społeczność provokatywna

Społeczność Sympatyków i Praktyków prowokatywności w życiu, terapii, coachingu, sztuce i ... [wpisz w zależności w czym stosujesz / poznajesz]

Superwizyjny Klub ProvoAktywnych

Dla tych, którzy:

ukończyli warsztaty z prowokatywności

aktywnie pracują prowokatywnie
( w coachingu, terapii, leczeniu, pomocy innym, itp.)

działaniami i myśleniem nastawieni są na rozwój siebie, ludzi i organizacji poprzez stosowanie podejścia prowokatywnego

chcą rozwijać się poprzez uczestniczenie w superwizji i interwizji 

Rozmowy ProvoAktywne

Dla tych którzy są:

nastawieni na rozwój własny
i innych

ciekawi, jak prowokatywność współgra z innymi metodami
i nurtami wsparcia i rozwoju

pełni chęci poszerzania perspektyw myślenia i działania

poszukujący nowych technik komunikacji i współpracy

chętni wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń (praktyki)

w drodze odkrywania siebie oraz otwarci na różnorodność spostrzeżeń, myśli, odczuć
i opinii

Dyskusyjny Klub ProvoLubnych

Dla tych którzy:

zainteresowani są prowokatywnością 

ciekawi są metody 

poszukują nowych sposobów komunikacji 

słyszeli coś, gdzieś... i chcą sprawdzić / poznać / dowiedzieć się więcej

chcą zrozumieć dlaczego prowokacJA to nie prowokaTYwność 

Idea społeczności prowokatywnej

"Będąc wspólnie w radości odkrywania,  życzliwości poznania i wyzwaniu autentyczności istnienia  w tu i teraz zawsze pozostaniemy Ludźmi godnymi Człowieczeństwa"
/ z zapisków myśli prowokatywnych /

 

Misją Społeczności Prowokatywnej jest wspieranie się nawzajem w praktyce prowokatywności.

 

Swoją misję Społeczność realizuje poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie spotkań, wydarzeń on-line oraz stacjonarnych pozwalających pozyskiwać wiedzę o metodzie, rozwijać umiejętności prowokatywne, wzmacniać w sobie radość prowokatywną,
 • budowanie mostów i poszukiwanie w dialogu i współdziałaniu tego co łączy prowokatywność z innymi metodami i nurtami rozwojowymi, terapeutycznymi, czy coachingowymi,
 • organizowanie i prowadzenie superwizji i interwizji,
 • tworzenie społeczności prowokatywnej nastawionej na wymianę doświadczeń i wiedzy,
 • promowanie kultury prowokatywności.

 

Rodzaje Członkostwa Klubowego:

Dyskusyjny Klub ProvoLubnych – skupiający osoby zainteresowane prowokatywnością i rozwojem siebie i innych.

Superwizyjny Klub ProvoAktywnych – skupiający praktyków, osoby aktywnie pracujące prowokatywnie, osoby pracujące jako terapeuci, psychoterapeuci, coachowie, osoby pracujące w zawodach pomocowych i medycznych, pedagodzy, mediatorzy, itp. stosujące w procesie wsparcia i leczenia klienta/pacjenta metody prowokatywne w sposób całościowy lub interwencyjny.

 

Aktywności i działania podejmowane przez Społeczność:

 • analiza na „stop klatce” sesji Franka Farrellego z omówieniem, dyskusja po sesji (uwaga: sesje odtwarzane podczas spotkań klubu są emitowane za zgodą osób na nich widniejących – prezentacja sesji służy celom edukacyjnym)
 • spotkania z Gośćmi – czyli osobami jakie posługują się metodami współistniejącymi i współkooperującymi z prowokatywnością – wywiad i dyskusja moderowana
 • mini wykłady na tematy prowokatywności i metod pochodnych, wraz z dyskusją moderowaną
 • wspólne ćwiczenia prowokatywne wraz z późniejszym omówieniem i wymianą spostrzeżeń
 • wymiana doświadczeń
 • interwizja coachingowa i terapeutyczna
 • “sesja na środku” (ćwiczeniowa lub superwizyjna) prowadzona przez jednego z uczestników klubu z klientem, wraz z dyskusją dotyczącą obserwacji pozostałych uczestników spotkania
 • luźne spotkania typu “kawa prowokatywna” – czyli bez konkretnej treści merytorycznej, w celu lepszego poznania się (zapoznajemy się, rozmawiamy, wspólne gotowanie, itp.)
 • inne… w zależności od inspiracji osób i grupy

 

Odpowiedzialni za Klub:

Odpowiedzialność główna: Dominika Stróżyńska

Superwizje: Joanna Czarnecka, Piotr Mosak

Moderator Klubu: Dominika Stróżyńska

 

Kluby spotykają się w następującym trybie:

 • w każdą pierwszą środę miesiąca – Superwizyjny Klub ProvoAktywnych,
 • w każdą trzecią środę miesiąca – Dyskusyjny Klub ProvoLubnych,
 • terminy Rozmów ProvoAktywnych są spontaniczne i uzależnione od możliwości czasowych prowadzących i Gości. 

 

Aby uczestniczyć w klubach należy przesłać zgłoszenie na adres:

dialog@provocare.pl

 

Uwaga: godziny spotkań superwizyjnych są istotne do Certyfikacji.

 

 

Masz jakiś pomysł w kontekście Klubu?

Zapraszamy do współdziałania i współtworzenia!

Jaap o prowokatywności

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811