Karty
PROaktywne
ProWOkatywne
komuniKAcyjne
KreaTYwne
improWizacyjne
interakcyjNE
Najbliższe terminy

Cena

75 zł/netto
+ koszty przesyłki

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Odwaga do radosnego doświadczania 
Chęć poszerzenia perspektywy myślenia i działania

Informacje o kartach

 

Karty prowokatywne – są narzędziem wspierającym:
 • Proces uczenia się prowokatywności
 • Rozwój umiejętności prowokatywnego i kreatywnego myślenia
 • Wzmocnienie kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych
 • Efektywność, dynamikę procesu coachingowego, terapeutycznego, psycho-pedagogicznego i rozwojowego niezależnie od tego czy jest on osadzony czy nie w prowokatywności.

 

Karty są:
 • zobrazowaniem podstawowych narzędzi prowokatywnych
 • skonstruowane tak aby móc z nich korzystać jako z kart prowokatywnych i kart kreatywnych / inspiracyjnych / dialogowych
 • użyteczne w pracy coachingowej, terapeutycznej, pomocowej, rozwojowej, trenerskiej, pedagogicznej i co najważniejsze Ludzkiej (Człowieczej)

 

Mogą być stosowane:

 • w pracy indywidualnej,
 • w auto-rozwoju,
 • w pracy z parami,
 • w pracy z grupami i zespołami,
 • w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami,
 • w grach i zabawach integracyjnych i zapoznawczych, 
 • w spotkaniach przyjacielskich i rodzinnych, 
 • wsparciu rozwoju własnego dziecka.

 

Warto zaznaczyć iż:
 • karty są do nabycia tylko u nas
 • pełnią rolę części wyposażenia „wyposażenia” Uczestnika warsztatów z podstaw prowokatywności w życiu, pracy, terapii i coachingu

 

 

Autor postaci i rysunków: Dorian Denes

 

#kartyterapeutyczne #kartycoachingowe #kartyrozwojowe #improwizacja #inspiracja #coaching #terapia #teamcoaching #coachiggrupowy #terapiaindywidualna #terapiapar #prowokatywność #coachingprowokatywny #terapiaprowokatywna #stylprowokatywny #podejścieprowokatywne #pedagogika #narzedziatrenera

 

Dla kogo?

Każdego, kto jest nastawiony na rozwój własny i innych

Par, Rodziców i Przyjaciół

Terapeutów
Pedagogów
Coachów
Trenerów

Osób pracujących "pomocowo"
i opiekuńczo - leczniczo 

Impriowizatorów 
Aktorów teatralnych 

I innych :) 

ps. Karty nadają się także jako prezent dla dzieci od 14 roku życia

Dalsze kroki

Jeżeli chcesz pozanć czym jest prowokatywność i/lub rozwijać kompetencje prowokatywne / improwizacyjne zapraszamy na warsztaty. Szczególnie na: 

Podstawy Prowokatywności 

Twarze Metafor

Humor i improwizacja

I do Klubu ProwoAktywnych

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811