STRUKTURY CHAOSU

coaching prowokatywny
zaawansowany

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

25-26 LIPCA 2020
WARSZAWA

Najbliższe terminy

Cena

1200 zł/netto

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Udział w jednym z warsztatów:

Myślenie Prowokatywne - podstawy
Coaching prowokatywny - podstawy
Coaching prowokatywny - wstęp (dr Jaap Hollander)
Styl Prowokatywny (dr Noni Hofner)

Struktury chaosu

dwa dni pracy w oparciu o pracę na stereotypach, przekonaniach i nawykach

Warsztat prowadzą: JO z niespodzianką 😊
i z celowo i świadomie dobranym asystentem / asystentką 😊

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

Uczestników warsztatów organizowanych przez Provocare, którzy chcą pogłębiać swoje kompetencje w stosowaniu podejścia prowokatywnego, uczestników warsztatów Franka Farrellego, dr Noni Hofner, dr Jaapa Hollandera, Nicka Kempa.

W TRAKCIE WARSZTATU ODPOWIESZ SOBIE (między innymi) NA PYTANIA:

 • Jak wzmacniać w sobie odwagę do eksperymentowania?
 • Co wyzwala moją kreatywność w pracy z klientem?
 • Czym rozbudzać energię i pomysłowość w kliencie?
 • Jak wzmacniać w sobie i w kliencie autentyczność i odwagę do odkrywania własnej kolorowości?

W TRAKCIE WARSZTATU

 • Rozwiniesz w sobie świadomość czym jest struktura w sesji Prowokatywnej i jak ją zauważać / tworzyć
 • Poznasz i zrozumiesz dynamikę procesu prowokatywnego
 • Zmierzysz się ze stereotypami myślenia własnymi i nie tylko
 • Zmierzysz się z przekonaniami: własnymi o kliencie, klienta o sobie i świecie, a nawet klienta o Tobie…
 • Poznasz prowokatywne metody pracy z przekonaniami i schematami
 • Rozwiniesz umiejętność uważnego słuchania i obserwacji rozmówcy
 • Poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi

W PROGRAMIE

 • Budowanie ram relacji prowokatywnej
 • Struktura sesji jako testowanie motywacji klienta
 • Techniki i narzędzia prowokatywne służące skutecznemu docieraniu do sedna sprawy
 • Wykorzystanie stereotypów i ludowych wierzeń w prowokatywności
 • Wyolbrzymienia i Absurd w pracy na schematach myślenia i działania
 • Narzędzia do pracy na projekcjach własnych i rozmówcy
 • Techniki i narzędzia określania i niwelowania ograniczających przekonań i postaw
 • Techniki i narzędzia poszerzające perspektywę widzenia sytuacji i problemu, a w efekcie odnajdywanie nowych rozwiązań i dróg
 • Słowo, gest i cisza jako elementy do stałej diagnozy i przerysowania w procesie prowokatywnym

TO POZWOLI CI NA:

 • Większy spokój i pewność siebie w relacji z klientem
 • Lepsze rozumienie jak działa Prowokatywność i czym jest struktura sesji
 • Poszerzenie wachlarza narzędzi prowokatywnych
 • Rozwój umiejętności wykorzystywania ograniczających przekonań, projekcji i możliwości tkwiących w „demonach” klienta jako zasobu do zmiany, ruchu lub akceptacji stanu w celu poprawy jakości życia
 • Większą spójność i płynność w pracy prowkatywnej

DANE FORMALNE:

a. cena:
Cena udział w wybranym warsztacie: 1200zł netto
Cena udziału w całym cyklu dla zaawansowanych przy jednorazowej płatności: 4000zł netto (potwierdzony certyfikatem praktyka metod prowokatywnych w zależności od specjalizacji w terapii, coachingu, w komunikacji)

b. uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe, dyplom, miesiąc opieki superwizyjno - mentorskiej po warsztacie

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY U:

JOANNA  TEL. 535006846
joanna.czarnecka@provocare.pl

PROVOCARE

Provocare
Joanna Czarnecka

535 00 68 46
joanna@provocare.pl

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811