Społeczność provokatywna

Misją społeczności prowokatywnej jest wspieranie się nawzajem w praktyce prowokatywnej.

Społeczność provoaktywna

Idea społeczności prowokatywnej

Społeczność provokatywna to społeczność Sympatyków i Praktyków prowokatywności w życiu, terapii, coachingu, sztuce i … [wpisz w zależności w czym stosujesz / poznajesz]

Swoją misję Społeczność realizuje poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie spotkań, wydarzeń on-line oraz stacjonarnych pozwalających pozyskiwać wiedzę o metodzie, rozwijać umiejętności prowokatywne, wzmacniać w sobie radość prowokatywną,
 • budowanie mostów i poszukiwanie w dialogu i współdziałaniu tego co łączy prowokatywność z innymi metodami i nurtami rozwojowymi, terapeutycznymi, czy coachingowymi,
 • organizowanie i prowadzenie superwizji i interwizji,
 • tworzenie społeczności prowokatywnej nastawionej na wymianę doświadczeń i wiedzy,
 • promowanie kultury prowokatywności.

Aktywności i działania podejmowane przez Społeczność:

 • analiza na „stop klatce” sesji Franka Farrellego z omówieniem, dyskusja po sesji (uwaga: sesje odtwarzane podczas spotkań klubu są emitowane za zgodą osób na nich widniejących – prezentacja sesji służy celom edukacyjnym)
 • spotkania z Gośćmi – czyli osobami jakie posługują się metodami współistniejącymi i współkooperującymi z prowokatywnością – wywiad i dyskusja moderowana
 • mini wykłady na tematy prowokatywności i metod pochodnych, wraz z dyskusją moderowaną
 • wspólne ćwiczenia prowokatywne wraz z późniejszym omówieniem i wymianą spostrzeżeń
 • wymiana doświadczeń
 • interwizja coachingowa i terapeutyczna
 • “sesja na środku” (ćwiczeniowa lub superwizyjna) prowadzona przez jednego z uczestników klubu z klientem, wraz z dyskusją dotyczącą obserwacji pozostałych uczestników spotkania
 • luźne spotkania typu “kawa prowokatywna” – czyli bez konkretnej treści merytorycznej, w celu lepszego poznania się (zapoznajemy się, rozmawiamy, wspólne gotowanie, itp.)
 • inne… w zależności od inspiracji osób i grupy.

"Będąc wspólnie w radości odkrywania, życzliwości poznania
i wyzwaniu autentyczności istnienia w tu i teraz zawsze
pozostaniemy Ludźmi godnymi Człowieczeństwa"
/ z zapisków myśli prowokatywnych /

Społeczność provoaktywna

Superwizyjny klub ProvoAktywnych

Skupiający praktyków, osoby aktywnie pracujące prowokatywnie, osoby pracujące jako terapeuci, psychoterapeuci, coachowie, osoby pracujące w zawodach pomocowych i medycznych, pedagodzy, mediatorzy, itp. stosujące w procesie wsparcia i leczenia klienta/pacjenta metody prowokatywne w sposób całościowy lub interwencyjny.

Dla tych, którzy:

 • ukończyli warsztaty z prowokatywności
 • aktywnie pracują prowokatywnie ( w coachingu, terapii, leczeniu, pomocy innym, itp.)
 • działaniami i myśleniem nastawieni są na rozwój siebie, ludzi i organizacji poprzez stosowanie podejścia prowokatywnego
 • chcą rozwijać się poprzez uczestniczenie w superwizji i interwizji

 

Klub spotyka się w każdą pierwszą środę miesiąca.  Godziny spotkań superwizyjnych są istotne do certyfikacji.

Chcesz wziąć udział w superwizyjnym klubie ProvoAktywnych?

Społeczność provoaktywna

Dyskusyjny klub ProvoLubnych

Skupiający osoby zainteresowane prowokatywnością i rozwojem siebie i innych.

Dla tych, którzy:

 • ukończyli warsztaty z prowokatywności
 • aktywnie pracują prowokatywnie ( w coachingu, terapii, leczeniu, pomocy innym, itp.)
 • działaniami i myśleniem nastawieni są na rozwój siebie, ludzi i organizacji poprzez stosowanie podejścia prowokatywnego
 • chcą rozwijać się poprzez uczestniczenie w superwizji i interwizji

 

Klub spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca. Chcesz wziąć udział w dyskusyjnym klubie ProvoLubnych?

Społeczność provoaktywna

Rozmowy provoaktywne

Dla tych którzy są:

 • nastawieni na rozwój własny i innych
 • ciekawi, jak prowokatywność współgra z innymi metodami i nurtami wsparcia i rozwoju
 • pełni chęci poszerzania perspektyw myślenia i działania
 • poszukujący nowych technik komunikacji i współpracy
 • chętni wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń (praktyki)
 • w drodze odkrywania siebie oraz otwarci na różnorodność spostrzeżeń, myśli, odczuć i opinii

Terminy Rozmów ProvoAktywnych są spontaniczne i uzależnione od możliwości czasowych prowadzących i Gości.

Odpowiedzialni za Klub:
Odpowiedzialność główna: Dominika Stróżyńska
Superwizje: Joanna Czarnecka, Piotr Mosak
Moderator Klubu: Dominika Stróżyńska

Masz jakiś pomysł w kontekście klubu?
Zapraszamy do współdziałania i współtworzenia!