Intensywne życie terapeutyczne- metoda terapeutyczna

Prowadzenie: dr Alexander Efimovich Alekseychik
 

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

29.11-1.12.2019 Warszawa

Zapisy

ZAPISY

i inne informacje

joanna.czarnecka@provocare.pl

tel. 535 006 846

 

Najbliższe terminy

Cena

600 zł/netto

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

BRAK

Informacje o warsztacie.

Prowadzenie: dr Alexander Efimovich Alekseychik
Asystentura: dwie pielęgniarki psychiatryczne

Seminarium odbędzie się w formie autorskiej metody prowadzenia grupy psychoterapeutycznej

Intensywne Życie Terapeutyczne lub jak niektórzy nazywają metodę w skrócie Terapia Życiem jest żywym przykładem eklektycznej psychoterapii łączącej techniki terapii Gestalt, psychodramy, a także orientacji egzystencjalnej przy braku sztywnych ram koncepcyjnych.

Metoda charakteryzuje się:

 1. kierunkowością,
 2. starannym, wstępnym badaniem różnych scenariuszy sesji psychoterapeutycznych i treningowych,
 3. intensyfikacją i dramatyzacją działań terapeutycznych wewnątrz sesji, przy dużej uważności
 4. terapeuty na słowa i zachowania klienta
 5. stałym włączaniem uczestników w pracę grupy.

Seminarium jest dla:

 • Psychiatrów
 • Osób skupionych wokół wsparcia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, nerwicowymi i lękowymi
 • Psychologów
 • Terapeutów
 • Coachów
 • Pracowników medycznych
 • Pracowników socjalnych, społecznych pomocowych
 • Osób asystujących pacjentowi / choremu (np. rodzin pacjentów, przyjaciół, osób zainteresowanych wsparciem osoby)

Seminarium, podobnie jak i warsztaty, realizowane podczas jego trwania pozwolą na:

 • zdobyć doświadczenie w budowaniu intensywnej przestrzeni do interakcji w grupie i umiejętnego prowadzenia dynamicznej grupy.
 • nabyć wiedzy, nowych umiejętności i narzędzi do pracy z pacjentem / klientem z zakresu metody Terapii Życiem
 • efektywniejsze oddziaływanie świadomością grupy na osobę, a poprzez to wzmacnianie u osoby samoświadomości, pewności siebie i umiejętności samostanowienia (a co za tym idzie, działania nakierowanego na rozwój i zmianę)
 • wzmocnienie umiejętności i uważności w pracy z jednostką i grupą poprzez świadomie wykorzystywane oddziaływanie społeczności / grupy na osobę w procesie oddziaływania terapeutycznego, pomocowego, rozwojowego, szkoleniowego, itp.
 • jednoczesny rozwój umiejętności zawodowych oraz wzmacnianie samoświadomości siebie w kontekście oddziaływania klienta na mnie jako prowadzącego sesję (seminarium będzie oparte na w części na interwizji i superwizji terapeutycznej)

Pytania na jakie warsztat pozwoli Wam znaleźć odpowiedź:

 • Jak budować w kliencie odpowiedzialności za decyzję i działanie jakie podejmuje?
 • Jak budować motywację do zajmowania stanowiska i aktywności u klienta o obniżonym poczuciu sprawstwa i mocy?
 • Jak aktywizować grupę poprzez działanie i rozmowę z jednostką i odwrotnie?
 • Jak budować współdziałanie w grupie terapeutycznej?
 • Jak uczyć przyjmowania i dawania informacji zwrotnej?
 • Jak budować odwagę do samoobrony i świadomości własnych potrzeb i emocji?
 • Jak zachęcać do wypowiadania własnych wniosków / refleksji przez klienta?
 • Wyznaczanie granic – jak umiejętnie budować tą umiejętność w kliencie?

Refleksje jakie seminarium może zrodzić lub pomóc rozwinąć zamieniając w efekt w zgodzie z tym co potrzebuje terapeuta i klient na tym etapie ich rozwoju to między innymi:

 • Być sobą
 • Ja sam to nie jest pełnowartościowe ja - jak mam więc stać się sobą prawdziwie?
 • Ja i jego wiele obrazów
 • Przyjęcie perspektywy „my” w procesie zmiany (leczenia, terapii, rozwoju)
 • Rozdzielenie jako przyczyna choroby na różnym poziomie i w różnych objawach
 • Rodzaje scalania
 • Duchowość i Bóg w procesie terapii i leczenia
 • Rola i odpowiedzialność osób w zespole terapeutycznym
 • Odpowiedzialność lekarza / terapeuty wobec grupy terapeutycznej
 • Żart, humor i metafora jako elementy wspierające proces terapii
 • Pojęcie ja i ja sam (sam sobą) w procesie leczenia i rozwoju (zmiany)
 • Kiedy praca idzie, a nie kiedy pracuje
 • Kiedy idzie uzdrowienie samym sobą a kiedy jest darem terapeuty

O PROWADZĄCYM

Alexander Efimovich Alekseychik - psychiatra, psychoterapeuta, filozof. Jeden z założycieli wschodnioeuropejskiej szkoły praktycznego egzystencjalizmu. Twórca metody Intensywnego Życia Terapeutycznego (ITL) i metody egzystencjalnej biblioterapii. Lider kliniki psychoterapeutycznej Wileńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Kierownik oddziału psychoterapeutycznego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wilnie (Litwa). Honorowy Doktor Litwy. W 1967 roku założył pierwszy pokój psychoterapii na Litwie, a następnie pierwszy oddział psychoterapii stacjonarnej, który działał na zasadach społeczności terapeutycznej. Kieruje nim do dziś. Dzięki niemu w czasach radzieckich Wilno nazywano stolicą psychoterapii.
Od 1977 roku prowadzi kongres psychoterapii i psychiatrii, który przyciąga psychoterapeutów i psychologów z całego świata. Wykładowca w Institute of Humanist and Existential Psychology (HEPI). Członek honorowy Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Terapii Egzystencjalnej.
Prowadził i prowadzi liczne warsztaty dotyczące metody w krajach bałtyckich i Rosji.
———————————————

Uczestnicy otrzymają:

 • dyplom uczestnictwa,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie superwizyjne przez miesiąc po warsztacie w sytuacji zgłoszonej potrzeby
 • możliwość zakupienia książek dr Alekseychika

Ramowy program

DZIEŃ 1. „Mięso”

Prowadzenie: dr Alekseychik

 • Czym jest terapia życiem? - 1,5 godz
 • Składowe terapii
 • Intensywność terapii
 • Zasady prowadzenia sesji tą metodą
 • Czego wymaga metoda od osoby nią się posługującą?
 • Co daje pacjentowi? Czego od niego wymaga?
 • Kiedy można stosować a kiedy nie?
 • Jej główne efekty metody u pacjenta / klienta
 • Redukcja syptomatyki
 • Czas pytań

DZIEŃ 2. Praca warsztatowa „na żywca”

Wykład wprowadzający - dr Alekseychik

 • Mini wykłady - prowadzony przez Pielęgniarki pracujące tą metodą na oddziale psychiatrii
  Wykład o:
  a. pracy wspierającej w nurcie społeczności terapeutycznej na oddziale psychiatrii
  b. Roli i wartości oddziaływania osób na pacjenta (oddziaływanie grupy terapeutycznej, osób mających styczność z pacjentem / klientem w procesie rozwoju, leczenia i zmiany)
 • Sesje terapeutyczne z omówieniem - prowadzenie dr Alekseychik
 • Sesje pracy z grupą
 • Zajęcia praktyczne w podgrupach:
  Grupa 1. Ciało i dotyk w procesie terapeutycznym
  Grupa 2. Słowo i myśl w procesie rozwoju
  Grupa 3. Paradoks, Groteska i Humor w procesie terapii i rozwoju
 • Sala główna: Sesje terapeutyczne z omówieniem - prowadzenie dr Alekseychik
 • Sale warsztatowe: Sesje w podgrupach
 • Sala główna: Sesja grupowa prowadzona przez dr Alekseychik
 • Czas pytań
 • Mini wykład:
  Zakończenie porównawcze na ile symptomy znikły a na ile zostały zredukowane. Co powstało w zamian i co robić dalej w systemie wzmacniania pozytywu

DZIEŃ 3. Praca warsztatowa „na żywym”

Wykład wprowadzający - dr Alekseychik

 • Sala główna: Sesje terapeutyczne z omówieniem - prowadzenie dr Alekseychik
 • Sale warsztatowe: Sesje w podgrupach
  Sala główna: Sesja grupowa prowadzona przez dr Alekseychik
 • Czas pytań
 • Sala główna: Wdzięczność i "nie - wdzięczność” w procesie leczenia i rozwoju wykład
 • Czas pytań
 • Sala główna: podsumowanie warsztatu

Provocare
Norbert Grzybek

602 717171
norbert@provocare.pl

ul. Szaserów 107a m3
04-335 Warszawa
NIP 5271316657

NR konta
IDEA Bank: 73195000012006631429470006

PROVOCARE

Provocare
Joanna Czarnecka

535 00 68 46
joanna@provocare.pl

ul. H. Brodatego 20/2
58-100 Świdnica
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811

X