Zapisy

rozwój

dialog@provocare.pl

bezpośrednie informacje u:

JOanny 535 006 846 

DOminiki 792 669 706

Najbliższe terminy

Provotime

provotime@provocare.pl

bezpośrednie informacje u:

KAtarzyny 501 759 303

Wymagania wstępne

wsparcie

pisz, dzwoń, przyjeżdżaj lub łącz się online 

indywidualnie
w parze
w grupie 
...  

JAK UCZYMY? 


  • Za zgodą od tego, który stworzył metodę i nadał ramę instytutowi, przy współpracy z jego namiestnikami 
 Instytut Provocare powstał za zgodą Franka Farrellego - twórcy Terapii Prowokatywnej i przy jego wsparciu merytorycznym. Od samego początku instytut współpracował i współpracuje z trójką spadkobierców i najbliższych współpracowników twórcy: dr Noni E. Hofner, dr Jaapem Holanderem, Nickiem Kempem

  • Używając Modeli Rozwojowych Provocare 
Uczymy w oparciu o modele skonstruowane specjalnie pod skuteczne nauczanie prowokatywności oraz efektywne kształtowanie postawy wspierającej etyczne i prawidłowe stosowanie metody tak w pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Niezależnie od kontekstu jej zastosowania (czy to w terapii, coachingu, trenerstwie, biznesie, sztuce, czy w pracy pomocowej/etczniczej, itp.). 
Modele te zostały opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszego zespołu i praktyczną wiedzę, znajomość różnych kontekstów pracy z drugim człowiekiem, wykorzystującą naukowo zweryfikowane zasady psychologii, psychiatrii, andragogiki i neuropedagogiki

  • W zgodzie z etyka i przestrzegając standardów pracy.
Promujemy i stosujemy standardy Etyki Izby Coachingu oraz Kodeks Etyki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  • Posługując się w planowaniu i prowadzeniu warsztatów kalejdoskopem perspektyw.

Łączymy różnorodność perspektyw różnych specjalistów z różnych dziedzin psychologicznych, psychoterpaeutycznych, coachingowych, pedagogicznych, medycznych, biznesowych i artystycznych posługujących się prowokatywnością (w sposób praktyczny i badawczy). zestawiamy je z wymiarem kompetencyjnym, narzędziowym i metodycznym. Koncentrujemy się na rozwoju w uczestnikach w zrównoważony sposób poziomu postawy i nastawienia z wymiarem kompetencyjnym, wiedzowym oraz etycznym. Wyposażając tym samym uczestników w gotowe do wykorzystania narzędzia, odwagę do eksperymentowania i doświadczania oraz świadomość roli i odpowiedzialności za człowieka (ludzi) i jego (ich) rozwój

  • Rozwijając i budując doświadczony zespół trenerski
    Nasi Trenerzy mają przygotowanie  psychologiczne, coachingowe, terapeutyczne i  i biznesowe (w tym menedżerskie). Bogate doświadczenia zawodowe oraz certyfikaty uznanych organizacji, potwierdzające jakość ich pracy
    Podlegają superwizji terapeutycznej, trenerskiej, coachingowej oraz z zakresu pracy prowokatywnej z jednostką i zespołem

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811