styl prowokatywny

Warsztaty Styl prowokatywny - Tło i narzędzia poprowadzi dr Noni Hofner
Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
WARSZAWA lub KRAKÓW

Najbliższe terminy

Cena

  • Do dnia 24.05.2020 cena wynosi 1800 zł netto
  • Dla pracowników terapeutycznych i pomocowych przez cały okres rejestracji 1600 zł netto

   szczegóły na stronie zamówienia
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

STYL PROWOKATYWNY

BUDOWANIE POSTAWY PROWOKATYWNEJ W TERAPII I COACHINGU

Dlaczego lub po co, miałbym się tym zainteresować ...?

Jesteś coachem, terapeutą, trenerem?
A może, tak po prostu, od czasu do czasu, ktoś zwraca się do Ciebie o radę lub pomoc w najtrudniejszych dla siebie życiowych sytuacjach, znanymi z mediów słowami „Jak żyć Panie, jak żyć …?”. Nasza rzeczywistość, bardzo często, jawi się nam jako zmienna, niepewna, złożona i niejednoznaczna, dlatego staramy się kształtować nasze życie tak, by było ono pewne i stabilne. Unikamy ryzykownych z tej perspektywy zachowań. Zmiana jest trudna, a zaangażowanie w nią poprzez zmienianie zachowań, nie daje żadnych gwarancji sukcesu.

Jakie, mamy szanse na rozwój osobisty, skoro przed każdą zmianą musimy się przemóc do nowych zachowań i zacząć robić coś, co nas emocjonalnie uwiera?

Co, w związku z tym, możemy zrobić, aby móc lub pomóc, tym którzy się o to do Ciebie zwracają, w pełni wykorzystywać maksimum posiadanego potencjału? By żyć lepiej, pełniej, bardziej spójnie i świadomie? Niezależnie od wszystkiego, być może poszukujesz dla siebie i innych sposobu, metody, narzędzi, dzięki którym, Twoja praca, czyli osiągane przez Nich efekty i rezultaty byłyby lepsze, szybsze, głębsze trwalsze, bardziej motywujące lub po prostu inne niż to, co mają w tej chwili?

A ile razy próbowałeś już zastosować w swojej codziennej pracy Podejście Prowokatywne?

Co ja z tego mogę mieć ...?

Nową wiedzę
 • Styl Prowokatywny wywodzi się z psychoterapii opartej na Terapii Prowokatywnej, której twórcą jest Frank Farrelly.
 • Podstawy Tak Terapii jak i stylu Prowokatywnego leżą w Terapii Skoncentrowanej na Kliencie Carla Rogersa (wieloletni współpracownik i superwizor Franka Farrellego).
 • Jedną z charakterystycznych jego cech jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia i wzorców postępowania pacjenta / klienta przez „życzliwe wyolbrzymienie obrazu świata pacjenta”.
 • Celem takiego podejścia jest zmiana perspektywy u pacjenta/klienta, a w rezultacie prowadzenie do zmiany zachowania.
 • Terapeuta/coach odgrywa w podejściu prowokatywnym rolę „adwokata” ograniczających przekonań i postaw, pozornie popierając negatywną, przedstawianą przez klienta historię.
Nowe umiejętności
 • stosowania Stylu Prowokatywnego w obszarach profesjonalnej komunikacji, takich jak: terapia, coaching, superwizja, mediacja, doradztwo, praca socjalna, trening i inne;
 • ciągłej „diagnozy” postępów pacjenta/Klienta lub wychowanka w procesie rozwoju/terapii lub zmiany;
 • wydobywania potencjału tkwiącego w ograniczających przekonaniach i postawach pacjenta/ wychowanka oraz tworzenia nowych - wspierających i wzmacniających;
 • szybszego docierania do źródeł problemu;
  wykorzystywania stanów impasu w procesie terapii i rozwoju;
 • stosowania humoru i kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami/ wychowankami;
 • odświeżania perspektywy i szukania inspiracji do pracy z pacjentami/ podopiecznymi;
 • zachowywania zdrowego dystansu w kontaktach z pacjentami i ich problemami.
Nowe narzędzia służące do:
 • pracy diagnostycznej z klientem lub / i z samym sobą
 • pracy ze schematami myślenia, strukturą emocji i postrzegania;
 • poszerzania perspektywy myślenia i działania klienta
 • wspierania i rozwoju klienta;
 • budowania w kliencie stanu motywacji i zaangażowania w proces rozwoju oraz zmiany;
 • wzmacniania samoświadomości i samoakceptacji w kliencie;
 • kształtowania odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje u klienta;
 • rozwoju chęci i odwagi klienta lub / i własnej do doświadczania i odczuwania;
 • efektywnej pracy z „zawodowymi klientami” i „trudnymi wychowankami”;
 • stosowania nieschematycznego podejścia w procesie nauczania i zmiany;
 • pracy z „demonami” i abstrakcjami klienta.
Nowe podejście do codziennych obowiązków a nawet do życia, pracy, zawodu i ludzi, poprzez szukanie odpowiedzi na ważne pytania:
 • Jak dodawać otuchy, zamiast wzmacniać wewnętrzne lęki klienta?
 • Jak rozwijać w kliencie umiejętność brania odpowiedzialności za własne działanie zamiast przyjmowania pozycji „ofiary”?
 • Jak wydobywać źródła problemu i możliwości zmiany z „zamierzonych nieporozumień” w komunikacji z klientem?
 • Jak wychodzić z sytuacji utknięcia w martwym punkcie w rozwoju?
 • Jak wzmacniać motywację i siłę zaangażowania emocjonalnego w kliencie?
 • Jak prowokować pacjenta do zastosowania nowego sposobu radzenia sobie w danej sytuacji?
 • Jak sprowokować kontrolowany, konkretny rodzaj „auto – złości”, który zaowocuje podjęciem decyzji przez klienta?
 • Nowych znajomych :)

O prowadzącej

Dr Eleonore Hofner jest najbardziej znaną przedstawicielką Terapii Prowokatywnej (PT), prowokatywnego systemu pracy® i styl prowokatywnego (Prost) ® w Niemczech. Z wykształcenia psycholog. Od 40 lat pracuje, jako terapeuta par, z czego od 30 lat w swojej pracy z pacjentami (klientami) wykorzystuje styl prowokatywny. Od 1988 roku współzałożyciel i dyrektor DIP (Niemiecki Instytut Terapii Prowokatywnej). Współzałożyciel i dyrektor Consulting Institute Klic (www.klicinstitut.de).

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje także elementy metod: EMDR, EFT (PET), techniki relaksacyjne, HCDA.

Warsztaty stanowią element składowy Certyfikatu Niemieckiego Instytutu PT, ProSA i ProSt (Deutsches Institut für Provokative Therapie, Provokative SystemArbeit i Provokativen Stil – D.I.P). Szkolenia uprawniają do ubiegania się o punkty edukacyjne Niemieckiej Izby Lekarskiej.

Jak są zorganizowane warsztaty?

Dzień 1.
 • Wykład wprowadzający dotyczący podstaw oraz kognitywnych założeń podejścia prowokatywnego
 • Rozumienie metody i narzędzi
 • Informacje na temat przydatności interwencji prowokatywnych oraz sytuacji
 • Wstępne ćwiczenia improwizacyjne pomagające otworzyć i rozwijać własną kreatywność
Dzień 2. i 3.
 • Ćwiczenia szczegółowe. Uczestnicy będą mieć okazję do pracy z istniejącymi pytaniami lub problemami (własnymi lub pacjentów) oraz doświadczenie podczas ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi prowokatywnych. Uczestnicy będą mieć sposobność doświadczyć na sobie tego, jak klient odczuwa Terapię Prowokatywną i o co należy zadbać, by proces był bezpieczny i efektywny.
 • Uczestnicy biorący udział w sesji z Dr Höfner otrzymają nagranie z przeprowadzonego ćwiczenia.
 • Ćwiczenia wprowadzające. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystywania podejścia prowokatywnego podczas wielu ćwiczeń w małych grupach. Będą używać poszczególnych narzędzi z zakresu Terapii Prowokatywnej, odgrywać różne role - terapeuty, klienta oraz obserwatora.
 • Praca z „prawdziwym klientem/klientami”. Po konsultacji z Prowadzącą, Uczestnicy mogą zaprosić swoich klientów na sesję pracy z Dr Noni Höfner.
 • Pokaz i omówienie interwencji terapeutycznych. Nagrania pochodzące z archiwów D.I.P. (pokazujemy wyłącznie nagrania uczestników, którzy wyrazili zgodę na publikację).
 • Przedstawienie sposobów włączania interwencji prowokatywnych do różnych form terapii. Uczestnicy będą mogli przedstawić stosowane przez siebie formy terapii i podczas warsztatów przekonają się, jak można wzbogacić swój styl pracy o interwencje prowokatywne.
 • Prowadzenie sesji z „trudnym pacjentem”.
 • Prowokatywna sesja grupowa. Dr Noni Höfner oferuje Uczestnikom warsztatów sesję grupową, dzięki której będzie sposobność doświadczenia interwencji prowokatywnych w pracy z grupami.

DANE ORGANIZACYJNE:

KOSZT WYDARZENIA:
Do dnia 24.05.2020 1800 zł netto
Do dnia 15.08.2020 2000 zł netto
Do dnia 14.09.2020 2200 zł netto
Do dnia 1.10.2020 2300 zł netto
Do dnia 20.10.2020 2400 zł netto

CENY RABATOWE:
Dla osób, które uczestniczyły w warsztacie Noni - 1200 zł netto
Dla osób, które są absolwentami warsztatów Provocare - 1800 zł netto
Dla pracowników terapeutycznych i pomocowych przez cały okres aż do 20.10.2020 - 1600 zł netto
Dla Członków ICC rabat w wysokości 15%
Dla Członków Izby Coachingu rabat w wysokości 12%

Istnieje możliwość płatności w ratach.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:
a. materiały szkoleniowe
b. książkę dr Noni Höfner:
c. opiekę superwizyjno – mentorską w razie potrzeb
d. możliwość pracy na środku z Noni i otrzymanie dla użytku własnego swojej sesji Prowokatywnej

Zachęcamy do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=CjOjpeIf14w

DODATKOWE INFORMACJE
A. Warsztat będzie rejestrowany video w celach archiwizacyjnych dla Instytutu Polskiego (Provocare) i Instytutu Noni Hofner. Nagranie będzie obejmowało jedynie prowadzącą (Noni) i tłumacza (uczestnicy nie będą nagrywani).
B. Osoby które usiądą do sesji z dr Noni otrzymają zapis video swojej tylko sesji dla celów prywatnych (nie można nagrania publikować ani rozpowszechniać w celach innych niż własna edukacja)
C. Przez miesiąc po warsztacie uczestnicy mają możliwość bezpłatnych superwizji i spotkań mentoringowo coachingowych w razie zaistniałych potrzeb.
D. Każdego dnia wieczorem, po warsztacie zapraszamy na wspólne „biesiadowanie” integracyjne (koszty biesiadowania nie są wliczone w koszty warsztatu :)

ROZKŁAD DNI:
Piątek 10:00 - 19:00
Sobota: 10:00 - 19:00
Niedziela: 10:14:00

MIEJSCE WARSZTATU:
podamy niebawem

WIĘCEJ INFORMACJI U:

Joanna Czarnecka
Tel. 535 006 846
joanna.czarnecka@provocare.pl

 

Wymagania wstępne

Informacje dodatkowe

PROWADZI: Dr Noni Höfner
ASYSTENTURA: Joanna Czarnecka
TŁUMACZENIE I WSPARCIE: Piotr Barański
PARTNER WYDARZENIA: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Warsztat jest prowadzony w języku angielskim, tłumaczony bezpośrednio na język polski. 
Wymagania wstępne

Dlaczego akurat tej Pani miałbym posłuchać?

Piękny warsztat z mądrą Noni (i piękną), polecam! Zobaczycie jak bardzo skuteczna/y jest terapia/coaching prowokatywna/y. Będziecie mieć łzy w oczach ze wzruszenia i ze śmiechu i nie będziecie wiedzieć, które są które. Byłem, przeżyłem, zintegrowałem.
/Tomek Zawadzki (coach, trener, dyrektor zarządzający Mindsonar Polska)

Warsztat z Noni to była inspirującą i mądrą przygodą! Noni uczy jak odważnie i życzliwie towarzyszyć klientom i stawiać im odpowiednie wyzwania. Coaching prowokatywny to podejście wymagające dużej wrażliwości i jednocześnie dystansu do siebie i innych. Narzędzia i filozofię prowokatywną wykorzystuję podczas sesji indywidualnych oraz pracy z zespołami. Polecam warsztat z noni z całego serca/em.
/Joanna Kucharczyk-Capiga (coach, trener, konsultant biznesu)

Byłam w zeszłym roku i nie mam wątpliwości, co do ogromnej wartości warsztatu i fantastycznej osobowości prowadzącej Noni Höfner, od której można się niezmiernie dużo nauczyć. Polecam wszystkim wahającym się przed podjęciem decyzji! /Marta Olga Pielacha (coach, trener)

Warsztat Noni dał mi narzędzie-klucz do otwierania drzwi w oporze wielu pacjentów. Pozwolił mi, również na prawdziwe przebudzenie „zasypiającej” terapii. Pozwolił przełamać narastające poczucie niemożności. Radośnie wspominam bardzo „rozrywkowy” intensywny i merytoryczny.
/Jerzy Wysocki (psychiatra, psychoterapeuta)

Noni to spokój z odrobiną intrygującego ruchu, to słoneczny dzień z przyjemnym wiaterkiem łechcącym po twarzy, to jak spotkanie życzliwej osoby, która sobą potrafi pokazać Ci to co istotne . Warsztat z Noni i prowokatywność to nieoceniona wiedza do wykorzystania zarówno w pracy jak i na co dzień w wielu sytuacjach. Jeśli pragniesz czegoś więcej w komunikacji z drugim człowiekiem i być przy tym jednocześnie serdeczny i skuteczny to prowokatywność to właśnie oferuje. Bardzo przydatny i wartościowo spędzony czas.
/Basia Mazur (coach, trener, przedsiębiorca)

Zachwyt po warsztatach z Noni u mnie nadal trwa. Mam wrażenie wewnętrznego emocjonalnego haju. :) To była piękna praca i pobudziła mocno moje wewnętrzne dziecko, które teraz śmieje się pełną piersią. Co do warsztatów to mega sprawa. Cenne doświadczenia i narzędzia, bardzo uwalniające. Powiem tak udało mi się poprowadzić kilka sesji coachingowych w stylu prowokatywnym całościowo. I reakcja klientów bardzo pozytywna i efekt niezwykły. A ja lekka. Bo nie musi być poważnie. I najważniejsze, uwolniłam się od przekonania, że profesjonalista musi być poważny, wszechwiedzący i ekspert w każdym porze skóry. Teraz pielęgnuję to uczucie. Bo frajda i wolność to moje największe wartości a prowokatywność uwalania, wzmacnia i rozwija je na maksa. Co do Noni, to powiem tak - kocham ją od pierwszego wejrzenia. :D Jej wewnętrzna siła, poczucie humoru, wiedza i doświadczenia są totalnie inspirujące. Czuje wdzięczność za możliwość udziału w tym warsztacie.
/Sylwia Bogucka (coach, trener)

PROVOCARE

Provocare
Joanna Czarnecka

535 00 68 46
joanna@provocare.pl

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811