PROWOKATYWNOŚĆ W PRACY TRENERA

WARSZTAT PODSTAWOWY
“wszystko zaczyna się
od dynamiki gestu”

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

17-18 września 2022

WARSZAWA

Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

bezpośrednie informacje u:

Joanny 535 006 846 

WARSZTAT PROWADZONY HYBRYDOWO (MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA NA SALI
LUB ONLINE)

Najbliższe terminy

Cena

1000,00 zł/netto

istnieje możliwość płatności
w ratach 

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • dyplom,
 • miesiąc wsparcia superwizyjno - mentorskiej
  po warsztacie
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Udział w jednym z warsztatów:
 • Znajomość czym jest Prowokatywność
 • Praca z zespołami
  lub grupami osób
 • Chęć poszerzenia swoich umiejętności komunikacji
  i budowania współpracy
 • Nastawienie na budowanie w sobie postawy angażującej innych
  w proces uczenia i rozwoju

DWA DNI PRACY W OPARCIU O BUDOWANIE SAMOŚWIADOMOŚCI WŁASNYCH PRZEKONAŃ I POSTAW, ODWAGI WEWNĘTRZNEJ DO WYJŚCIA POZA SCHEMAT ORAZ UWAŻNOŚCI NA JEDNOSTKĘ, GRUPĘ I CEL  
 

WARSZTAT PROWADZĄ: Marcin Skorodzień i Joanna Czarnecka 😊

 

W TRAKCIE WARSZTATU ODPOWIESZ SOBIE (MIĘDZY INNYMI) NA PYTANIA:

 • Jak być skuteczniejszym trenerem w pracy z grupą? 
 • Jak szybko i efektywnie uformować grupę i rozpoznawać faktyczne a nie tylko deklarowane cele uczestników? 
 • Jak aktywizować myślenie i zapraszać do eksperymentowania w obrębie “nieznanego” (wiedzy, umiejętności, itp.)? 
 • Jak pobudzać ludzi do kreatywnego myślenia i elastycznego działania? 
 • Jak stosować elementy humoru i przerysowania w procesie uczenia ludzi nowych umiejętności i proaktywnego nastawienia?
 • Jak szybciej i trafniej zapraszać ludzi do samodzielnego myślenia i działania
 • Jak budować odwagę do podejmowania własnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności? 

 

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • Nabędziesz umiejętności wykorzystywania elementów prowokatywnych w pracy z grupami
 • Nauczysz się budować środowisko i atmosferę pozwalającą bezpiecznie i efektywnie stosować techniki prowokatywne w procesie rozwoju zespołu. Tak aby interwencje prowokatywne działały aktywizacyjne, a nie destabilizujące grupę
 • Wzmocnisz w sobie odwagę do pozytywnego konfrontowanie osób z ich własnymi nawykami, postawami

 

W PROGRAMIE:

 • Metody prowokatywne -  czym są w pracy z grupą
 • Etyka prowokatywności w pracy z grupą
 • Środowisko i granice w pracy grupowej opartej o metodę prowokatywną
 • Odpowiedni moment - Czy istnieje i jak go rozpoznać w grupowej pracy prowokatywnej
 • Rama - zasady obowiązujące trenera w pracy z grupą

 

TO POZWOLI CI NA:

 • Efektywniejszy budowanie w uczestnikach odwagi do samodecyzyjności, odpowiedzialności i zaangażowania w podejmowane działania
 • Łatwiejszy dostęp do zasobów edukacyjnych tkwiących w ograniczonych postawach i przekonaniach zespołu
 • Sprawniejsze przechodzenie przez kolejne etapy procesu grupowego
 • Głębszą integrację nowej wiedzy i umiejętności nabytych lub ćwiczonych podczas warsztatu
 • Kształtowanie u uczestników samoświadomości siebie i swojej roli względem zespołu, celów i wartości (przejście z deklaratywności do aktywności) 
 • Rozwój umiejętności integrowania zespołu jako całości 
 • Szybsze budowanie otwartej komunikacji i współodpowiedzialności w zespole

 

 

WARSZTAT PROWADZĄ: 

 

Marcin Skorodzień

Certyfikowany trener i coach, mentor i superwizor trenerów. Ekspert w takich dziedzinach jak sprzedaż, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, asertywność, efektywna komunikacja, prezentacje i wystąpienia publiczne, stres i techniki relaksacyjne. Jego ulubione warsztaty, to te rozwijające kompetencje społeczne (nie lubi określenia „kompetencje miękkie”).

Duże doświadczenie zdobył jako kierownik projektu szkoleniowego, w który zaangażowanych było 50 trenerów sprzedaży, a w warsztatach brało udział 8500 uczestników. Aktualnie zatrudniony w jednej z największych firm w kraju, gdzie odpowiada za rozwój kompetencji dyrektorów, menedżerów i pracowników sprzedaży w kanale B2B. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, gdzie projektuje procesy rozwojowe skierowane do rożnych grup zawodowych oraz prowadzi warsztaty.

Wspieranie ludzi w dążeniu do celu oraz dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą uważa za ważny element swojego zawodowego życia.

Docenia i szanuje cele biznesowe przyświecające każdemu projektowi. Zawsze zwraca uwagę na synergię celu z człowiekiem, który ma go zrealizować.

Prowokatywność poznawał wpierw z poziomu „wątpiącego”, z mocno uruchomionym syndromem „szkiełko i oko”, aż do aktywnego i profesjonalnego rozwoju w nurcie. Skutecznie łączy „klasyczne” metody pracy trenerskiej i coachingowej z prowokatywnymi interwencjami. Elastycznie przechodzi pomiędzy absurdem, humorem i działaniami osadzonymi na konkrecie i rzeczywistych kontekstach organizacji

Uważny obserwator, zawodowy tancerz.

 


Joanna Czarnecka

Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta. Członek Prezydium Izby Coachingu.

Współtwórca Provocare – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem.

Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych.

Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe.
Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywatorach i wartościach osób i zespołów, a także praca nad rozwojem kreatywnego myślenia u Ludzi.

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia).

Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo – leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno – pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego – medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych.

Od niedawna uczy się prowadzić małe wydawnictwo 🙂

Wymagania wstępne

Dla kogo?

odkrywców, liderów, aktywistów, praktyków
 • Uczestników warsztatów
  z prowokatywności
 • Osób, które zainteresowane są wykorzystaniem prowokatywności w pracy trenerskiej, edukacyjnej, szkoleniowej, itp.
 • Osób tworzących
  i zarządzających pracą grup społecznie i zawodowo zaangażowanych w dane projekty / działania  
 • Osób wykorzystujących praktycznie metody prowokatywne w pracy trenerskiej i chcących rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie 
 • Terapeutów grupowych
 • Trenerów
 • Osoby zaangażowane
  w prace społeczne
  i  "pomocowe"
 • Menedżerów
 • Coach-ów pracujących
  z grupami 
 • Edukatorów i Nauczycieli 
 • Osoby pracujące
  z zespołami 

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811