Kontakt

Zapraszamy do dialogu!

W każdej sprawie i w każdym czasie 🙂 

 

Jeżeli chcesz:

  • dowiedzieć się więcej…
  • spytać o certyfikacje lub warsztaty
  • zadać pytania, powiedzieć o swoich potrzebach związanych z działaniami Provocare, itp.
  • zostać Klientami (indywidualnymi i/lub firmowymi)
  • znaleźć wsparcie coachingowe, terapeutyczne pomocowe, superwizyjne lub inne dla siebie, zespołu, związku, dzieci, itp.

         Mail: dialog@provocare.pl  / telefon JO: 535 006 846 

 
 
Jeżeli chcesz:
 
zadać pytanie w obszarze współpracy / partnerstwa / innej na poziomie organizacyjno – projektowym:


        Mail: joanna.czarnecka@provocare.pl  / telefon JO: 535 006 846 

 
 

Albo wybierz wersję „kontakt ze strony” 🙂 i wpisz swoje myśli ulotne w poniższe przestrzenie 🙂