Humor i improwizacja, część I - warsztat podstawowy

Najbliższe terminy:

Spis treści

humor-i-improwizacja

Prowadzący warsztat: Oskar Hamerski, Piotr Barański, Joanna Czarnecka

Czym jest improwizacja?

Improwizacja (wł. improvvisazione, fr. improvisation, z łac. improvisus – niespodziewany, nieprzewidziany)

W sensie etymologicznym działanie, które kształtuje się dopiero w czasie teraźniejszym wykonania; w sztuce: działanie spontaniczne, pod wpływem szczególnych sił, chwili, natchnienia. To sztuka mówienia „z głowy”, bez przygotowania, w sposób naturalny i niezaplanowany. Cechuje je duża uważność na to co we mnie, w partnerze i pomiędzy nami.

W procesie improwizacji humor powstaje niejako jako efekt “uboczny” a jednocześnie istotny tak z perspektywy “widza” jak i improwizującego. Uczy, rozwija, wzmacnia obie strony.

Program warsztatów:

 • Główne zasady improwizacji, a prowokatywność,
 • Status w improwizacji, a nastawienie klienta do sesji / życia,
 • Błąd jako impuls do zmiany,
 • Siła gestu i słowa – techniki i narzędzia poszerzające perspektywę myślenia, działania i tworzenia,
 • Przestrzeń i bliskość – czyli o odległości, dotyku i ruchu jako elementach terapeutycznych w prowokatywności,
 • Narzędzia i techniki wyzwalające elastyczność, kreatywność i improwizacyjne umiejętności niezbędne w posługiwaniu się prowokatywnością,
 • Humor, a komizm – czyli skąd się bierze śmiech w prowokatywności,
 • Żart i absurd w procesie coachingu / terapii,
 • Mój wewnętrzny wesoły archetyp – czyli jak korzystać z własnego humoru,
 • Błazen i chochlik w prowokatywności – czyli jaką role obieram w sesji?
 • Wewnętrzne telewizory i „duchowi” przewodnicy po świecie rozwojowego humoru,
 • Rola intuicji, obrazu i „teatralności” w prowokatywności,
 • Techniki i narzędzia wyzwalające i tworzące stan humoru, zabawy i otwartości na nowe doświadczenia w pracy prowokatywnej.

Co będziemy robić na warsztatach?

W trakcie warsztatu:

 • Rozwiniesz umiejętność bycia tu i teraz w relacji z sobą i klientem,
 • Zbudujesz własne źródła inspiracji,
 • Sprawdzisz granice swojej spontaniczności,
 • Rozwiniesz umiejętność podążania za klientem,
 • Poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi.

 

Odpowiesz sobie na pytania:

 • Jak mogę wzmocnić w sobie odwagę do eksperymentowania?
 • Co wyzwala moją kreatywność w pracy z klientem i w życiu?
 • Czym wzbudzać energię i pomysłowość w kliencie?
 • Jak wzmacniać w sobie i w kliencie autentyczność?
 • Jak wyzwolić w sobie i innych odwagę do odkrywania i czerpania z różnorodności?

 

To, pozwoli Ci na:

 • Stosowanie techniki improwizacji w praktyce coachingowej / terapeutycznej / wspierającej,
 • Wykorzystywanie ograniczających postaw i przekonań, jako elementów wyzwalających motywację do zmiany i działania,
 • Efektywniejsze posługiwanie się inspiracjami i interwencjami prowokatywnymi poprzez rozwój kreatywności własnej i klienta / pacjenta,
 • Świadomiej stosować różne poziomy humoru, absurdu i przerysowań w pracy z klientem / pacjentem,
 • Świadomiej odnajdywać i wykorzystywać styl humoru jakim posługuje się klient do pracy z jego ograniczającymi przekonaniami i fiksacjami,
 • Spontaniczne i autentyczne reagowanie na informacje (werbalne i niewerbalne) pomiędzy Tobą a klientem / pacjentem.
 • Wzmocnienie umiejętności budowania takich reakcji u nich,
 • Efektywniejsze budowanie porozumienia w oparciu o uważność i humor,
 • Poszerzanie perspektywy widzenia, odczuwania i doświadczania rzeczywistości tak u Ciebie, jak i klienta / pacjenta,
 • Wzrost uważności na siebie, klienta i proces,
 • Rozwój umiejętności korzystania z zasobów i kompetencji własnych i klienta.

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat kierowany jest do osób, które mają:

 • Chęć doświadczania w radości,
 • Otwartość na nieznane,
 • Ciekawość siebie i drugiego człowieka,
 • Zgodę na własną i czyjąś autentyczność.

Informacje organizacyjne:

 • Wymaganiem wstępnym odwaga do poznawania i odkrywania siebie i swoich możliwości.
 • Cena: 1200 zł netto (istnieje możliwość płatności w ratach – dowiedz się więcej).
 • Cena przy pełnej certyfikacji za kolejne moduły wynosi 1000 zł netto.
 • Warsztat prowadzony hybrydowo (możliwość uczestnictwa na sali lub online).
 • Więcej informacji bezpośrednio: JOanna tel. 535 006 846, DOminika tel. 792 669 706.
 • Uczestnicy otrzymują:
  • materiały szkoleniowe,
  • dyplom,
  • miesiąc opieki superwizyjno – mentorskiej po warsztacie.
  • nagranie własnej sesji video (do użytku osobistego)
  • możliwość dołączenia do certyfikacji
  • możliwość dołaczenia do społeczności superwizyjnej i interwizyjnej w nurcie prowokatywnym