STRUKTURY CHAOSU

coaching prowokatywny - warsztaty zaawansowane

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

Warszawa
11-12.05.2019

rejestracja:
joanna@provocare.pl

 

Najbliższe terminy

Cena

1200 zł/netto

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Udział w jednym z warsztatów:

Myślenie Prowokatywne - podstawy

Coaching prowokatywny - podstawy

Coaching prowokatywny - wstęp (dr Jaap Hollander)

Styl Prowokatywny (dr Noni Hofner)

Informacje o warsztacie.

2 dni pracy w oparciu o stereotypy, przekonania i nawyki

Warsztat prowadzą: JO i NO

W trakcie warsztatu

 • Zmierzysz się ze stereotypami myślenia.
 • Zmierzysz się ze przekonaniami. Swoimi o kliencie, klienta o sobie i świecie, klienta o Tobie/li>
 • Poznasz prowokatywne metody pracy z przekonaniami
 • Rozwiniesz umiejętność uważnego słuchania i obserwacji rozmówcy
 • Poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi

Warsztat skierowany jest do:

Uczestników warsztatów organizowanych przez Provocare, którzy chcą pogłębiać swoje kompetencje w stosowaniu podejścia prowokatywnego

W Programie

 • Budowanie ram relacji prowokatywnej
 • Struktura sesji jako testowanie motywacji klienta
 • Techniki i narzędzia prowokatywne służące skutecznemu docieraniu do sedna sprawy
 • Wykorzystanie stereotypów w prowokatywności
 • Wyolbrzymienia, zmiany perspektywy, praca na projekcjach własnych i rozmówcy - techniki i narzędzia określania i niwelowania ograniczających przekonań i postaw.
 • Techniki i narzędzia poszerzające perspektywę widzenia sytuacji i problemu, a w efekcie odnajdywanie nowych rozwiązań i dróg
 • Słowo, gest i cisza jako elementy do stałej diagnozy i przerysowania w procesie prowokatywnym

To pozwoli Ci na:

 • Większy spokój i pewność siebie w relacji z klientem
 • Lepsze rozumienie jak działa prowokatywność
 • Poszerzenie wachlarza narzędzi prowokatywnych
 • Rozwój umiejętności wykorzystywania ograniczających przekonań, projekcji i możliwości tkwiących w „demonach” klienta jako zasobu do zmiany, ruchu lub akceptacji stanu w celu poprawy jakości życia
 • Większą spójność i płynność w pracy prowkatywnej

Chcesz otrzymywać na bierząco informacje o wydarzeniach?

Provocare
Norbert Grzybek

602 717171
norbert@provocare.pl

ul. Szaserów 107a m3
04-335 Warszawa
NIP 5271316657

NR konta
IDEA Bank: 73195000012006631429470006

PROVOCARE

Provocare
Joanna Czarnecka

535 00 68 46
joanna@provocare.pl

ul. H. Brodatego 20/2
58-100 Świdnica
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811

X