Phil Jeremiah 

Phil JeremiahTrener Terapii Provokatywnej, posiadający Certyfikat Kwalifikacji do Pracy Socialnej (CQSW), DipEHP „Phil Jeremiah i Brian Kaplan są dwoma wysoce efektywnymi, serdecznymi lekarzami, dla których priorytetem jest dobro pacjentów. Łączy ich jedna myśl o tym, że samotne maskowanie osobistej tragedii w niewystarczający sposób odzwierciedla nasze życie. To panowie, przez których przemawia radość, a surrealistyczna celebracja absurdów życia prowokuje u pacjentów śmiech będący wyrazem zwycięstwa” Frank Farrelly Pełni funkcję dyrektora do spraw szkoleń w Brytyjskim Instytucie Terapii Prowokatywnej. Doświadczony prywatny psychoterapeuta oraz wieloletni trener z zakresu psychoterapii. Prowadzi seminaria treningowe dla pracowników socjalnych i psychiatrów w zakresie psychoterapii. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel akademicki ucząc studentów hipnoterapii. Ma bogate doświadczenie w life i biznes coachingu, psychoterapii dorosłych, doradztwa, EFT, EMDR, i klinicznej oceny ryzyka w zakresie zdrowia psychicznego. Pracował z Frankiem Farellym od 1995 roku zarówno w Wielkiej Brytanii jak i innych krajach Europy. Phil w swojej pracy coachingowej i trenerskiej stawia mocny nacisk na:
  • wspólne wydobywanie i wzmacnianie wyjątkowości i mocnych stron klienta;
  • wydobywanie i wzmacnianie indywidualnych i zespołowych zasobów, umiejętności i wartości w celach zawodowych i osobistych klientów;
  • umożliwienie osobom lub grupom odkrycia unikalnych rozwiązań;
  • wypracowanie przez klientów struktur i mechanizmów pozwalających niwelować stres w miejscu pracy;
  • wzmacnianie i rozwój efektywnej współpracy i komunikacji zespołowej;
  • wzmacnianie zaangażowania, zintegrowania i motywacji zespołu i jego poszczególnych c złonków;
  • rozwój świadomości własnej i zespołowej w kontekście sposobu delegowania nowych zadań;
  • wzmocnienie zaangażowania osób w pracy nad twórczą zmianą;
  • kształtowanie umiejętności efektywnego korzystania z humoru w miejscu pracy w celu budowania relacji i komunikacji organizacyjnej.

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811