Zapisy

ZAPISY

WARSZTAT PROWADZONY METODĄ HYBRYDOWĄ
(na sali i/lub online)

warsztat tłumaczony bezpśrednio na język polski 
prowadzony w języku angielskim 

noni@provocare.pl

Joanna Czarnecka 
tel. 535 006 846

Najbliższe terminy

Cena

do 30.12.2021 - 1600 zł netto
do 25.03.2022 - 1800 zł netto
do 25.06.2022 - 2000 zł netto 
do 5.09.2022 - 2500 zł netto 

istnieje możliwość płatności ratalnej 
ceny specjalne i rabatowe opisane poniżej

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

otwartość na rozwój umiejętności

chęć doświadczania i pozwanania nowego 

ciekawość siebie i innych 

pragnienie radości 

potrzeba efektywności 

Czym jest styl prowokatywny? 

Styl Prowokatywny wywodzi się z psychoterapii opartej na Terapii Prowokatywnej, której twórcą jest Frank Farrelly.

Korzenie Terapii, jak i Stylu Prowokatywnego leżą w Terapii Skoncentrowanej na Kliencie Carla Rogersa. Był on wieloletnim współpracownikiem i superwizorem Franka Farrellego.

Jedną z charakterystycznych jego cech jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia i wzorców postępowania pacjenta / klienta przez „życzliwe wyolbrzymienie obrazu świata pacjenta”.

 

W podejściu prowokatywnym terapeuta / coach odgrywa niejako rolę „adwokata diabła” wobec ograniczających przekonań i postaw klienta. Pozornie popiera negatywną ich stronę i idące za tym decyzje i działania. Przeskakując pomiędzy stronami wewnętrznych konfliktów, “usprawiedliwiając” elementy historii klienta i przerysowując ich konsekwencje jego działania lub jego braku - konfrontuje go z nim samym. konfrontacja ta ma na celu między innymi: 

 • wzmocnienie samoświadomości i samodecyzyjności w kliencie 
 • wyzwolenie odwagi do samostanowienia o sobie 
 • rozwój umiejętności asertywnej komunikacji 
 • uruchomienie w kliencie motywacji do działania / zmiany 
 • zbudowanie i wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie 
 • wzmocnienie umiejętności realistycznego doświadczania rzeczywistości i adekwatnego reagowania na i w emocjach 
 • uruchomienie kreatywnego myślenia 

 

Odbywa się to poprzez: 

 • życzliwe stawianie wyzwań
 • wykorzystanie humoru i absurdu w pracy nad przekonaniami i nawykami 
 • tworzenie niejako "krzywych zwierciadeł" schematów myślenia i działania klienta, jego wyobrażeń o sobie- samym, swoim wpływie na życie własne i innych. 

 

W tworzonych przez prowadzącego sesję obrazach klient może przejrzeć się i dokonać własnego wyboru (czy chce pozostać w miejscu w jakim jest, czy dokonać zmiany).

WARSZTAT PRZEZNACZONY JEST DLA: 

 • terapeutów,  psychoterapeutów 
 • psychologów, pedagogów 
 • mediatorów 
 • lekarzy (w tym szczególnie dla psychiatrów)
 • coachów 
 • trenerów 
 • osób zainteresowanych rozwojem 

PRAGNĄCYCH:

 • efektywniej wspierać klientów w procesie zmiany 
 • skutecznie wyzwalać siłę i energię do zmiany ukrytą za ograniczającymi przekonaniami klienta
 • odnaleźć na nowo w sobie radość w pracy z klientami i ciekawość nimi 
 • wzmocnić umiejętność pracy na procesie 

 

 

POSZUKUJĄCYCH:

 • nowych narzędzi do pracy z klientem 
 • efektywnych metod do pracy z fiksacjami, oporem i biernością klienta w jego życiu oraz w procesie terapii / zmiany 
 • skutecznych technik wsparcia klienta w budowie jego poczucia siły i odporności psychicznej 

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ UCZESTNICZĄC W WARSZTACIE?

NOWE PODEJŚCIE DO CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW A NAWET DO ŻYCIA, PRACY, ZAWODU I LUDZI, POPRZEZ SZUKANIE ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA:

 • Jak dodawać otuchy, zamiast wzmacniać wewnętrzne lęki klienta?
 • Jak rozwijać w kliencie umiejętność brania odpowiedzialności za własne działanie zamiast przyjmowania pozycji „ofiary”?
 • Jak wydobywać źródła problemu i możliwości zmiany z „zamierzonych nieporozumień” w komunikacji z klientem?
 • Jak wychodzić z sytuacji utknięcia w martwym punkcie w rozwoju?
 • Jak wzmacniać motywację i siłę zaangażowania emocjonalnego w kliencie?
 • Jak prowokować pacjenta do zastosowania nowego sposobu radzenia sobie w danej sytuacji?
 • Jak sprowokować kontrolowany, konkretny rodzaj „auto – złości”, który zaowocuje podjęciem decyzji przez klienta?
 • Nowych znajomych :)

NOWĄ WIEDZĘ:

 • czym jest styl prowokatywny w pracy terapeutycznej, coachingowej, mediacyjnej i pomocowej
 • na temat psychologii humoru i skuteczności jego wykorzystania w pracy z klientem
 • o etyce pracy prowokatywnej 
 • z zakresu podstawowych modeli wykorzystywanych w prowokatywności 
 • na temat “psychologicznych latarni”* i sposobów niwelowania ich siły oddziaływania na życie i działanie klienta 

 

*Psychologiczne latarnie - konstrukty emocjonalno - poznawcze przywołujące dane, schematyczne zachowanie klienta i uruchamiające w nim grupy przekonań, nawykowych reakcji lub powtarzających się lęków.  

 

NOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 • stosowania Stylu Prowokatywnego w obszarach profesjonalnej komunikacji, takich jak: terapia, coaching, superwizja, mediacja, doradztwo, praca socjalna, trening i inne
 • ciągłej „diagnozy” postępów klienta* 
 • wydobywania potencjału tkwiącego w ograniczających przekonaniach i postawach klienta oraz tworzenia na ich bazie nowych - wspierających i wzmacniających
 • szybszego docierania do źródeł problemu
 • wykorzystywania stanów impasu w procesie terapii i rozwoju
 • stosowania humoru i kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej z klientem
 • pozwalające na większą elastyczność w pracy z klientem i znajdowania inspiracji do rozwoju 
 • zachowywania zdrowego dystansu w kontaktach z klientami i ich problemami.

* Dla osoby wspierającej innych Klientem jest każdy kto zwraca się po pomoc lub podlega procesowi opieki. tak więc klientem będzie zarówno pacjent, wychowanek, uczestnik warsztatów, podopieczny, itp.

NOWE NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO:

 • pracy diagnostycznej z klientem i z samym sobą
 • pracy ze schematami myślenia, strukturami emocjonalnymi i poznawczymi 
 • poszerzania perspektywy myślenia i działania u klienta
 • wspierania i rozwoju klienta
 • budowania w kliencie stanu motywacji i zaangażowania w proces rozwoju oraz zmiany
 • wzmacniania samoświadomości i samoakceptacji w kliencie
 • kształtowania odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje u klienta
 • wyzwalania chęci i odwagi klienta do realnego doświadczania i odczuwania rzeczywistości
 • efektywnej pracy z „zawodowymi klientami” i „trudnymi wychowankami”
 • stosowania nie schematycznego podejścia w procesie nauczania i zmiany
 • pracy z „demonami” i abstrakcjami klienta

 

 

O PROWADZĄCEJ:

Dr Eleonore Noni Hofner jest najbardziej znaną przedstawicielką Terapii Prowokatywnej (PT), prowokatywnego systemu pracy® i styl prowokatywnego (Prost) ® w Niemczech. Z wykształcenia psycholog. Od 40 lat pracuje, jako terapeuta par, z czego od 30 lat w swojej pracy z pacjentami (klientami) wykorzystuje styl prowokatywny. Od 1988 roku współzałożyciel i dyrektor DIP (Niemiecki Instytut Terapii Prowokatywnej). Współzałożyciel i dyrektor Consulting Institute Klic (www.klicinstitut.de).

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje także elementy metod: EMDR, EFT (PET), techniki relaksacyjne, HCDA.


PROGRAM RAMOWY WARSZTATÓW

DZIEŃ 1.

 • Wykład wprowadzający dotyczący podstaw oraz kognitywnych założeń podejścia prowokatywnego
 • Rozumienie metody i narzędzi
 • Informacje na temat przydatności interwencji prowokatywnych oraz sytuacji
 • Wstępne ćwiczenia improwizacyjne pomagające otworzyć i rozwijać własną kreatywność

DZIEŃ 2. I 3.

 • Ćwiczenia szczegółowe. Uczestnicy będą mieć okazję do pracy z istniejącymi pytaniami lub problemami (własnymi lub pacjentów) oraz doświadczenie podczas ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi prowokatywnych. Uczestnicy będą mieć sposobność doświadczyć na sobie tego, jak klient odczuwa Terapię Prowokatywną i o co należy zadbać, by proces był bezpieczny i efektywny.
 • Uczestnicy biorący udział w sesji z Dr Höfner otrzymają nagranie z przeprowadzonego ćwiczenia.
 • Ćwiczenia wprowadzające. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystywania podejścia prowokatywnego podczas wielu ćwiczeń w małych grupach. Będą używać poszczególnych narzędzi z zakresu Terapii Prowokatywnej, odgrywać różne role - terapeuty, klienta oraz obserwatora.
 • Praca z „prawdziwym klientem/klientami”. Po konsultacji z Prowadzącą, Uczestnicy mogą zaprosić swoich klientów na sesję pracy z Dr Noni Höfner.
 • Pokaz i omówienie interwencji terapeutycznych. Nagrania pochodzące z archiwów D.I.P. (pokazujemy wyłącznie nagrania uczestników, którzy wyrazili zgodę na publikację).
 • Przedstawienie sposobów włączania interwencji prowokatywnych do różnych form terapii. Uczestnicy będą mogli przedstawić stosowane przez siebie formy terapii i podczas warsztatów przekonają się, jak można wzbogacić swój styl pracy o interwencje prowokatywne.
 • Prowadzenie sesji z „trudnym pacjentem”.
 • Prowokatywna sesja grupowa. dzięki której będzie możliwość doświadczenia interwencji prowokatywnych w pracy z grupami.

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

A. Materiały szkoleniowe, prezent "niespodziankę", dyplom uczestnictwa (2-języczny)
B. Osoby które usiądą do sesji z dr Noni otrzymają zapis video swojej sesji dla celów prywatnych (nie można nagrania publikować ani rozpowszechniać w celach innych niż własna edukacja)
C. Przez miesiąc po warsztacie uczestnicy mają możliwość bezpłatnych superwizji i spotkań mentoringowo-coachingowych w razie zaistniałych potrzeb.
D. Każdego dnia wieczorem, po warsztacie zapraszamy na wspólne „biesiadowanie” integracyjne (koszty biesiadowania nie są wliczone w koszty warsztatu :)

Warsztat umożliwia rozpoczęcie certyfikacji z zakresu Prowokatywności tak w Instytucie Provocare, jak również w Niemieckim Instytucie Terapii Prowokatywnej D.I.P. (Deutsches Institut für Provokative Therapie, Provokative SystemArbeit i Provokativen Stil).

Szkolenia uprawniające do ubiegania się o punkty edukacyjne Niemieckiej Izby Lekarskiej.Warsztat będzie rejestrowany video w celach archiwizacyjnych dla Instytutu Polskiego (Provocare) i Instytutu Noni Hofner. Nagranie będzie obejmowało jedynie prowadzącą (Noni) i tłumacza (uczestnicy nie będą nagrywani).ROZKŁAD DNI:

Piątek 10:00 - 19:00
Sobota: 10:00 - 19:00
Niedziela: 10:14:00

Podczas warsztatu będzie możliwość nabycia książek i materiałów dotyczących prowokatywności i improwizacji.

CENY:

 • do 30.12.2021 - 1600 zł netto
 • do 25.03.2022 - 1800 zł netto
 • do 25.06.2022 - 2000 zł netto
 • do 5.09.2022 - 2500 zł netto 

 

CENY SPECJALNE:

Dla osób, które uczestniczyły już w warsztacie Noni Höfner - 1200 zł netto

Dla osób, które są Absolwentami warsztatów Provocare cena od 25.03.2022 do 5.09.2022 wynosi 1800 zł netto

Dla pracowników terapeutycznych, socjalnych, społecznych, zawodów pomocowych cena wynosi 1600 zł netto 

Dla Sympatyków i czytelników książek Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego cena od 25.06.2022 do 5.09.2022 wynosi 1900 zł netto 


Dla Członków i Sympatyków Izby Coachingu, ICF, EMCC, ICC cena od 25.06.2022 wynosi 1900 zł netto 

 

Uwaga: 

Istnieje możliwość płatności w ratach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wymagania wstępne

Informacje dodatkowe

WARSZTAT PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM 
TŁUMACOZNY BEZPOŚREDNIO NA POLSKI 
WARSZTAT PROWADZONY HUBRYDOWO
(MOŻNA UCZESTNICZYĆ POPRZEZ OBECNOŚĆ NA SALI LUB ONLINE)

ASYSTENTURA i koordynacja wydarzenia:
Joanna Czarnecka
TŁUMACZENIE I asystentura: Piotr Barański, Dominika Stróżyńska
PARTNERZy WYDARZENIA:

GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne


Wymagania wstępne

Uczestnicy o warsztacie

Piękny warsztat z mądrą Noni (i piękną), polecam! Zobaczycie jak bardzo skuteczna/y jest terapia/coaching prowokatywna/y. Będziecie mieć łzy w oczach ze wzruszenia i ze śmiechu i nie będziecie wiedzieć, które są które. Byłem, przeżyłem, zintegrowałem.
/Tomek Zawadzki (coach, trener, dyrektor zarządzający Mindsonar Polska)

Warsztat z Noni to była inspirującą i mądrą przygodą! Noni uczy jak odważnie i życzliwie towarzyszyć klientom i stawiać im odpowiednie wyzwania. Coaching prowokatywny to podejście wymagające dużej wrażliwości i jednocześnie dystansu do siebie i innych. Narzędzia i filozofię prowokatywną wykorzystuję podczas sesji indywidualnych oraz pracy z zespołami. Polecam warsztat z noni z całego serca/em.
/Joanna Kucharczyk-Capiga (coach, trener, konsultant biznesu)

Byłam w zeszłym roku i nie mam wątpliwości, co do ogromnej wartości warsztatu i fantastycznej osobowości prowadzącej Noni Höfner, od której można się niezmiernie dużo nauczyć. Polecam wszystkim wahającym się przed podjęciem decyzji! /Marta Olga Pielacha (coach, trener)

Warsztat Noni dał mi narzędzie-klucz do otwierania drzwi w oporze wielu pacjentów. Pozwolił mi, również na prawdziwe przebudzenie „zasypiającej” terapii. Pozwolił przełamać narastające poczucie niemożności. Radośnie wspominam bardzo „rozrywkowy” intensywny i merytoryczny.
/Jerzy Wysocki (psychiatra, psychoterapeuta)

Noni to spokój z odrobiną intrygującego ruchu, to słoneczny dzień z przyjemnym wiaterkiem łechcącym po twarzy, to jak spotkanie życzliwej osoby, która sobą potrafi pokazać Ci to co istotne . Warsztat z Noni i prowokatywność to nieoceniona wiedza do wykorzystania zarówno w pracy jak i na co dzień w wielu sytuacjach. Jeśli pragniesz czegoś więcej w komunikacji z drugim człowiekiem i być przy tym jednocześnie serdeczny i skuteczny to prowokatywność to właśnie oferuje. Bardzo przydatny i wartościowo spędzony czas.
/Basia Mazur (coach, trener, przedsiębiorca)

Zachwyt po warsztatach z Noni u mnie nadal trwa. Mam wrażenie wewnętrznego emocjonalnego haju. :) To była piękna praca i pobudziła mocno moje wewnętrzne dziecko, które teraz śmieje się pełną piersią. Co do warsztatów to mega sprawa. Cenne doświadczenia i narzędzia, bardzo uwalniające. Powiem tak udało mi się poprowadzić kilka sesji coachingowych w stylu prowokatywnym całościowo. I reakcja klientów bardzo pozytywna i efekt niezwykły. A ja lekka. Bo nie musi być poważnie. I najważniejsze, uwolniłam się od przekonania, że profesjonalista musi być poważny, wszechwiedzący i ekspert w każdym porze skóry. Teraz pielęgnuję to uczucie. Bo frajda i wolność to moje największe wartości a prowokatywność uwalania, wzmacnia i rozwija je na maksa. Co do Noni, to powiem tak - kocham ją od pierwszego wejrzenia. :D Jej wewnętrzna siła, poczucie humoru, wiedza i doświadczenia są totalnie inspirujące. Czuje wdzięczność za możliwość udziału w tym warsztacie.
/Sylwia Bogucka (coach, trener)

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811