Humor i improwizacja, część II - moduł zaawansowany

Najbliższe terminy:

Spis treści

Prowadzący warsztat: Piotr Barański i Oskar Hamerski. Asystentura: Joanna Czarnecka

Program warsztatów:

 • Różne ciekawe i interakcyjne ćwiczenia
 • Praktyczne ćwiczenia statusowe
 • Głębsze wejście w eksplorację emocji
 • Elastyczność w doświadczaniu improwizacji w działaniu i kreatywności w myśleniu
 • Pogłębianie uważności na werbalne i niewerbalne sygnały wysyłane przez nas samych i drugiego człowieka
 • Praca z nastawieniem, czyli punktem wyjścia do rozmowy i kontaktu z drugim człowiekiem
 • Szukanie humoru w kontekście

Co będziemy robić na warsztatach?

W trakcie warsztatu będziemy:

 • Doświadczać własnej elastyczności w kreatywności,
 • Wcielać się w różne postacie, eksplorując w ten sposób bogactwo naszej i klienta osobowości,
 • Wychodzić poza schematy wyobrażeń dotyczących nas samych, naszej pracy coachingowej, terapeutycznej, pomocowej, itp.
 • Poznawać różne “wcielenia” naszych emocji i ich wpływ na przebieg sesji (jej efektywność),
 • Tworzyć atmosferę zaufania, akceptacji i otwartości, które są fundamentami pracy pomocowej oraz improwizacji,
 • Budzić swoje poczucie humoru i spontaniczności w działaniu.

 

Odpowiesz sobie na te pytania:

 • Jak „żonglować” różnymi emocjami?
 • Jak być improwizacyjnie-prowokatywnym, a nie improwizacyjnie-atakującym?
 • Jak nie zatracić się w swoim ego-twórcy i nie stracić kontaktu z klientem?
 • Jak bawić się tonem głosu, tak aby stał się on elementem wzmacniającym proces wsparcia?
 • Jak tworzyć atmosferę humoru z klientem, a nie śmiać się z klienta?
 • Jakie emocje prowadzącego sesję wpływają na efektywność procesu wsparcia?

 

To, pozwoli Ci na:

 • pracę prowokatywną z większą odwagą, kreatywnością, elastycznością i biglem (i nie chodzi nam o psa),
 • budzenie i podtrzymywanie w sobie stanu niezbędnego do prowokatywnej pracy,
 • zwiększenie uważności na klienta, proces jaki zachodzi między wami oraz na samego siebie,
 • poszerzenie spektrum widzenia i odbierania drugiej osoby,
 • powiększenie palety ekspresji osobistej w pracy z drugim człowiekiem,
 • rozsmakowanie się w prowokatywnym stylu pracy.

Dla kogo jest ten warsztat?

Ten warsztat jest dla:

 • Osób chcących poszerzać swoje spektrum doświadczeń, rozwijać umiejętność komunikacji, wzmacniać swoje zdolności związane z elastycznością działania i twórczego myślenia
 • Aktywnie pracujących na rzecz rozwoju innych
 • Uczestników warsztatów z prowokatywności
 • Osób, które zainteresowane są wykorzystaniem prowokatywności w pracy trenerskiej, edukacyjnej, szkoleniowej, itp.
 • Osób tworzących i zarządzających pracą grup
 • Praktyków stałych lub chwilowych Prowokatywności
 • Sympatyków Prowokatywności

Informacje organizacyjne:

 • Wymaganiem wstępnym jest udział w poniższym warsztacie:
 • Warsztat prowadzony hybrydowo (możliwość uczestnictwa na sali lub online).
  • Więcej informacji bezpośrednio: JOanna tel. 535 006 846, DOminika tel. 792 669 706.
  • Uczestnicy otrzymują:
   • materiały szkoleniowe,
   • dyplom,
   • miesiąc opieki superwizyjno – mentorskiej po warsztacie.
   • nagranie własnej sesji video (do użytku osobistego)
   • możliwość dołączenia do certyfikacji
   • możliwość dołaczenia do społeczności superwizyjnej i interwizyjnej w nurcie prowokatywnym