Klub ProvoLubnych
Klub ProvoAktywnych

Społeczność Prowokatywna 

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

Klub ProvoLubnych 21 LIPIEC 2021

Klub ProvoAktywnych 7 LIPIEC 2021 

Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

JOanna  535 006 846
DOminika 792 669 706

Liczba miejsc ograniczona
Klub ProvoLubnych - do 20 osób
Klub ProvoAktywnych - do 10 osób.
Miejsce na wydarzeniu zapewnia zakup biletu.

!! Zapisy otwarte DATA. do godziny GODZINA
Po zapisaniu się, na maila otrzymacie link do spotkania on-line wraz z hasłem

Najbliższe terminy

Cena

Klub ProvoAktywnych
10 zł/netto 

Klub ProvoLubnych 
udział bezpłatny 


Opłata wniesiona przez Was zostaje przekazana
na projekty społeczne realizowane w ramach urodzenibyzyc.pl

SPOTKANIE  ONLINE

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Zapraszamy na

Spotkanie Klubu ProvoLubnych:

 • Sympatyków prowokatywności
 • Osoby zaintersowane prowokatywnością
  i nowymi metodami pracy z Człowiekiem
  i dla Człowieka 

           Spotkanie Klubu ProvoAktywnych:

 • Osoby praktykujące prowokatywność w swojej pracy zawodowej 
 • Osoby praktykujące prowokatywność w swoim życiu 

Zapraszamy do współdziałania w ramach Społeczności Prowokatywnej spotykającej się cyklicznie lub  spontanicznie na wydarzeniach organizowanych przez Klub ProvoLubnych (dla Sympatyków i zainteresowanych Prowokatywnością) i ProvoAktywnych (dla Praktyków Prowokatywności)


1. Klub to:


Przestrzeń, która zrzesza społeczność uczestników kursów prowadzonych i organizowanych przez Provocare oraz Osoby Certyfikowane przez Franka Farrellego, Provocare, dr Noni Hofner, dr Jaapa Hollandera, Nicka Kempa (czyli Absolwentów kursów o podobnie rozłożonym akcencie metodycznym, praktycznym i etycznym)


2. Misją Klubu jest:

a. wspieranie się nawzajem w praktyce prowokatywności,
b. organizowanie i prowadzenie spotkań, wydarzeń on-line, webinarów superwisji, interwizji pozwalające pozyskiwać wiedzę o metodzie, rozwijać umiejętności prowokatywne, wzmacniać w sobie radość prowokatywną😊
c. budowanie społeczności Prowokatywnej nastawionej na wymianę doświadczeń i wiedzy; promowanie kultury
prowokatywności

 
3. Rodzaje Członkostwa Klubowego:

a. Klub ProvoLubnych (niekoniecznie specjaliści 😊 osoby zainteresowane prowokatywnością i rozwojem siebie i innych w tym nurcie, osoby po samplu prowokatywnym lub po podstawach prowokatywnych)

b. Klub ProvoAktywnych – osoby aktywnie pracujące jako terapeuci, psychoterapeuci, coachowie, osoby pracujące zawodach pomocowych i medycznych, pedagodzy, mediatorzy, itp. stosujące w procesie wsparcia i leczenia klienta / pacjenta metodę prowokatywną w sposób całościowy lub interwencyjny, osoby po odbytych warsztatach prowokatywnych
c. Klub Superwizji Prowokatywnej – skupiający praktyków, aktywnie pracujących prowokatywnie, chcących wzmocnienia swoich umiejętności poprzez superwizję

 
4. Aktywności - czyli jak działamy / co robimy:

a. analiza na „stop klatce” sesji Franka Farrellego z omówieniem, dyskusja po sesji (a notatki w trakcie)
b. spotkania z Gośćmi – czyli osobami jakie posługują się metodami współistniejącymi z i w prowokatywności – wywiad i dyskusja moderowana
c. mini wykłady na tematy prowokatywności i pochodnych, a po nich dyskusja moderowana
d. wspólne ćwiczenia prowokatywne wraz z późniejszym omówieniem i wymianą spostrzeżeń
c. wymiana doświadczeń / interwizja
d. tematyczne spotkania np. 'czego boimy się w prowokatywnosci' + dyskusja moderowana
e. sesja na środku (ćwiczeniowa lub superwizyjna) prowadzona przez jednego z Absolwentów z klientem z grupy lub przyprowadzonym na żywo i dyskusja co zaobserwowaliśmy
f. paraprowokatywne
g. luźne spotkania 'kawa prowokatywna' – czyli bez konkretnej treści
merytorycznej, tematu (a la „poznajmy się lepiej"), spotykamy się,
zapoznajemy, gadamy, przynosimy jedzenie samodzielnie ugotowane; ew. w
kółeczku opowiadamy o sobie lub co nas trapi obecnie – taka grupa
wsparcia
h. sesje superwizyjne z obserwatorami
i. inne… w zależności od inspiracji osób i grupy 😊


5. Opłata

on – line
Klub ProvoAktywnych 10 zł
Klub ProvoLubnych - udział bezpłatny 


Kwota zostanie przekazana na cele statutowe projektów urodzenibyzyc.pl

 
6. Odpowiedzialne za Klub:
a. Odpowiedzialność główna: Joanna Czarnecka
b. Superwizje: Norbert Grzybek, Joanna Czarnecka, Piotr Mosak 
c. Moderator Klubu: Dominika Stróżyńska

 
7. Masz pomysł jakiś w kontekście Klubu? Zapraszamy do współdziałania i współtworzenia 😊

 

Wymagania wstępne

Klub ProvoLubnych

ZAPRASZAMY:
a. Zainteresowanych prowokatywnością w życiu
i w pracy
b. „Raczkujących” – czyli stawiających pierwsze kroki w metodzie
c. „Niedowiarków” – którym jeszcze brakuje pewności, co czym jest i dlaczego / jak działa
d. „Doświadczków” – którzy coś widzieli, coś słyszeli… a nawet doświadczyli i chcą jeszcze…
e. „Myślączków” – którzy nie są pewni czym jest,
a czym nie prowkatywność i potrzebują zrozumieć bardziej

W PLANIE:
a. co nie co z merytoryki
b. obejrzenie wspólnie fragmentu sesji prowokatywnej „na żywo” prowadzonej
i transmitowanej
c. krótka dyskusja po sesji
d. ćwiczenia prowokatywności w wirtualnych pokojach
e. dyskusja po ćwiczeniach, wymiana myśli, doświadczeń, wniosków, inspiracji

Wymagania wstępne

Klub ProvoAktywnych

ZAPRASZAMY:
Praktyków Prowokatywności, czyli tych z Was, którzy:

 • ukończyli warsztaty z prowokatywności
 • aktywnie pracują prowokatywnie
  ( w coachingu, terapii, pomocy innym, działaniach nastawionych
  na rozwój ludzi)

W PLANIE: 
a. obejrzenie wspólnie fragmentu sesji prowokatywnej „na żywo” prowadzonej
i transmitowanej
b. interwizyjna rozmowa po…
c. dyskusja merytoryczna na tematy jakie na dane spotkanie wnoszą praktycy
d. wspólne poszukiwanie nowych sposobów prowokatywnych interwencji w kontekście danego tematu / problemu klienta

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811