Dr Charlotte Cordes: Improwizacja i podejście prowokatywne

Najbliższe terminy:

Spis treści

O czym jest ten warsztat?

Podejście Prowokatywne ma swoje źródło w Terapii Prowokatywnej stworzonej przez Franka Farrelly’ego. Reprezentuje energiczny i pełen humoru rodzaj komunikacji stosowany w terapii, coachingu, procesach wsparcia i leczenia. Prowokatywne interwencje są niezmiernie przydatne we wszystkich obszarach, w których ludzie komunikują się z innymi.

Podstawą Podejścia Prowokatywnego jest niewerbalne zaufanie do klientów, że są wystarczająco silni, aby samodzielnie rozwiązywać problemy. Werbalnie natomiast trener lub terapeuta/coach “prowokuje” klienta do zmiany perspektywy myślenia i odczuwania w związku z stanem, sytuacją, problem o jakim mówi klient. „Zaczepia” jego przekonania i nawyki, schematy myślenia, powtarzalne strategie działania, tak aby mógł on przejrzeć się w różnych obrazach samemu sobie. Uśmiechnąć do samego siebie lub rozbawić tym, co sam sobie robi (a przy okazji innym). 

Poprzez tą umiejętność – śmiania się z problemu, lub mechanizmu jaki w sobie dostrzegł klient może wytworzyć w sobie opór wobec swojego utknięcia. Relatywizując tym samym stosunek do niego, co pozwala mu zmieniać typowe zachowania w sytuacjach związanych z problemem, na nowe. Często na długi czas lub nawet na zawsze.

Podejście Prowokatywne jest ściśle związane z teatrem improwizacji. W tego typu teatrze dobre historie rozwijają się we współpracy aktorów i publiczności. Aby tworzyć dobre historie, gracze muszą zinternalizować następujące elementy:

 • bądź radosny/szczęśliwy, kiedy popełniasz błąd
 • pozostań w tej chwili – tu i teraz 
 • bądź uważny i słuchaj innych
 • zainspiruj innych graczy
 • powiedz „tak” ofertom jakie otrzymujesz od innych osób
 • baw się swoim statusem.

 

Zasady te są bezpośrednio związane z wewnętrzną postawą, której potrzebujesz, gdy pracujesz w podejściu prowokatywnym. 

Improwizacja:

 • zmniejsza stres i presję wewnętrzną,
 • sprawia, że ludzie są bardziej kreatywni i spontaniczni,
 • mają więcej zaufania do siebie i innych,
 • rozwija się w nich pewność siebie i otwartość na nowe,
 • szybciej i łatwiej wchodzą w nowe, elastycznie dopasowując się do zmieniającej się rzeczywistości. 

 

Warsztat łączy podejście prowokatywne z narzędziami teatru improwizacyjnego i pokazuje związek między tymi dwiema dziedzinami.

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla osób pragnących:

 • zrozumieć połączenie między technikami improwizacji a Stylem Prowokatywnym, 
 • poczuć się pewniej stosując interwencje prowokatywne, 
 • nauczyć się być bardziej autentycznym i elastycznym w pracy z klientem, 
 • rozbudzenia w sobie umiejętności kreatywnego myślenia, szybkiego reagowania i swobodnej komunikacji,
 • wzmocnić swoją umiejętność wykorzystywania humoru i śmiechu w procesie wsparcia klienta, 

 

oraz poszukujących: 

 • doładowania odwagą, aby wypróbować improwizacyjne i prowokatywne działanie w praktyce,
 • siły jaka może stać za “błędami” i “słabościami”,
 • nowych technik budowania porozumienia i relacji z klientem, 
 • sposobów na szybsze docieranie do naturalnych zasobów i motywatorów własnych i klienta.

Korzyści z udziału w warsztacie

Dzięki udziałowi w warsztatach zdobędziesz nową wiedzę: 

 • z zakresu wpływu humoru i śmiechu na rozwój człowieka, 
 • o sobie i swoim sposobie wchodzenia w stan kreatywności, humoru i ciekawości, 
 • pozwalającą efektywniej radzić sobie z zmiennymi jakie mogą pojawić się w procesie wsparcia klienta, 

 

nowe umiejętności:

 • akceptacji mocnych i słabych stron własnych i klienta,
 • poszerzania perspektywy w postrzeganiu siebie, swoich klientów i otaczających ludzi,
 • stałej uważności na klienta w procesie wsparcia,
 • improwizowania w pracy z klientem,
 • wykorzystywania zasobów i informacji otrzymywanych w sposób werbalny i pozawerbalny od klienta,
 • uważnej obserwacji oraz efektywnego wykorzystywania dynamiki procesu coachingowego i grupowego.

 

nowe narzędzia służące do:

 • wzmocnienia efektywności interwencji prowokatywnych w pracy z klientem,
 • rozwoju kreatywności i spontaniczności oraz umiejętności wykorzystywania wewnętrznych obrazów i zasobów,
 • szeroki wachlarz nowych technik do pracy nad produktywnością intelektualną oraz bezstronnością własną i klienta,

 

Odpowiesz sobie na pytania:

 • jak wzmacniać w kliencie odwagę do wchodzenia w nowe?
 • jak rozwijać w kliencie otwartość na doświadczenie i odczuwanie “nieznanego”?
 • jak budować w kliencie pewność siebie w kontaktach interpersonalnych?
 • jak kształtować w kliencie chęć do bycia autentycznym w relacji wobec samego siebie i innych? 
 • jak budzić kreatywność i wyzwalać dynamikę działania?
 • jak wzmacniać uważność i ciekawość? 

 

A ponadto, rozwiniesz zdolności przyjmowania (zamiast odrzucania) informacji i propozycji jakie podpowiada otoczenie, co pozwoli rozwinąć umiejętność budowania tej zdolności u innych.

CIEKAWE! Uczestnicy warsztatu, którzy w swojej dotychczasowej pracy wykorzystują techniki prowokatywne, dzięki ćwiczeniom improwizacyjnym przestają odczuwać presję „bycia kreatywnym”, przez co swobodniej i bardziej efektywnie używają interwencji prowokatywnych.

Program warsztatów

W programie warsztatów znajdują się:

 • podstawy improwizacji – w teorii i praktyce;
 • ćwiczenia nawiązujące do inteligencji emocjonalnej dodające uczestnikom „skrzydeł” oraz gwarantują dobrą zabawę;
 • ramy kognitywne, które ułatwią transfer poznanych zagadnień poza warsztatem, pozwalając na natychmiastowe i bezproblemowe zastosowanie poznanych narzędzi i technik w praktyce;
 • techniki i ćwiczenia pogłębiające samopoznanie i poszerzające Twój repertuar zawodowy w pracy z grupami (m.in. w terapii grupowej, bądź podczas treningów dla kadry kierowniczej) oraz w pracy opartej na teorii prowokatywnej;
 • liczne, praktyczne ćwiczenia oparte na technikach improwizacji, które w przyjemny oraz humorystyczny sposób umożliwiają pracę nad postrzeganiem innych osób, wykorzystywaniem wewnętrznych obrazów oraz rozwojem kreatywności.

 

Informacja dodatkowa:

W kontraście do tradycyjnego występu teatralnego, przed występem improwizowanym nie ma żadnych prób. We współpracy pomiędzy widownią i występującymi powstaje mieszanka improwizowanych historii, które rozwijają się na scenie – historii, których scena nie widziała nigdy przedtem i nie zobaczy nigdy później. Wspomagające historie mogą powstać jedynie w przypadku, gdy występujący pozwolą sobie na popełnianie błędów, współpracę wzajemną i chęć inspirowania swoich partnerów scenicznych.

Informacje organizacyjne

 • Wymagania wstępne:
  • Otwarty umysł,
  • Chęć rozwoju i doświadczania,
  • Odwaga do eksperymentowania,
  • Ciekawość nieznanego,
  • Poszukiwanie inspiracji do życia i pracy z innymi,
  • Zgoda na poznanie siebie i drugiego człowieka,
 • Cena: podamy niebawem

 

Rozkład dni:

Piątek 10:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Niedziela: 10:00 -14:00

Podczas warsztatu będzie możliwość zakupienia książek i materiałów dotyczących prowokatywności. 

Więcej informacji bezpośrednio: JOanna tel. 535 006 846, DOminika tel. 792 669 706

Prowadzący warsztat

Dr Charlotte Cordes – coach, trener i konsultant. Dodatkowo prowadzi praktykę doradczo – terapeutyczną dla par. Jest ekspertem w zakresie Systemowej Pracy Prowokatywnej, Stylu Prowokatywnego oraz technik improwizacji. Jako córka dr Noni Höfner, dorastała w atmosferze Stylu Prowokatywnego dzięki częstej obecności Franka Farrellego w domu Höfner, w latach 1985-2011. Przez dziesiątki lat otrzymała sposobność wnikliwego zapoznania się z tym sposobem komunikacji – zarówno w teorii, jak i praktyce. Ukończyła studia na kierunku Komunikacja i Psychologia uzyskując stopień magistra oraz doktorat w zakresie badań dotyczących „Infotainment”. Od roku 2000 Charlotte Höfner prowadzi warsztaty i wygłasza wykłady na temat Stylu Prowokatywnego (ProSt) i Prowokatywnej Pracy Systemowej. Ponadto oferuje coaching oraz udziela porad psychologicznych, łącząc w umiejętny sposób techniki prowokatywne z elementami improwizacji. Grupami docelowymi jej warsztatów i wykładów są między innymi lekarze i psychoterapeuci, firmy z branży IT, wydawnictwa, koncerny branży elektronicznej, doradcy przedsiębiorstw, koncerny farmaceutyczne, firmy ubezpieczeniowe, banki, szkoły i organizacje społeczne. Prowadzi warsztaty i seminaria improwizacyjne dla menedżerów, coachów, trenerów, terapeutów i innych osób, bazując na założeniach oraz technikach improwizacji. Przez ponad 15 lat występowała z grupą teatru improwizowanego. Aktorka i współzałożycielka grupy improwizacyjnej „Impro Goes Loose”. Współzałożycielka i piosenkarka w zespole wokalnym. Członek Instytutu Consultingowego k.l.i.c. W latach 2001-2006 była moderatorką w lokalnej stacji telewizyjnej w Monachium, dla której wyprodukowała program komediowy TefaU. Nauczycielami sztuki improwizacji dla dr Charlotte Höfnerbyli i są między innymi: KEITH JOHNSTONE (Kanada), GASTON (Monachium), JOHN HUDSON (Nowa Zelandia), DOUG NUNN (USA), FRANK FARRELLY (USA), jak również aktorzy monachijskich teatrów improwizowanych Fastfood, Tatwort oraz Isar 148. Książka „Odwaga improwizacji”, którą napisała dla trenerów, coachów i konsultantów (doradców).