O Instytucie

Aby ludziom żyło się lepiej.
W zgodzie ze sobą i z innymi.

Czym jest Instytut?

Provocare - Instytut Podejścia
Prowokatywnego został założony za zgodą
i akceptacją Franka Farrellego – twórcy
terapii prowokatywnej i przy jego wsparciu
merytorycznym i ideowym.

Provocare - Instytut Podejścia Prowokatywnego został założony za zgodą i akceptacją Franka Farrellego – twórcy terapii prowokatywnej i przy jego wsparciu merytorycznym i ideowym.

Provocare – Instytut Podejścia Prowokatywnego [IPP] został założony za zgodą i akceptacją Franka Farrellego – twórcy terapii prowokatywnej i przy jego wsparciu merytorycznym i ideowym. Realizowane są w nim wartości, którymi kierował się i wyznaczył Twórca metody w swojej pracy z ludźmi.

Provocare powstało z myślą o promowaniu i rozwijaniu idei pracy prowokatywnej w Polsce, we współpracy z polskimi i światowymi / europejskimi propagatorami i twórcami / zwolennikami metody.

W komunikacji, terapii, coachingu, zarządzaniu, sztuce, jak i życiu codziennym.

Nasz Instytut ma na celu:

 • Rozpowszechnianie i popularyzację metody
 • Rozwój metody w różnych kontekstach i przestrzeniach
 • Kształtowanie kodeksu etyczno-moralnego pracy prowokatywnej oraz aksjologii i filozofii pracy i rozumienia człowieka w nurcie prowokatywnym
 • Prowadzenie badań nad metodą
 • Prowadzenie projektów edukacyjnych, warsztatowych, itp.
 • Prowadzenie terapii, coachingów, procesów wspierających w nurcie lub z elementami podejścia prowokatywnego
 • Budowanie przestrzeni do ciągłej wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu prowokatywnych metod pracy z ludźmi i stworzenie możliwości eksploracji przestrzeni pracy ciągłej

Frank Farelly

Frank Farrelly zyskał międzynarodowe uznanie jako niezwykle utalentowany terapeuta. Prowadził liczne warsztaty, seminaria i pokazy swojej pracy dla profesjonalnej publiczności w Stanach Zjednoczonych, Europie i Australii. Jego doświadczenie w pracy z poważnie zaburzonymi klientami uczyniło go szczególnie interesującym i ważnym nauczycielem.

Terapia prowokatywna Franka Farrelly’ego została opracowana przez niego na oddziale szpitalnym – psychiatrycznym. Farrelly, niezadowolony ze swojej skuteczności jako terapeuty, zaczął badać nowe procedury mające na celu promowanie pozytywnych zmian u przewlekłych i opornych pacjentów. Był magistrem pracy socjalnej na Uniwersytecie Katolickim i członkiem Akademii Certyfikowanych Pracowników Socjalnych. Przez wiele lat był profesorem klinicznym w Szkole Pracy Socjalnej Uniwersytetu Wisconsin oraz asystentem profesora klinicznego na Wydziale Psychiatrii w Szkole Medycznej Uniwersytetu Wisconsin.

W ramach Instytutu działa:

Ośrodek rozwoju

mający na celu:

 • projektowanie i prowadzenie szkoleń w oparciu o metody prowokatywne
 • prowadzenie certyfikacji z coachingu i terapii prowokatywnej
 • prowadzenie superwizji i interwizji grupowych ii indywidualnych

Ośrodek terapeutyczno - coachingowy

mający na celu:

 • prowadzenie sesji i procesów terapii i coachingu
 • w nurcie prowokatywnym
 • lub/ i z wykorzystaniem narzędzi prowokatywnych w sesjach prowadzonych innymi metodami w pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej

Ośrodek badawczy

mający na celu:

 • Rozwój i popularyzację metody
 • Zapraszanie i organizowanie warsztatów z udziałem renomowanych trenerów zagranicznych
 • Pogłębianie i eksplorowanie wiedzy i zastosowania metody (w tym prowadzenie badań nad metodą)
 • Budowanie przestrzeni do wymiany doświadczeń
 • Wydawanie publikacji, książek i narzędzi wspierających rozwój umiejętności i poszerzających wiedzę z zakresu prowokatywności

Co to znaczy “provocare”?

​​Provocare to…
słowo pochodzące z łaciny. W tłumaczeniu / źródłosłowie oznacza „prowokować”, „wzbudzić”, uruchamiać, wyzwalać, wydobywać na światło, wyzwalać.

W tłumaczeniu z angielskiego człony wyrazu Provo – działać, wzbudzać, aktywować, CARE – oznacza troskę, opiekę, ostrożność, dbałość lub troskliwość.

Provo care –z esperanto „dowód opieki”
Provo care – z hiszpańskiego „troska + sprowokować”
Pro – z łaciny cudzysłów, wyróżnienie, pogrubienie lub kolor
Vocare – z włoskiego oznacza „wynik”
Vocare – z rumuńskiego „wyzwania”
Care – z włoskiego „opieka”

Wartości Instytutu

Człowiek

 • W naturze swojej jest dobry i silny
 • Ma niezbywalne prawo do wolnej woli i godności.
 • Zmienia się poprzez wyzwania
 • Uczy się nowego poprzez radość doświadczania

Ruch

 • Widoczny objaw zmiany
 • Doświadczalny przejaw emocji
 • Świadek i świadectwo życia
 • Apostoł i Ambasador wartości będących i będącej w Człowieku

Kontakt

 • Element istnienia wewnętrznego i zewnętrznego
 • Wyraz intencji i znaczenia tego co wypowiedziane i niewypowiedziane słowem, gestem, myślą
 • Doświadczalny lub widzialny objaw decyzji lub wyboru
 • Efekt samostanowienia, sprawczości oraz ruchu lub zmiany