COACHING PROWOKATYWNY

TWARZE METAFOR

warsztaty zaawansowane

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

WARSZAWA 22-23.06.2019

 

Najbliższe terminy

Cena

1200 zł/netto

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Udział w jednym z warsztatów:

Myślenie Prowokatywne - podstawy

Coaching prowokatywny - podstawy

Coaching prowokatywny - wstęp (dr Jaap Hollander)

Styl Prowokatywny (dr Noni Hofner)

Coaching prowokatywny - Twarze metafor: Informacje o warsztacie.

2 dni pracy w oparciu o opowieści, archetypy, pseudonimy

Warsztat prowadzą: JO i NO

W trakcie warsztatu

 • Przećwiczysz budowanie historii dotykających sedna problemów klienta
 • Poznasz podstawowe składowe wciągających opowieści
 • Doświadczysz siły pracy niespecyficznej
 • Zbudujesz kilka przydatnych metafor
 • Zmierzysz się z siłą etykiet
 • Pogłębisz umiejętność uważnego słuchania i obserwacji rozmówcy
 • Rozwiniesz umiejętność pracy głosem i dramaturgią
 • Wzmocnisz świadomość wpływu obrazu i symbolu / archetypu w pracy z przekonaniami i postawami klienta
 • Poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi (tak nam się podoba, że będziemy to robić na każdym warsztacie)

Warsztat skierowany jest do:

Uczestników warsztatów organizowanych przez Provocare, którzy chcą pogłębiać swoje kompetencje w stosowaniu podejścia prowokatywnego

W Programie

 • Podstawy psychologii metafory – metafora w prowokatywności
 • Etykieta, symbol i archetyp w wewnętrznym obrazie klienta
 • Budowa i elementy skutecznej metafory Prowokatywnej
 • Głos i dramaturgia w tworzeniu i przekazywaniu metafory w procesie prowokatywnym
 • Dobór metafory do przekonań i fiksacji klienta – przerysowanie i absurd
 • Elementy psychologii transu w pracy na metaforze Prowokatywnej
 • Czas, przestrzeń i bohaterzy – czyli jak to skleić w całość – rodzaje i techniki tworzenia metafor
 • Ćwiczenia tworzenia metafor do przekonań i postaw klientów
 • Praca na czystej metaforze w sesji Prowokatywnej

To pozwoli Ci na:

 • Efektywniejsze posługiwanie się metaforą prowokatywną w pracy
 • Wzmocnienie siły przekazu o aspekt transu i metafory
 • Szybsze dopasowywanie dopasowanych opowiastek, historii, przypowieści i metafor
Inne warsztaty

Inne warsztaty

dla zaawansowanych

Struktury Chaosu

Humor i improwizacja

W podążaniu za wyzwaniem

Styl Prowokatywny (dr Noni Hofner)

Provocare
Norbert Grzybek

602 717171
norbert@provocare.pl

ul. Szaserów 107a m3
04-335 Warszawa
NIP 5271316657

NR konta
IDEA Bank: 73195000012006631429470006

PROVOCARE

Provocare
Joanna Czarnecka

535 00 68 46
joanna@provocare.pl

ul. H. Brodatego 20/2
58-100 Świdnica
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811

X