Certyfikacja: Prowokatywność w pracy trenera

Najbliższe terminy:

Spis treści

prowokatywnosc-w-pracy-trenera

Prowadzący certyfikację: Piotr Mosak, Joanna Czarnecka, asystentura: Dominika Stróżyńska

Czym jest prowokatywność?

Prowokatywność, powstała jako nurt w psychoterapii, w oparciu o wieloletnią pracę z pacjentami psychiatrycznymi. Jej twórcą jest Frank Farrelly. Jej skuteczność w procesie leczenia, rozwoju i zmian u klientów oraz dynamika osadzona na ‘tu i teraz’ sprawiły iż dość szybko stała się popularna, a jednocześnie eksplorowana w konteksty i przestrzenie inne niż tylko psychologiczne czy kliniczne. Zaczęto ją wykorzystywać i rozwijać w obszarach takich jak sztuka, film, teatr, coaching, szeroko rozumiany rozwój oraz jako metoda wspierająca efektywne budowanie projektów i/lub zespołów.

Jedną z charakterystycznych cech prowokatywnego podejścia jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia i zastałych wzorców postępowania, utartych ścieżek i wygodnych rozwiązań poprzez „życzliwe wyolbrzymienie obrazu świata osoby”. Celem takiego podejścia jest zmiana perspektywy, a w rezultacie doprowadzenie do zmiany zachowania osoby w zgodzie z jej wartościami i przy jej wzięciu odpowiedzialności za siebie i swoje działanie/zmianę/samostanowienie.

W podejściu prowokatywnym trener odgrywa rolę „adwokata” ograniczających przekonań i postaw, pozornie popierając negatywną, przedstawioną przez uczestnika historię w celu zbudowania w nim motywacji do ruchu/zmiany lub odpowiedzialnej akceptacji sytuacji/działania. Tym samym wyzwalając w nim poczucie sprawstwa, wpływu i możliwości.

Co jest najczęstszym jej efektem?

 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Wzrost samoakceptacji i samoświadomości
 • Rozwój umiejętności otwartej komunikacji
 • Zbudowanie odwagi do realistycznego testowania rzeczywistości i doświadczania emocji
 • Wydobycie nowych pokładów kreatywności i możliwości
 • Wzrost odporności psychicznej i poczucia sprawstwa
 • Wzmocnienie odpowiedzialności za swoje decyzje i działanie

 

Co jest najczęstszym jej efektem szkoleniowym?

 • Wzmocnienie poczucia integracji w zespole w oparciu o otwartą komunikację
 • Wzrost świadomości ról w zespole oraz zasad wypracowanych i akceptowanych przez zespół
 • Rozwój umiejętności samodecyzyjności i współodpowiedzialności u członków zespołu
 • Zbudowanie w zespole i poszczególnych członkach odwagi do realistycznego testowania rzeczywistości i odpowiedzialnej współpracy
 • Rozwój świadomości mechanizmów i schematów pracy zespołowej oraz chęci do zmiany lub pozostawienia ich w zgodzie z wyzwaniami i potrzebami zespołu i organizacji
 • Wydobycie nowych zasobów i możliwości zespołowych (wytworzenie synergii zespołowej)
 • Wzrost poczucia zaufania i wpływu w zespole

O certyfikacji

Założenia projektu:

Certyfikacja z zakresu Prowokatywności w pracy trenera jest:

 • Kompleksowym projektem rozwojowym, skierowanym do trenerów, facylitatorów, edukatorów, liderów zespołów, osób na co dzień wspierających drugiego człowieka / ludzi
 • Programem przygotowującym uczestników do stosowania metod prowokatywnych i improwizacyjnych w szeroko rozumianej edukacji, w procesach wsparcia, zmiany i rozwoju jednostki i zespołów (w tym także całych organizacji lub poszczególnych jej obszarów)
 • Procesem kształtowania nowych kompetencji i postaw osób odpowiedzialnych za rozwój ludzi; pozwalającym na wzmocnienie odwagi do poza schematycznego działania w obrębie celów postawionych na sali szkoleniowej oraz w zgodzie z kierunkiem biznesowym firmy, tak by proces podejmowanych działań był efektywniejszy
 • Programem osadzonym w realiach biznesowych, edukacyjnych i szkoleniowych

 

Program Certyfikacji został zaprojektowany w oparciu o Model Efektywnego uczenia zespołowego Provocare i ma na celu wyposażenie uczestników w kompetencje, związane z:

 • Tworzeniem relacji i atmosfery sprzyjającej rozwoju w sposób prowokatywny i twórczy
 • Zarządzaniem procesem szkoleniowym na bazie budowania w uczestnikach samoświadomości i współodpowiedzialności zaefektywność własnego i zespołowego proces rozwoju
 • Budowaniem w uczestnikach potrzeby wiedzy i rozwoju oraz kształtowania nowych kompetencji / umiejętności w sposób inny niż do tej pory, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla uczestnika oraz kultury organizacji
 • Koordynacją nad rozwojem grupy i jednostki w sposób uważny i skuteczny reagowaniem na zmiany w dynamice zespołowej i indywidualnej
 • Zarządzaniem emocjami i poziomem zaangażowania uczestników oraz trenera (swoim własnym)
 • Reagowaniem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
 • Udzielaniem informacji zwrotnej czy konstruktywnej krytyki w sposób inny niż do tej pory (skoncentrowanej na doświadczalnym i odczuwalnym aspekcie informacji, a nie tylko logicznym/ intelektualnym)

Ramowy program warsztatów - warsztat podstawowy “Wszystko zaczyna się od dynamiki gestu”

W trakcie warsztatu uczestnik odpowie sobie na pytania: 

 • Jak zwiększyć swobodę działania w relacji osobistej / terapeutycznej /coachingowej?
 • Jak korzystać efektywnie z mieszanki humoru, wyzwań i życzliwości?
 • Na jaką relację z klientem się decydujesz?
 • Czy prowokatywność jest dla Ciebie?
 • Co robić by zniwelować ryzyko rutyny?
 • Jak być tu i teraz w relacji z klientem, uczestnikiem, zespołem?

 

W trakcie warsztatu:

 • Doświadczysz czym jest myślenie prowokatywne i gdzie tkwi sedno jego skuteczności
 • Poznasz podstawowe techniki pracy prowokatywnej
 • Sprawdzisz efektywność ich działania
 • Rozwiniesz umiejętność uważnego słuchania i obserwacji rozmówcy
 • Przekonasz się, jak skuteczna może być ciągła diagnoza
 • Rozwiniesz umiejętność mówienia wprost, docierania do sedna sprawy
 • Poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi – jeśli nie jesteś psychologiem lub terapeutą możesz pominąć ten punkt

 

W programie:

 • Co nieco o tym czym jest metoda i jak powstała
 • Etyka pracy coacha i terapeuty w prowokatywności
 • Podstawowe narzędzia i techniki pracy prowokatywnej
 • Analiza sesji prowokatywnej
 • „Mechanika” prowokatywna – wskazania i przeciwwskazania

  Ćwiczenia…ćwiczenia… ćwiczenia 

 

To pozwoli Ci na:

 • Zrozumienie czym jest a czym nie prowokatywność
 • Decyzję czy chcesz poznać metodę bardziej (np. na drodze certyfikacji)
 • Poczuć i zrozumieć własną różnorodność względem innych (i nazwać, co w niej akceptujesz, a co potrzebujesz zmienić)
 • Odważniejsze prowadzenie własnych sesji z klientem przy większej uważności nie tylko na to co mówi, ale także jak mówi
 • Dodanie interwencji prowokatywnych do swojego zbioru narzędzi rozwojowych (czy to coachingowych, terapeutycznych, czy pomocowych)

Ramowy program warsztatów - warsztat średniozaawansowany “W chaosie jest metoda i porządek”

W trakcie warsztatu odpowiesz sobie (między innymi) na pytania:

 • Jak pracować na zróżnicowanym zespole metodami prowokatywnymi? 
 • Jak prowadzić interwencję prowokatywną tak, aby była kształcąca dla całej grupy, a nie tylko dla jednostki?
 • Jak jednocześnie pracować z osobami i całością grupy metodami prowokatywnymi, tak aby każdy czuł się włączony w proces? 
 • Co zrobić w sytuacji gdy interwencja prowokatywna jaką zastosuje trener, coach, okaże się niewłaściwą?
 • Jak wydobywać spod “dywanu” tematy, które niszczą efektywność zespołową. 
 • W jaki sposób używać metod prowokatywnych do rozwoju grupy

 

W trakcie warsztatu:

 • Rozwiniesz umiejętności pracy prowokatywnej z grupą 
 • Nabędziesz umiejętność budowania interwencji prowokatywnej – konfrontujące osoby pomiędzy tym co deklaratywne, a faktyczne. W celu budowania w zespole odpowiedzialności i sprawczości nastawionej na efekt i zmianę 
 • Nauczysz się zauważać i wychwytywać te elementy w pracy grupowej, które mogą być rozwojowe i wspierające w procesie uczenia dla osoby i zespołu. A także, które interwencje prowokatywne mogą jeszcze bardziej wzmocnić grupę
 • Rozwiniesz w sobie umiejętność uważnego obserwowania i słuchania grupy oraz szybkiego reagowania na nią 
 • Nabędziesz nowe umiejętności budowania w uczestnikach odwagi i chęci do otwartej komunikacji i działania nastawionego na partnerstwo

 

W programie:

 • Praca nad ograniczającymi postawami i przekonaniami względem siebie, innych i rzeczywistości 
 • Narzędzia i techniki zaawansowane do pracy z grupą 
 • Psychologia odwrócona i techniki paradoksalne w pracy z grupą 
 • Prowokatywna praca nad decyzyjnością, odpowiedzialnością, działaniem i efektem z niego płynącym 
 • Praca na procesie a nie scenariuszu 
 • Jak bez kontraktu pracować
 • Jak pracować na budowaniu celu indywidualnym i grupowym i jak to spiąć w całość 
 • Rama pracy prowokatywnej w trenerstwie / warunki / o co musisz zadbać co musisz spełnić aby to  była prowokatywna praca, a nie nawalanka 
 • Zbadanie własnych granic i celów / zgód wewnętrznych na prowokatywne interwencje 
 • Cykl Kolba versus prowokatywność 
 • 3 mózgi w procesie uczenia się, a prowokatywność + etapy zmiany  
 • Podstawowe narzędzia prowokatywne w pracy trenera [ humor, improwizacja, chaos] 

 

To pozwoli Ci na:

 • Zbudowanie umiejętności i odwagi do pracy metodą prowokatywną z grupą
 • Wzmocnienie umiejętności pracy absurdem i przerysowaniem nad zmianą postaw oraz przekonań 
 • Efektywniejsze budowanie współdziałających zespołów, opartych na otwartej komunikacji i partnerskiej postawie względem siebie 
 • Szybsze uruchamianie w ludziach otwartości i ciekawości do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności 
 • Wzmocnienie umiejętności tworzenia twórczej atmosfery w zespole 

Ramowy program warsztatów - warsztat zaawansowany “Moc w słabości się doskonali :)”

W trakcie warsztatu uczestnik odpowie sobie (między innymi) na pytania:

 • Jak być elastycznym uważnym i merytorycznym jednocześnie? 
 • Co robić gdy na sali są “sabotażyści’ procesu uczenia się i rozwoju zespołu lub sensowności szkolenia? 
 • Po czym poznawać, że moja interwencja prowokatywna była rozwojowa, a nie atakująca? 
 • Jak budować w sobie odwagę do działania innego od wyuczonego – czyli jak wychodzić poza znane schematy i przyzwyczajenia?
 • Jak pracować z konfliktem i oporem stosując prowokatywność? 
 • Jak radzić sobe z niespodziewanymi sytuacjami i emocjami prowokatywnie?

 

W trakcie warsztatu:

 • Rozwiniesz umiejętności szybkiego i elastycznego reagowania na zmienne sytuacje w procesie szkoleniowym 
 • Poznasz nowe narzędzia i techniki prowokatywne do stosowania w sytuacjach oporu, konfliktu, czy marazmu w grupie szkoleniowej 
 • Doświadczysz skuteczności podejścia prowokatywnego w pracy nad własnymi przekonaniami ograniczającymi i utrudniającymi Tobie efektywność działań 
 • Wzmocnisz w sobie odwagę do kreatywnego działania w procesie szkoleniowym 

 

W programie:

 • Demony trenera (lęki, obawy, fiksacje, i takie tam ograniczenia 😉 ) – jak z nimi pracować, i na bazie tego jak tworzyć narzędzia prowokatywne do pracy z przekonaniami uczestników 
 • Skąd brać zasoby i energię do prowokatywności / do budowania w sposób prowokatywny (siebie, uczestnika, grupę, interwencje, warsztat, itp)
 • Narzędziownik prowokatywny 
 • Jak interweniować prowokatywnie w sytuacjach trudnych 

 

To pozwoli Ci na:

 • Zbudowane w sobie pewności siebie jako trenera i lidera procesu szkoleniowego 
 • Kształtowanie nowych kompetencji wspierających Twoją skuteczność działań trenerskich 
 • Rozwój umiejętności szybkiego i adekwatnego reagowania na zmiany 
 • Nabycie większej swobody i radości w swojej pracy 
 • Bardziej świadome stosowanie własnego stylu trenerskiego i rozwijanie go w sposób zgodny z Twoją kolorowością 

Dla kogo jest certyfikacja?

Certyfikacja jest dla: 

 • Trenerów i szkoleniowców 
 • Osób pracujących z grupami 
 • Edukatorów i nauczycieli 
 • Animatorów kultury 
 • Pedagogów i wychowawców 
 • Menedżerów

Korzyści z certyfikacji

Korzyści dla organizacji:

 • Wzrost efektywności szkoleń poprzez rozwój umiejętności oddziaływania trenera na grupę
 • Rozwój kadry trenerskiej o nowe kompetencje adekwatne do wyzwań organizacyjnych i rynkowych
 • Wzmocnienie w zespole trenerskim świadomości roli, znaczenia i odpowiedzialności za proces rozwoju pracowników i organizacji


Korzyści dla uczestnika:

 • Wzmocnienie odwagi do eksperymentowania na sali szkoleniowej
 • Poszerzenie wachlarza narzędzi trenerskich
 • Wzrost elastyczność działania w procesie rozwoju zespołu
 • Rozwój umiejętności budowania atmosfery sprzyjającej rozwojowi i chęci poszerzania kompetencji u uczestników
 • Rozwój samoświadomości wpływu na uczestnika i dynamikę procesu szkoleniowego poprzez postawę i nastawienie
 • Rozwój umiejętności wykorzystywania oporu jednostki lub grupy jako elementu i energii do wspierającej proces zmiany i uczenia
 •  Zwiększenie otwartości na wychodzenie z własnej strefy komfortu w celu budowania większej sprawczości w grupie
 • Poszerzanie umiejętności uważnej obserwacji dynamiki zespołowej

Informacje organizacyjne

 • Wymagania wstępne:
  • praca z i dla ludzi, 
  • zaangażowanie w rozwój innych
  • świadomość procesów uczenia się innych
  • praca skupiona na działaniach podejmowanych z grupą
 • Warsztaty prowadzone są hybrydowo (możliwość uczestnictwa na sali lub online)
 • Cena certyfikacji: 2700 zł netto za całość certyfikacji, cena poszczególnych modułów: 1000 zł netto (istnieje możliwość płatności w ratach bez ponoszenia dodatkowych kosztów – dowiedz się więcej)
 • Terminy warsztatów znajdziesz w kalendarium wydarzeń 
 • Uczestnicy otrzymują:
  • Segregator szkoleniowy z materiałami merytorycznymi, prezentacje wykorzystywane przez trenerów podczas szkoleń, zdjęcia flipchartów i materiały bonusowe.
  • Zadania wdrożeniowe do samodzielnej realizacji zgodnie z programem 
  • Pakiet narzędzi i technik trenerskich do codziennego efektywnego wykorzystania na sali szkoleniowej.
  • Miesiąc opieki superwizyjno – mentorskiej po warsztacie
  • Wsparcie w rozwoju w trakcie i po projekcie.

Przy Instytucie Provocare działa społeczność praktyków i sympatyków prowokatywności. W jej skład wchodzą specjaliści różnych branż i dziedzin, którzy wzajemnie się wspierają i inspirują. 

Każdy uczestnik może liczyć na indywidualną opiekę doświadczonego trenera/coacha, a absolwent możliwość dalszego rozwoju w ramach Klubu ProvoLubnych / Superwizyjnego Klubu ProvoAktywnych i Dyskusyjnego Klubu ProvoLubnych.