Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

Więcej informacji bezpośrednio: 
Joanna Czarnecka 
tel. 535 006 846

Najbliższe terminy

Cena

do 10.01.2021 - 1600 zł netto
do 10.03.2022 - 1800 zł netto
do 10.04.2022 - 2000 zł netto
do dnia warsztatów - 2500 zł netto

Ceny specjalne opisane poniżej 
Istnieje możliwość płatności ratalnej 

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

 • Otwarty umysł
 • Chęć rozwoju
  i doświadczania
 • Odwaga do eksperymentowania
 • Ciekawość nieznanego
 • Poszukiwanie inspiracji
  do życia i pracy z innymi
 • Zgodna na poznanie siebie
  i drugiego człowieka

Asystentura: Oskar Hamerski, Joanna Czarnecka, Dominika Stróżyńska, Piotr Barański  

 


Jeroen o warsztacie:

“Warsztat oparty będzie na dwóch metodologiach, przedstawionych i podanych w praktyczny sposób. Na improwizacji i prowokatywności w pracy terapeutycznej i coachingowe, które razem efektywnie ze sobą współgrają, budując nowe umiejętności i wspierające przekonania w kliencie.
Doświadczanie w jakie wejdziemy podczas tych trzech dni będzie osadzone nie tylko na słowach, ale także na wyobrażeniach, improwizacjach, pantomimie, dramie, scenkach… Ponieważ to one najmocniej trafiają do człowieka, co za tym idzie są skuteczniejsze w pracy z klientem". 

 

Gry i ćwiczenia improwizacyjne podczas warsztatu będą służyć:

 • wyzwoleniu w uczestnikach umiejętności swobodnego wyrażania siebie, 
 • uruchamiania poczucia wolności od krytycznej samooceny czy lęku przed oceną innych
 • wzmacniania chęci do radosnego odkrywania siebie i innych poprzez zabawę
 • budowaniu poczucia własnej wartości i odwagi do autentyczności poprzez odgrywanie niekiedy zupełnie dziwacznych scenek. 
 

W przeciwieństwie do tradycyjnego zbierania wiedzy poprzez dostarczanie jej z zewnątrz, chciałbym uczestników “oderwać od krzeseł”, tak by zbierali wiedzę z doświadczeń własnych, uważności na innych, na bazie myśli i wniosków jakie powstaną w nich. 

Wewnętrzne dylematy i przekonania uczestników uzewnętrznione w formie odegranych scenek i dialogów w sposób przerysowany pozwolą im na przyjrzenie się samym sobie i dokonanie zweryfikowania adekwatności własnych przekonań i schematów działania. To z kolei pozwoli im na adekwatne do obecnych realiów ich życia stworzenie nowych, efektywniejszych i wspierających tak mechanizmów działania jak i przekonań. 

Obrazy, powstałe w wyniku pracy na przerysowaniu, absurdzie, czy grotesce lepiej trafiają do mózgu i przez to wprowadzają więcej zamieszania w zastałych skryptach myślowych mobilizując mózg do wytężonej i aktywnej pracy. W wyniku tej pracy, uzyskana zmiana jest trwalsza. 

Chciałabym, aby dla uczestników warsztatu efektem był wzrost umiejętności budowania obrazów i wyobrażeń tak u siebie jak i u klienta poprzez odwagę do wcielania się w postacie, odgrywanie scen, teatralność, dramaturgiczność postaci, improwizacja. Czyli wszystko to co stanowi samego terapeutę czy coacha a co może być użyte jako narzędzie wspierające proces zmiany w kliencie. Jest to potężniejszym narzędziem niż same słowa czy analityczne wnioski. 

 

WARSZTAT PRZEZNACZONY JEST DLA: 

 • każdego, kto chce pracować metodami prowokatywnymi,
 • każdego, kto chcę zacząć używać improwizacji w swojej pracy
 • Coachów, trenerów, psychologów, menedżerów, osób pracujących z ludźmi

PRAGNĄCYCH:

 • oderwać się od samych słów w pracy z klientem i wykorzystać bardziej siłę obrazów, postaci, scen, które mają odzwierciedlenie w życiu klienta i jego problemie 
 • nowych narzędzi do pracy z wyobrażeniami, myślami i emocjami klienta
 • efektywniej wzmacniać poczucie pewności siebie i własnej wartości u klienta 
 • rozwijać umiejętność twórczego myślenia i kreatywnego działania w kliencie 
 • poczuć więcej swobody, lekkości, luzu, radości w  odgrywaniu scenek i pokazywaniu obrazów podczas pracy z klientem

 

POSZUKUJĄCYCH:

 • większej radości, lekkości i swobody w pracy z klientem
 • nowych technik integrowania i aktywizowania osób i zespołów 
 • nowych, nietuzinkowych metod pracy, mniej werbalnych, analitycznych czy intelektualnych, a bardziej bazujących na aktywnym działaniu we współpracy z klientem, 
 • życzliwego i serdecznego połączenia z klientem w procesie wsparcia 
 • nieszablonowych technik pracy z obrazami i symbolami klienta w kontekście jego problemu czy sytuacji 

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ UCZESTNICZĄC W WARSZTACIE?

 • poczucie życzliwego  i serdecznego połączenia z klientem
 • poczucie bycia blisko klienta i umiejętność wejścia w jego świat 
 • odwagę do “wygłupiania się” by lepiej pomóc klientowi
 • swobodę i luz, wykorzystanie humoru to pracy z klientem
 • umiejętność odgrywania scenek w trakcie sesji, które mają służyć klientowi w przejrzeniu się w swoim problemie
 • narzędzia do budowania asertywności w kliencie i odpowiedzialności za swoje działania, siłę do działania
 • radość z pracy coachingowej czy terapeutycznej

 

NOWE PODEJŚCIE DO CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW A NAWET DO ŻYCIA, PRACY, ZAWODU I LUDZI, POPRZEZ SZUKANIE ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA:

 • jak stawiać wyzwania by były one radosnym odkrywaniem siebie 
 • jak tworzyć środowisko do twórczej pracy i efektywnego rozwoju 
 • gdzie szukać inspiracji do budowania poczucia pewności siebie w kliencie a tym samym zwiększania jego poczucia sprastwa i samodecyzyjnoiści
 • poprzez jakie działania mogę zwiększać elastyczność działania i kreatywne myślenie u klienta lub w grupie z jaką pracuję

 

NOWĄ WIEDZĘ:

 • dotyczącą mechanizmów twórczego myślenia i kreatywnego działania u siebie i innych 
 • o metodach aktywizacji i rozwoju mózgu 
 • z zakresu wzmacniania pewności siebie, 
 • z obszaru poczucia sprawczości u klienta, wzmocnione poprzez humor i stawianie wyzwań 

 

NOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 • stosowania w sposób elastyczny i twórczy czynników Farrellego
 • kreatywnego myślenia i nieszablonowego działania 
 • wykorzystywania własnego humoru do integrowania zespołów i wzmacniania  relacji 
 • budowania w ludziach odwagi do autentyczności i otwartej komunikacji   

 

NOWE NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO:

 • aktywizacji zespołów 
 • budowania twórczej atmosfery w pracy zespołów
 • wzmacniania umiejętności elastycznego przechodzenia przez zmiany 
 • kreatywnego rozwiązywania problemów 

 

O PROWADZĄCYM 

Jeroen Stek

Od 2005 r. związany jest z Maarsigngh en Van Steijn (sieć ekspertów ds. psychologii) w Leeuwarden i działa w charakterze coacha prowokatywnego, terapeuty systemowego i trenera zarządzania. Głównym obszarem jego działalności jest zastosowanie jego ekspertyzy w zakresie zdrowia psychicznego i rozwoju zarządzania. Wykonuje swoją pracę z pasją, miłością do swojego fachu i z wyjątkowym szacunkiem dla klienta, jako człowieka. Ze względu na to, że sam jest menedżerem dużego parku rekreacyjnego w Brabancji, jest on w stanie wnieść zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wartość dodaną do swojej praktyki coacha i trenera. Dodatkowo pracuje jako nauczyciel improwizacji. Jest Członkiem Komisji ds. Aktywności i zarządu CCL.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNO-NARZĘDZIOWY WARSZTATU:

 

Wzmacnianie bazy prowokatywnej 

 • Ćwiczenie na Rozruszanie + „Rozdmuchiwanie” Spraw + Ekstremalne Niewerbalne Odzwierciedlanie
 • Przedstawianie się Pseudonimami (Aliteracja Imienia)
 • Demonstracje
 • Łączenie Pracy Spójnej i Prowokatywnej
 • Jak Używać Prowokatywności
 • Mądrość Plemienna: Różnice Kobieta/Mężczyzna (Lub Stary/Młody, Nauczyciel/Uczeń, Kierownik/Pracownik, Duże Miasto/Wieś, Rodzic/ Dziecko, Bogaty/Ubogi)
 • Demo: Stały Klient
 • Lista Emocji
 • Superwizja ‘Sztafeta’
 • Runda Sondażowa

 

Czynniki Farelly’ego,

 • Część 1 Ćwiczenie na Rozruszanie: Zasady w Praktyce
 • Praca – Pauza i przegląd Zasad – Kontynuowanie pracy
 • Filmy z Frankiem Farrellym
 • Obserwacja: Wyobraź sobie, że jesteś Frankiem Farellym. Zapisz 3 dobre stwierdzenia. Jakie widzisz wzorce?
 • Identyfikacja z Frankiem Farrelly’m (GIP)
 • Praca z innymi
 • Wyjaśnienie Czynników Farelly’ego (O których chciałbyś dowiedzieć się więcej?)
 • Demo: ze wszystkimi czynnikami Farelly’ego
 • Najważniejsze 3 Czynniki Farellego, które chciałbyś mieć na własność
 • Najważniejsze 3 Czynniki Farellego, których, według kolegów, potrzebujesz
 • Ćwiczenie – Guru przeszkadza i wskazuje czynniki, które w danym momencie działają
 • Demonstracje
 • Runda Sondażowa

Łaskotanie Twojej Kreatywności

 • Ćwiczenie na Rozruszanie: Przekazywanie Imion i Klaskanie
 • Raczej Akceptowanie niż Blokowanie (Zasady Impro)
 • Improwizacja w Coachingu Prowokatywnym
 • Demonstracje
 • Powiązania i Kreowanie postaci, sytuacji, czy procesu 
 • Liczby i Litery w procesie wsparcia 
 • Aktorstwo (drama) i Użycie Przestrzeni w pracy z klientem
 • Praca na świadomym wykorzystaniu Wysokiego i Niskiego Statusu
 • Demonstracje
 • Typy Relacji i Improwizacja
 • Runda Sondażowa
 

DANE ORGANIZACYJNE:

Termin: termin 10-12.06.2022

miejsce: Warszawa 

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 1. Materiały szkoleniowe,
 2. Dyplom ukończenia warsztatu (dwujęzyczny) 
 3. Osoby które usiądą do sesji z Jeroenem Stekiem, otrzymają zapis video swojej sesji dla celów prywatnych (nie można nagrania publikować ani rozpowszechniać w celach innych niż własna edukacja)
  D.  Przez miesiąc po warsztacie uczestnicy mają możliwość bezpłatnych superwizji i spotkań mentoringowo-coachingowych w razie zaistniałych potrzeb.
  E. Każdego dnia wieczorem, po warsztacie zapraszamy na wspólne „biesiadowanie” integracyjne (koszty biesiadowania nie są wliczone w koszty warsztatu :)


Warsztat należy do ścieżki certyfikacyjnej Provocare z zakresu prowokatywności

 

ROZKŁAD DNI:

Piątek 10:00 - 19:00
Sobota: 10:00 - 19:00
Niedziela: 10:14:00

Podczas warsztatu będzie możliwość nabycia książek i materiałów dotyczących prowokatywności i improwizacji.

 

CENY:

 • do 10.01.2021 - 1600 zł netto
  do 10.03.2022 - 1800 zł netto
  do 10.04.2022 - 2000 zł netto
  do dnia warsztatów - 2500 zł netto

 

CENY SPECJALNE: 

 

 • Dla osób, które uczestniczyły już w warsztacie Jeroena - 1200 zł netto
 • Dla osób, które są Absolwentami warsztatów Provocare cena warsztatu wynosi 1500 zł netto 
 • Dla pracowników terapeutycznych i pomocowych cena warsztatu wynosi 1400 zł netto
 • Członkowie Izby Coachingu, ICC, EMCC, ICF rabat 12% od ceny obowiązującej w danym miesiącu
 • Aktorzy zawodowi i aktorzy teatrów improwizacji rabat 10% od ceny obowiązującej w danym miesiącu


Uwaga: 

Istnieje możliwość płatności w ratach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

 
Wymagania wstępne

Dla kogo?

 • Ludzie
 • Osoby wspierające i rozwijające innych
 • Każdy kto sam jest w rozwoju lub poszukuje inspiracji
 • Coachowie, trenerzy, edukatorzy poszukujący nowych metod aktywizacji innych
 • Pracownicy socjalni i pomocowi, terapeuci, pedagodzy chcący efektywniej wpływać na proces rozwoju, zmiany, leczenia, itp.
 • Menedżerowie chcący budować kreatywne zespoły

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811