni będzie osadzone nie tylko na słowach, ale także na wyobrażeniach, improwizacjach, pantomimie, dramie, scenkach… Ponieważ to one najmocniej trafiają do człowieka, co za tym idzie są skuteczniejsze w pracy z klientem”. / Jeroen Stek

Gry i ćwiczenia improwizacyjne podczas warsztatu będą służyć:

 • wyzwoleniu w uczestnikach umiejętności swobodnego wyrażania siebie, 
 • uruchamiania poczucia wolności od krytycznej samooceny czy lęku przed oceną innych,
 • wzmacniania chęci do radosnego odkrywania siebie i innych poprzez zabawę,
 • budowaniu poczucia własnej wartości i odwagi do autentyczności poprzez odgrywanie niekiedy zupełnie dziwacznych scenek. 

 

W przeciwieństwie do tradycyjnego zbierania wiedzy poprzez dostarczanie jej z zewnątrz, chciałbym uczestników “oderwać od krzeseł”, tak by zbierali wiedzę z doświadczeń własnych, uważności na innych, na bazie myśli i wniosków jakie powstaną w nich. 

Wewnętrzne dylematy i przekonania uczestników uzewnętrznione w formie odegranych scenek i dialogów w sposób przerysowany pozwolą im na przyjrzenie się samym sobie i dokonanie zweryfikowania adekwatności własnych przekonań i schematów działania. To z kolei pozwoli im na adekwatne do obecnych realiów ich życia stworzenie nowych, efektywniejszych i wspierających tak mechanizmów działania jak i przekonań. 

Obrazy, powstałe w wyniku pracy na przerysowaniu, absurdzie, czy grotesce lepiej trafiają do mózgu i przez to wprowadzają więcej zamieszania w zastałych skryptach myślowych mobilizując mózg do wytężonej i aktywnej pracy. W wyniku tej pracy, uzyskana zmiana jest trwalsza.

Chciałabym, aby dla uczestników warsztatu efektem był wzrost umiejętności budowania obrazów i wyobrażeń tak u siebie jak i u klienta poprzez odwagę do wcielania się w postacie, odgrywanie scen, teatralność, dramaturgiczność postaci, improwizacja. Czyli wszystko to co stanowi samego terapeutę czy coacha, a co może być użyte jako narzędzie wspierające proces zmiany w kliencie. Jest to potężniejszym narzędziem niż same słowa czy analityczne wnioski.

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • każdego, kto chce pracować metodami prowokatywnymi, 
 • każdego, kto chce zacząć używać improwizacji w swojej pracy,
 • Coachów, trenerów, psychologów, menedżerów, osób pracujących z ludźmi.

 

pragnących:

 • oderwać się od samych słów w pracy z klientem i wykorzystać bardziej siłę obrazów, postaci, scen, które mają odzwierciedlenie w życiu klienta i jego problemie, 
 • nowych narzędzi do pracy z wyobrażeniami, myślami i emocjami klienta,
 • efektywniej wzmacniać poczucie pewności siebie i własnej wartości u klienta, 
 • rozwijać umiejętność twórczego myślenia i kreatywnego działania w kliencie, 
 • poczuć więcej swobody, lekkości, luzu, radości w  odgrywaniu scenek i pokazywaniu obrazów podczas pracy z klientem,

 

poszukujących:

 • większej radości, lekkości i swobody w pracy z klientem,
 • nowych technik integrowania i aktywizowania osób i zespołów, 
 • nowych, nietuzinkowych metod pracy, mniej werbalnych, analitycznych czy intelektualnych, a bardziej bazujących na aktywnym działaniu we współpracy z klientem, 
 • życzliwego i serdecznego połączenia z klientem w procesie wsparcia, 
 • nieszablonowych technik pracy z obrazami i symbolami klienta w kontekście jego problemu czy sytuacji.

Korzyści z udziału w warsztacie

Dzięki udziałowi w warsztacie zyskasz:

 • poczucie życzliwego  i serdecznego połączenia z klientem,
 • poczucie bycia blisko klienta i umiejętność wejścia w jego świat,
 • odwagę do “wygłupiania się” by lepiej pomóc klientowi,
 • swobodę i luz, wykorzystanie humoru do pracy z klientem,
 • umiejętność odgrywania scenek w trakcie sesji, które mają służyć klientowi w przejrzeniu się w swoim problemie,
 • narzędzia do budowania asertywności w kliencie i odpowiedzialności za swoje działania, siłę do działania,
 • radość z pracy coachingowej czy terapeutycznej,

 

nową wiedzę:

 • dotyczącą mechanizmów twórczego myślenia i kreatywnego działania u siebie i innych, 
 • o metodach aktywizacji i rozwoju mózgu,
 • z zakresu wzmacniania pewności siebie, 
 • z obszaru poczucia sprawczości u klienta, wzmocnione poprzez humor i stawianie wyzwań, 

 

nowe umiejętności:

 • stosowania w sposób elastyczny i twórczy czynników Farrellego,
 • kreatywnego myślenia i nieszablonowego działania, 
 • wykorzystywania własnego humoru do integrowania zespołów i wzmacniania  relacji, 
 • budowania w ludziach odwagi do autentyczności i otwartej komunikacji,   

 

nowe narzędzia służące do: 

 • aktywizacji zespołów,
 • budowania twórczej atmosfery w pracy zespołów,
 • wzmacniania umiejętności elastycznego przechodzenia przez zmiany, 
 • kreatywnego rozwiązywania problemów.

 

Odpowiesz sobie na pytania:

 • jak stawiać wyzwania by były one radosnym odkrywaniem siebie?
 • jak tworzyć środowisko do twórczej pracy i efektywnego rozwoju? 
 • gdzie szukać inspiracji do budowania poczucia pewności siebie w kliencie a tym samym zwiększania jego poczucia sprastwa i samodecyzyjnoiści?
 • poprzez jakie działania mogę zwiększać elastyczność działania i kreatywne myślenie u klienta lub w grupie z jaką pracuję?

Program warsztatów

Wzmacnianie bazy prowokatywnej:

 • Ćwiczenie na Rozruszanie + „Rozdmuchiwanie” Spraw + Ekstremalne Niewerbalne Odzwierciedlanie
 • Przedstawianie się Pseudonimami (Aliteracja Imienia)
 • Demonstracje
 • Łączenie Pracy Spójnej i Prowokatywnej
 • Jak Używać Prowokatywności
 • Mądrość Plemienna: Różnice Kobieta/Mężczyzna (Lub Stary/Młody, Nauczyciel/Uczeń, Kierownik/Pracownik, Duże Miasto/Wieś, Rodzic/Dziecko, Bogaty/Ubogi)
 • Demo: Stały Klient
 • Lista Emocji
 • Superwizja ‘Sztafeta’
 • Runda Sondażowa

 

Czynniki Farelly’ego:

 • Część 1 Ćwiczenie na Rozruszanie: Zasady w Praktyce
 • Praca – Pauza i przegląd Zasad – Kontynuowanie pracy
 • Filmy z Frankiem Farrellym
 • Obserwacja: Wyobraź sobie, że jesteś Frankiem Farellym. Zapisz 3 dobre stwierdzenia. Jakie widzisz wzorce?
 • Identyfikacja z Frankiem Farrelly’m (GIP)
 • Praca z innymi
 • Wyjaśnienie Czynników Farelly’ego (O których chciałbyś dowiedzieć się więcej?)
 • Demo: ze wszystkimi czynnikami Farelly’ego
 • Najważniejsze 3 Czynniki Farellego, które chciałbyś mieć na własność
 • Najważniejsze 3 Czynniki Farellego, których, według kolegów, potrzebujesz
 • Ćwiczenie – Guru przeszkadza i wskazuje czynniki, które w danym momencie działają
 • Demonstracje
 • Runda Sondażowa

 

Łaskotanie Twojej Kreatywności:

 • Ćwiczenie na Rozruszanie: Przekazywanie Imion i Klaskanie
 • Raczej Akceptowanie niż Blokowanie (Zasady Impro)
 • Improwizacja w Coachingu Prowokatywnym
 • Demonstracje
 • Powiązania i Kreowanie postaci, sytuacji, czy procesu 
 • Liczby i Litery w procesie wsparcia 
 • Aktorstwo (drama) i Użycie Przestrzeni w pracy z klientem
 • Praca na świadomym wykorzystaniu Wysokiego i Niskiego Statusu
 • Demonstracje
 • Typy Relacji i Improwizacja
 • Runda Sondażowa

Informacje organizacyjne

Cena: podamy niebawem

Uczestnicy otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe,
 • Dyplom ukończenia warsztatu (dwujęzyczny) 
 • Osoby które usiądą do sesji z Jeroenem Stekiem, otrzymają zapis video swojej sesji dla celów prywatnych (nie można nagrania publikować ani rozpowszechniać w celach innych niż własna edukacja)
 • Przez miesiąc po warsztacie uczestnicy mają możliwość bezpłatnych superwizji i spotkań mentoringowo-coachingowych w razie zaistniałych potrzeb.
 • Każdego dnia wieczorem, po warsztacie zapraszamy na wspólne „biesiadowanie” integracyjne (koszty biesiadowania nie są wliczone w koszty warsztatu 🙂
 • Warsztat należy do ścieżki certyfikacyjnej Provocare z zakresu Prowokatywności.

 

Rozkład dni:

Piątek 10:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Niedziela: 10:00 – 14:00

Podczas warsztatu będzie możliwość zakupienia książek i materiałów dotyczących prowokatywności. 

Więcej informacji bezpośrednio: JOanna tel. 535 006 846, DOminika tel. 792 669 706.

Prowadzący warsztat

Jeroen Stek – Od 2005 r. związany jest z Maarsigngh en Van Steijn (sieć ekspertów ds. psychologii) w Leeuwarden i działa w charakterze coacha prowokatywnego, terapeuty systemowego i trenera zarządzania. Głównym obszarem jego działalności jest zastosowanie jego ekspertyzy w zakresie zdrowia psychicznego i rozwoju zarządzania. Wykonuje swoją pracę z pasją, miłością do swojego fachu i z wyjątkowym szacunkiem dla klienta, jako człowieka. Ze względu na to, że sam jest menedżerem dużego parku rekreacyjnego w Brabancji, jest on w stanie wnieść zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wartość dodaną do swojej praktyki coacha i trenera. Dodatkowo pracuje jako nauczyciel improwizacji. Jest Członkiem Komisji ds. Aktywności i zarządu Commerciële Club Leeuwarden.