PROWOKATYWNOŚĆ W PRACY TRENERA

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

19-20 czerwca 2021

 

Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

JOanna  535 006 846
WOjciech 600 032 332

Warsztat prowadzony metodą hybrydową

Najbliższe terminy

Cena

Cena udział w warsztacie:
1000 zł netto 

Zakupienie dwóch modułów (modułu podstawowego
i zaawansowanego)
1700 zł netto 

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • dyplom,
 • miesiąc wsparcia superwizyjnego
  i mentoringowego
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Udział w jednym z warsztatów:
 • Coaching prowokatywny - podstawy
 • Prowokatywność w pracy trenera - moduł podstawowy 
 • Praktyka prowokatywna w pracy z ludźmi 


lub wiedza
o prowokatywności
z innych źródeł :)

DWA DNI PRACY W OPARCIU O BUDOWANIE UWAŻNOŚCI NA JEDNOSTKĘ I GRUPĘ, ŚWIADOMOŚCI PROCESU I ODWAGI DO KONFRONTACJI SŁÓW Z RZECZYWISTOŚCIĄ  

WARSZTAT PROWADZĄ: Marcin Skorodzień i Joanna Czarnecka 😊


WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

 • Osób, które brały udział w warsztacie podstawowym z prowokatywności w pracy trenera 
 • Osób wykorzystujących praktycznie metody prowokatywne w pracy trenerskiej i chcących rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie 

 

W TRAKCIE WARSZTATU ODPOWIESZ SOBIE (MIĘDZY INNYMI) NA PYTANIA:

 • Jak pracować na zróżnicowanym zespole metodami prowokatywnymi? 
 • Jak prowadzić interwencję prowokatywną tak, aby była kształcąca dla całej grupy, a nie tylko dla jednostki?
 • Jak jednocześnie pracować z osobami i całością grupy metodami prowokatywnymi, tak aby każdy czuł się włączony w proces? 
 • Co zrobić w sytuacji gdy interwencja prowokatywna jaką zastosuje trener, coach, okaże się niewłaściwą?
 • Jak wydobywać spod “dywanu” tematy, które niszczą efektywność zespołową. 
 • W jaki sposób używać metod prowkatywnych do rozwoju grupy
 

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • Rozwiniesz umiejętności pracy prowokatywnej z grupą 
 • Nabędziesz umiejętność budowania interwencji prowokatywnej - konfrontujące osoby pomiędzy tym, co deklaratywne a faktyczne. W celu budowania w zespole odpowiedzialności i sprawczości nastawionej na efekt i zmianę 
 • Nauczysz się zauważać i wychwytywać te elementy w pracy grupowej, które mogą być rozwojowe i wspierające w procesie uczenia dla osoby i zespołu. A także, które interwencje prowokatywne mogą jeszcze bardziej wzmocnić grupę
 • Rozwiniesz w sobie umiejętność uważnego obserwowania i słuchania grupy oraz szybkiego reagowania na nią 
 • Nabędziesz nowe umiejętności budowania w uczestnikach odwagi i chęci do otwartej komunikacji i działania nastawionego na partnerstwo


W PROGRAMIE:

 • Praca nad ograniczającymi postawami i przekonaniami względem siebie, innych i rzeczywistości 
 • Narzędzia i techniki zaawansowane do pracy z grupą 
 • Psychologia odwrócona i techniki paradoksalne w pracy z grupą 
 • Prowokatywna praca nad decyzyjnością, odpowiedzialnością, działaniem i efektem z niego płynącym 

 

TO POZWOLI CI NA:

 • Zbudowanie umiejętności i odwagi do pracy metodą prowokatywną z grupą
 • Wzmocnienie umiejętności pracy absurdem i przerysowaniem, nad zmianą postaw oraz przekonań 
 • Efektywniejsze budowanie współdziałających zespołów, opartych na otwartej komunikacji i partnerskiej postawie względem siebie 
 • Szybsze uruchamianie w ludziach otwartości i ciekawości do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności 
 • Wzmocnienie umiejętności tworzenia twórczej atmosfery w zespole  


WARSZTAT PROWADZĄ: 

Marcin Skorodzień

Certyfikowany trener i coach, mentor i superwizor trenerów. Ekspert w takich dziedzinach jak sprzedaż, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, asertywność, efektywna komunikacja, prezentacje i wystąpienia publiczne, stres i techniki relaksacyjne. Jego ulubione warsztaty, to te rozwijające kompetencje społeczne (nie lubi określenia „kompetencje miękkie”).

Duże doświadczenie zdobył jako kierownik projektu szkoleniowego, w który zaangażowanych było 50 trenerów sprzedaży, a w warsztatach brało udział 8500 uczestników. Aktualnie zatrudniony w jednej z największych firm w kraju, gdzie odpowiada za rozwój kompetencji dyrektorów, menedżerów i pracowników sprzedaży w kanale B2B. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, gdzie projektuje procesy rozwojowe skierowane do rożnych grup zawodowych oraz prowadzi warsztaty.

Wspieranie ludzi w dążeniu do celu oraz dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą uważa za ważny element swojego zawodowego życia.

Docenia i szanuje cele biznesowe przyświecające każdemu projektowi. Zawsze zwraca uwagę na synergię celu z człowiekiem, który ma go zrealizować.

Prowokatywność poznawał wpierw z poziomu „wątpiącego”, z mocno uruchomionym syndromem „szkiełko i oko”, aż do aktywnego i profesjonalnego rozwoju w nurcie. Skutecznie łączy „klasyczne” metody pracy trenerskiej i coachingowej z prowokatywnymi interwencjami. Elastycznie przechodzi pomiędzy absurdem, humorem i działaniami osadzonymi na konkrecie i rzeczywistych kontekstach organizacji

Uważny obserwator, zawodowy tancerz.Joanna Czarnecka

Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta. Członek Prezydium Izby Coachingu.

Współtwórca Provocare – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem.

Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych.

Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe.
Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywatorach i wartościach osób i zespołów, a także praca nad rozwojem kreatywnego myślenia u Ludzi.

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia).

Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo – leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno – pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego – medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych.

Od niedawna uczy się prowadzić małe wydawnictwo 🙂

Wymagania wstępne

Dla kogo?

 • Aktywnie pracujących
  na rzecz rozwoju innych
 • Uczestników warsztatów
  z prowokatywności
 • Osób, które zainteresowane są wykorzystaniem prowokatywności w pracy trenerskiej, edukacyjnej, szkoleniowej, itp.
 • Osób tworzących
  i zarządzających pracą grup 
 • Praktyków stałych lub chwilowych Prowokatywności 
 • Sympatyków Prowokatywności
Wymagania wstępne

Dalsze kroki

Jeżeli chcesz rozwijać kompetencje prowokatywne zapraszamy na warsztaty zaawansowane

Empatia i Prowokatywność
Struktury chaosu
Twarze metafor
Humor i improwizacja
W podążaniu za wyzwaniem

Społeczność Prowokatywna:

Klub ProwoAktywnych
Klub ProvoLubnych

Warsztaty gości:

Styl Prowokatywny - tło i narzędzia
PROVOCATIVE CHANGE WORKS™

 

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811