Dr med. Alexander Akekseychik: Intensywne życie terapeutyczne

Najbliższe terminy:

Spis treści

aleks-warsztaty

O czym jest ten warsztat?

Seminarium odbędzie się w formie autorskiej metody prowadzenia grupy psychoterapeutycznej. Intensywne Życie Terapeutyczne lub jak niektórzy nazywają metodę w skrócie Terapia Życiem jest żywym przykładem eklektycznej psychoterapii łączącej techniki terapii Gestalt, psychodramy, a także orientacji egzystencjalnej przy braku sztywnych ram koncepcyjnych.

Metoda charakteryzuje się:

 • kierunkowością,
 • starannym, wstępnym badaniem różnych scenariuszy sesji psychoterapeutycznych i treningowych,
 • intensyfikacją i dramatyzacją działań terapeutycznych wewnątrz sesji, przy dużej uważności terapeuty na słowa i zachowania klienta
 • stałym włączaniem uczestników w pracę grupy.

Dla kogo jest ten warsztat?

Seminarium kierowane jest do:

 • Psychiatrów,
 • Osób skupionych wokół wsparcia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, nerwicowymi i lękowymi,
 • Psychologów,
 • Terapeutów,
 • Coachów,
 • Pracowników medycznych,
 • Pracowników socjalnych, społecznych pomocowych,
 • Osób asystujących pacjentowi / choremu (np. rodzin pacjentów, przyjaciół, osób zainteresowanych wsparciem osoby).

Korzyści z udziału w warsztacie

Seminarium, podobnie jak i warsztaty, realizowane podczas jego trwania pozwolą:

 • Zdobyć doświadczenie w budowaniu intensywnej przestrzeni do interakcji w grupie i umiejętnego prowadzenia dynamicznej grupy.
 • Nabyć wiedzę, nowe umiejętności i narzędzia do pracy z pacjentem / klientem z zakresu metody Terapii Życiem
 • Efektywniej oddziaływać świadomością grupy na osobę, a poprzez to wzmacniać u osoby samoświadomości, pewności siebie i umiejętności samostanowienia (a co za tym idzie, działania nakierowanego na rozwój i zmianę),
 • Wzmocnić umiejętności i uważność w pracy z jednostką i grupą poprzez świadomie wykorzystywane oddziaływanie społeczności / grupy na osobę w procesie oddziaływania terapeutycznego, pomocowego, rozwojowego, szkoleniowego, itp.
 • Jednoczesny rozwój umiejętności zawodowych oraz wzmacnianie samoświadomości siebie w kontekście oddziaływania klienta na mnie jako prowadzącego sesję (seminarium będzie oparte w części na interwizji i superwizji terapeutycznej)

 

Odpowiesz sobie na pytania:

 • Jak budować w kliencie odpowiedzialności za decyzję i działanie jakie podejmuje?
 • Jak budować motywację do zajmowania stanowiska i aktywności u klienta o obniżonym poczuciu sprawstwa i mocy?
 • Jak aktywizować grupę poprzez działanie i rozmowę z jednostką i odwrotnie?
 • Jak budować współdziałanie w grupie terapeutycznej?
 • Jak uczyć przyjmowania i dawania informacji zwrotnej?
 • Jak budować odwagę do samoobrony i świadomości własnych potrzeb i emocji?
 • Jak zachęcać do wypowiadania własnych wniosków / refleksji przez klienta?
 • Wyznaczanie granic – jak umiejętnie budować tą umiejętność w kliencie?

 

Rozwiniesz refleksje nad kwestiami:

 • Bycia sobą,
 • Ja sam to nie jest pełnowartościowe ja – jak mam więc stać się sobą prawdziwie?
 • Ja i jego wiele obrazów,
 • Przyjęcie perspektywy „my” w procesie zmiany (leczenia, terapii, rozwoju),
 • Rozdzielenie jako przyczyna choroby na różnym poziomie i w różnych objawach,
 • Rodzaje scalania,
 • Duchowość i Bóg w procesie terapii i leczenia,
 • Rola i odpowiedzialność osób w zespole terapeutycznym,
 • Odpowiedzialność lekarza / terapeuty wobec grupy terapeutycznej,
 • Żart, humor i metafora jako elementy wspierające proces terapii,
 • Pojęcie ja i ja sam (sam sobą) w procesie leczenia i rozwoju (zmiany),
 • Kiedy idzie uzdrowienie samym sobą a kiedy jest darem terapeuty.

Program warsztatów

Dzień 1. „Mięso”

Moduł merytoryczny

 • Czym jest terapia życiem?
 • Składowe terapii,
 • Intensywność terapii,
 • Zasady prowadzenia sesji tą metodą,
 • Czego wymaga metoda od osoby nią się posługującą?
 • Co daje pacjentowi? Czego od niego wymaga?
 • Kiedy można stosować a kiedy nie?
 • Jej główne efekty metody u pacjenta / klienta,
 • Redukcja symptomatyki,
 • Czas pytań

 

Moduł praktyczny

 • Sesja grupowa prowadzona przez dr Alekseychik z omówieniem
 • Czas pytań

 

Moduł wieńczący

 • Panel dyskusyjny – podsumowanie dnia pierwszego
 • Wykład: Ciało, dusza i umysł w procesie terapii – dr Alekseychik

 

Dzień 2. Praca warsztatowa „na żywca”

Moduł merytoryczny

 • Wykład wprowadzający o pracy wspierającej w nurcie społeczności terapeutycznej na oddziale psychiatrii oraz roli i wartości oddziaływania osób na pacjenta (oddziaływanie grupy terapeutycznej, osób mających styczność z pacjentem / klientem w procesie rozwoju, leczenia i zmiany)

 

Moduł praktyczny

 • Sesje terapeutyczne z omówieniem – prowadzenie dr Alekseychik
 • Czas pytań

 

Moduł wieńczący

 • Mini wykłady – prowadzony przez Pielęgniarki pracujące tą metodą na oddziale psychiatrii,
 • Wykład: Wdzięczność i „nie – wdzięczność” w procesie leczenia i rozwoju – dr Alekseychik;
 • Czas pytań

Informacje organizacyjne

 • Wymagania wstępne:
  • Otwartość na spotkanie Człowieka w Człowieku,
  • Chęć poszerzenia umiejętności pracy z drugim człowiekiem w systemie wsparcia, rozwoju lub leczenia,
  • Doświadczenie w pracy z człowiekiem,
  • Chęć doświadczenia autorskiej metody terapeutycznej w celu wzbogacenia własnego stylu pracy.
 • Cena: podamy wkrótce
 • Uczestnicy otrzymują:
  • Materiały szkoleniowe, prezent „niespodziankę”, dyplom uczestnictwa (2-języczny),
  • Osoby które usiądą do sesji z dr otrzymają zapis video swojej sesji dla celów prywatnych (nie można nagrania publikować ani rozpowszechniać w celach innych niż własna edukacja),
  • Przez miesiąc po warsztacie uczestnicy mają możliwość bezpłatnych superwizji i spotkań mentoringowo-coachingowych w razie zaistniałych potrzeb,
  • Warsztat będzie rejestrowany video w celach archiwizacyjnych dla Instytutu Polskiego (Provocare). Nagranie będzie obejmowało jedynie prowadzący i tłumacza (uczestnicy nie będą nagrywani).
  • Warsztat prowadzony jest w języku polskim i tłumaczony bezpośrednio na język angielski.

 

Rozkład dni:

Sobota: 10:00 – 19:00
Niedziela: 10:00 – 17:00

 • Warsztaty prowadzone są hybrydowo (możliwość uczestnictwa na sali lub online)
 • Bezpośrednie informacje u Joanny, tel: 535 006 846

 

Partnerzy wydarzenia:

 • Donata Petružytė (docent Uniwersytetu Wileńskiego) 
 • Marijanas Višnevskis (coach, superwizor, Wilno) 
 • Julia Vitsko – tłumacz książki na język polski

Prowadzący warsztat

Alexander Efimovich Alekseychik – psychiatra, psychoterapeuta, filozof. Jeden z założycieli wschodnioeuropejskiej szkoły praktycznego egzystencjalizmu. Twórca metody Intensywnego Życia Terapeutycznego (ITL) i metody egzystencjalnej biblioterapii. Lider kliniki psychoterapeutycznej Wileńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Kierownik oddziału psychoterapeutycznego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wilnie (Litwa). Honorowy Doktor Litwy. W 1967 roku założył pierwszy pokój psychoterapii na Litwie, a następnie pierwszy oddział psychoterapii stacjonarnej, który działał na zasadach społeczności terapeutycznej. Kieruje nim do dziś. Dzięki niemu w czasach radzieckich Wilno nazywano stolicą psychoterapii. Od 1977 roku prowadzi kongres psychoterapii i psychiatrii, który przyciąga psychoterapeutów i psychologów z całego świata. Wykładowca w Institute of Humanist and Existential Psychology (HEPI). Członek honorowy Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Terapii Egzystencjalnej.

Prowadził i prowadzi liczne warsztaty dotyczące metody w krajach bałtyckich i Rosji.