Prowokatywność w pracy trenera – “Moc w słabości się doskonali” – moduł zaawansowany

Warszawa (+online) Warszawa, Poland

Dwa dni pracy w oparciu o budowanie uważności na jednostkę i grupę, świadomości procesu i odwagi do konfrontacji słów z rzeczywistością. Na warsztatach rozwiniesz umiejętności pracy prowokatywnej z grupą, nabędziesz umiejętność budowania interwencji prowokatywnej i budowania w uczestnikach odwagi i chęci do otwartej komunikacji i działania.

Prowokatywny piruet – ciało, emocja, ruch – warsztat zaawansowany

Online

Dwa dni pracy w oparciu o budowanie większej świadomości roli ciała, mowy niewerbalnej, gestu, dotyku oraz emocji w pracy prowokatywnej. Na warsztacie nabędziesz więcej odwagi do prowokatywnego tańca z samym sobą i drugim człowiekiem, nauczysz się elastycznie reagować na zmiany zachodzące między Tobą a klientem oraz wyczuwać granice własne i drugiego człowieka w procesie wsparcia.

Twarze metafor – warsztat zaawansowany

Warszawa (+online) Warszawa, Poland

Twarze metafor to dwa dni pracy w oparciu o metafory, symbole, przypowieści, archetypy i pseudonimy. Warsztat, na którym poznasz m.in podstawy psychologii obrazu, proces tworzenia i oddziaływania metaforą, budowę i elementy skutecznej metafory prowokatywnej, oraz narzędzia i techniki do pracy z i na metaforze, symbolu, historii i obrazie.

Prowokatywność w życiu, terapii i coachingu – podstawy

Warszawa (+online) Warszawa, Poland

Uniwersalny warsztat, który przygotowuje do rozumienia idei podejścia prowokatywnego w pracy z ludźmi oraz pozwala doświadczyć na sobie czym jest prowokatywność i jak działa. Warsztat pozwala przećwiczyć podstawowe narzędzia prowokatywne, które bezpośrednio po warsztacie można stosować w swoim codziennym życiu i pracy. Stanowi podstawę do: rozpoczęcia certyfikacji z metod prowokatywnych w zgodzie z obraną ścieżką, kontynuowania poznawania metody na zaawansowanych warsztatach skutecznego stosowania prowokatywności w coachingu, terapii, szkoleniach, sztuce i życiu […]

Ucieleśniona relacja – warsztat zaawansowany

Warszawa (+online) Warszawa, Poland

Dwa dni o budowaniu relacji opartej na życzliwym i uważnym budowaniu odwagi do wyzwań i zmian; o emocjach, ciele i dotyku w prowokatywności. W trakcie warsztatu nabędziesz wiedzę z zakresu psychologii ciała oraz nauczysz się używać ruchu, dotyku i gestów jako bodźców i narzędzi do uruchomienia reakcji / motywacji / zmiany.

W podążaniu za wyzwaniem – warsztat zaawansowany

Warszawa (+online) Warszawa, Poland

2,5 dnia budowania odwagi do dotykania obszarów newralgicznych i “trudnych” dla siebie i dla klienta. Będziesz pracować pod interwizją i superwizją. Nauczysz się zauważać, kto stawia granice w procesie wsparcia. Zwiększysz odwagę, uważność i elastyczność w dotykaniu spraw wrażliwych. Odkryjesz własne ograniczenia w pracy z klientem, a także będziesz mieć okazję je przepracować.