SUPERWIZYJNY OBÓZ PROWOKATYWNY

DLA PRAKTYKÓW I SYMPATYKÓW

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

24-26.11.2023

 WARSZAWA

Najbliższe terminy

Cena

3000/netto

istnieje możliwość płatności ratalnej 

w cenie: warsztat, nocleg, wyżywienie

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

otwarty umysł i serce

chęć na poznanie / doświadczanie / czucie 

Zapraszamy serdecznie na pierwszy w historii naszego Instytutu warsztat w całości oparty na sesjach terapeutycznych i coaching-owych na środku. W jednym czasie i miejscu możesz być klientem/ pacjentem, obserwatorem, uczniem, osobą wspierającą innych, a nad to wszystko Człowiekiem w spotkaniu z Człowiekiem (w tym z samym sobą).

Intensywny warsztat narzędziowo – metodyczny zbudowany na sesjach prowadzonych na żywo

Uwaga:
obóz jest w pełni prowokatywny, z elementami improwizacji w czasie osobnych modułów oraz sesji tanecznych 

 

O CZYM JEST TEN OBÓZ? 

 

Do współprowadzenia i współtworzenia obozu zaproszenie przyjęli: 

 • Żywi ludzie,
 • Prawdziwe tematy,
 • Autentyczne wyzwania,
 • Piękne wzruszenia,
 • Doświadczalne emocje,
 • Zmieniające się w rzeczywistość myśli,
 • Odważne wnioski, które wyzwalają na nowo świadomość wartości i radość życia.  

 

Obóz powstał na podstawie pytań, jakie zgłaszane od dawna są do nas od sympatyków i praktyków prowokatywności. Powstał na inspiracji zaczerpniętej z formy, w jakiej pracował podczas swoich warsztatów Frank Farrelly, a którą można w uproszczeniu określić strukturalnie jako: 

‘Sesja na środku – czas pytań – sesja na środku – czas pytań – czas interakcji’ 

 

Poza sesjami na środku i czasem pytań oraz dyskusji będzie można doświadczyć: 

 • Warsztatów improwizacyjnych 
 • Warsztatów tanecznych 
 • Warsztatów z świadomości ciała 
 • Warsztatów arteterapeutycznych 
 • Gotowania i biesiadowania w stylu wspólnotowym
 • – beduińskim 

 

DLA KOGO JEST TEN OBÓZ?

 

Ten obóz jest jednocześnie dla: 
 • osób które chcą doświadczyć prowokatywności na sobie;
 • ludzi chcących popracować nad swoimi problemami / wyzwaniami / dylematami w sposób prowokatywny;  
 • wszystkich, którzy chcą na nowo spotkać się z samym sobą, w autentyczności, radości oraz doświadczaniu własnej prawdziwości, kolorowości i emocjonalności

oraz:

 • praktyków prowokatywności,
 • coachów, terapeutów, psychologów, osób pracujących pomocowo i opiekuńczo-leczniczo z innymi, którzy chcą uczestniczyć interwizyjnie w obozie, 
 • osób które na co dzień zajmują się wspieraniem innych, a którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności poprzez poznanie prowokatywności w praktyce tych którzy pracują nią na co dzień.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OBOZIE - z poziomu uczestnika 

 

W trakcie warsztatu odpowiesz sobie m.in na pytania: 
 • Kim obecnie jestem w moim życiu?
 • Czego chcę sam/sama dla siebie?
 • Gdzie jest moja radość i zasobność, gdy myślę że jej nie ma? 
 • Kiedy przyjdzie pora w moim życiu na mnie i moje pragnienia? 
 • Co mogę zrobić by… (dokończ wedle potrzeb)
 • Jak mogę stać się bardziej sobą i w zgodzie z sobą w moim życiu? 
 • Gdzie odszukać co zgubiłam i/lub uwolnić w sobie to, co zablokowałam, a za czym tęsknię? 
 • Jak wyjść z mojego „upupienia”?

 

Dodatkowo: 
 • Doświadczysz głębszego spotkania z samym sobą i drugim człowiekiem.
 • Poznasz nowe zasoby i/lub odkryjesz te, o jakich zapomniałaś/łeś.
 • Sprawdzisz na sobie efektywność działania prowokatywności.
 • Rozwiniesz umiejętność uważnego słuchania i obserwacji samego siebie i rozmówcy.
 • Wzmocnisz w sobie umiejętność dostrzegania możliwości tkwiących za i w ograniczających przekonaniach i postawach jakie masz, w celu ich „zdemontowania” lub osłabienia / uczynienia użytecznymi.
 • Rozwiniesz w sobie odwagę mówienia wprost i zgodę na to żeby być autentycznym/ ną.
 • Poszerzysz świadomość siebie, swoich potrzeb, wartości i chęć wyjścia im na spotkanie 
W programie:

 Doświadczanie, czucie i widzenie – w uważności, życzliwości, ciekawości i empatii

To, pozwoli Ci na:
 • Wzmocnienie w sobie odwagi do życia, ciekawości tego, co będzie, radości z tego co jest.
 • Rozwój samoświadomości i pewności siebie, w tym własnej wartości. 
 • Rozbudzenie w Tobie chęci poznawania i odkrywania siebie w kontakcie z drugim człowiekiem.
 • Lepsze wejście w kontakt z samym sobą i drugim człowiekiem – w życzliwości, uważności i radości.
 • Pogłębienie wiedzy z zakres psychologii motywacji i psychologii odwróconej.
 • Wsparcie rozwoju umiejętności kreatywności i elastyczności (myślenia i działania).
 • Wzmocnienie odporności psychicznej i umiejętności empatycznego działania wobec siebie i innych.
 • Głębsze osadzenie w świadomości jak działam i co mi to przynosi co pozwoli budować nowe nawyki.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OBOZIE – z poziomu praktyka prowokatywności

 

Superwizja tak w prowokatywności, jak i w innych nurtach terapii czy coachingu jest ogólnie rzecz mówiąc spotkaniem specjalistów danego nurtu terapii / coachingu / wsparcia między innymi w celu:

 • Rozwoju kompetencji właściwych dla danego nurtu.
 • Pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prowokatywności w pracy z Człowiekiem w sposób praktyczny i doświadczalny w danym nurcie.
 • Rozwoju uważności i daru obserwacji, poszerzenia spektrum widzenia i rozumienia klienta oraz siebie w procesie wsparcia.

 

W trakcie warsztatu odpowiesz sobie m.in na pytania:
 • Jak efektywnie i etycznie posługiwać się z trakcie sesji pomocowej / terapeutycznej / coachingowej podejściem prowokatywnym?
 • Jak inaczej niż do tej pory mogę stosować główne elementy prowokatywności (mieszankę humoru, wyzwań i życzliwości) w sposób wspierający i budujące zmianę w kliencie?
 • Jak być tu i teraz w relacji z klientem i jednocześnie z samym sobą?
 • Jak mogę pracować z klientem i jednocześnie własnymi emocjami?
 • Co mogę zrobić, aby szybko odklejać się od danej perspektywy i „wpuszczać” siebie i klienta w inne?

 

Dodatkowo:
 • Doświadczysz głębszego spotkania z samym sobą i klientem w sesji, jednocześnie ucząc się jak zadbać o czystość relacji i bezpieczeństwo siebie, klienta i procesu.
 • Poznasz nowe / inne wykorzystanie znanych Ci narzędzi i metod prowokatywnych oraz zaczerpniesz nieznanych.
 • Sprawdzisz z poziomu interwizorów efektywność działania prowokatywności na różnych klientach / tematach i przy różnym stylu prowadzenia sesji prowokatywnej.
 • Rozwiniesz umiejętność uważnego słuchania i obserwacji rozmówcy.
 • Wzmocnisz w sobie umiejętność ciągłej diagnozy i dopasowania siebie do jej zmiennych.
 • Rozwiniesz umiejętność mówienia wprost, docierania do sedna sprawy.
 • Poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi.

 

W programie:
 •  Etyka pracy coacha i terapeuty w prowokatywności;
 •  Analiza sesji prowokatywnych na żywo;
 •  „Mechanika” prowokatywna - wskazania i przeciwwskazania;
 •  Interwizja i superwizja prowokatywna;
 •  Doświadczanie, czucie i widzenie – w uważności, życzliwości, ciekawości i empatii.

 

To, pozwoli Ci na:
 •  Wzmocnienie kompetencji prowokatywnych w pracy z drugim człowiekiem.
 •  Rozwój umiejętności pracy na absurdzie, grotesce i metaforze.
 •  Pogłębienie wiedzy z zakres psychologii motywacji i psychologii odwróconej.
 •  Wsparcie rozwoju umiejętności komunikacji prowokatywnej i kreatywności (myślenia i działania).
 •  Wzmocnienie uważności i relacyjności.
 • Głębsze osadzenie w świadomości jak działam i co jest moim własnym stylem prowokatywnym.

 

LOGISTYKA OBOZU: 

 

 • Termin:. 28– 30 PAŹ
 • Obóz jest warsztatem zamkniętym (uczestnicy na terenie ośrodka szkoleniowego uczestniczą w warsztacie, mieszkają, śpią, jedzą  – czyli są na miejscu przez 3 dni!).
 •  Miejsce: województwo mazowieckie – podamy niebawem.
 •  Zajęcia zaczynać się będą o 10:00, kończyć około godziny 18:00.
 •  O godzinie 20:00 rozpoczynać się będzie wieczorne kino rozwojowo-radosne i czas integracyjny

 

Każdy dzień ma swoją kolorowość:

 • Piątek: stajemy się całością
 • Sobota: stajemy się kolorowością
 • Niedziela: stajemy się wolnością

 

Co się mieści pod tymi hasłami? Tajemnicę podamy zainteresowanym 

 

Wymagania wstępne

Dla kogo?

Dla uproszczenia warsztat podstawowy pokazuje czym jest prowokatywność na bazie coachingu, co nie przeszkadza by swoje kompetencje rozwinęli również

  • Terapeuci
  • Trenerzy
  • Osoby "pomocowe"
  • Menedżerowie
  • Potencjalni "klienci"
  • I oczywiście coachowie
Wymagania wstępne

Dalsze kroki

Jeżeli chcesz rozwijać kompetencje prowokatywne zapraszamy na warsztaty zaawansowane

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811