Co to znaczy Provocare?

PROVOCARE TO...

słowo pochodzące z łaciny. W tłumaczeniu / źródłosłowie oznacza „prowokować”, „wzbudzić”, uruchamiać, wyzwalać, wydobywać na światło, wyzwalać.

W tłumaczeniu z angielskiego człony wyrazu Provo – działać, wzbudzać, aktywować, CARE – oznacza troskę, opiekę, ostrożność, dbałość lub troskliwość.

Provo care –z esperanto „dowód opieki” 

Provo care - z hiszpańskiego „troska + sprowokować” 

Pro – z łaciny cudzysłów, wyróżnienie, pogrubienie lub kolor 

Vocare – z włoskiego oznacza „wynik” 

Vocare – z rumuńskiego „wyzwania” 

Care – z włoskiego „opieka"

Czym jest Instytut?

W naszym rozumieniu Provocare zawiera w sobie misję Instytutu, któą jest wzbudzanie / wyzwalanie w ludziach chęci do:

a. życia w zgodzie ze sobą i toczeniem,
b. pozytywnej zmiany przy życzliwym wsparciu. 

Provocare - Instytut Komunikacji Prowokatywnej powstał z myślą o promowaniu i rozwoju Prowokatywności we współpracy zarówno z polskimi jak i zagranicznymi twórcami i propagatorami metody.

 

INSTYTUT PROVOCARE ZOSTAŁ ZAŁOŻONY ZA ZGODĄ FRANKA FARRELLEGO – TWÓRCY TERAPII PROWOKATYWNEJ I PRZY JEGO WSPARCIU MERYTORYCZNYM I IDEOWYM. REALIZOWANE SĄ W NIM WARTOŚCI, KTÓRYMI KIEROWAŁ SIĘ TWÓRCA METODY W SWOJEJ PRACY Z PACJENTAMI / KLIENTAMI.

 

W ramach instytutu działa

Ośrodek rozwoju

mający na celu

projektowanie i prowadzenie szkoleń w oparciu o metody prowokatywne

prowadzenie certyfikacji z coachingu i terapii prowokatywnej

prowadzenie superwizji i interwizji 

Ośrodek coachingowo - terapeutyczny

Mający na celu

prowadzenie sesji i procesów terapii i coachingu

w nurcie prowokatywym 

lub/ i 

z wykorzystaniem narzędzi prowokatywnych w sesjach prowadzonych innymi metodami

w pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej

Ośrodek badawczy

mający na celu

Rozwój i poularyzację metody

Zapraszanie i organizowanie warsztatów z udziałem renomowanych trenerów zagranicznych

Pogłębianie i eksplorowanie wiedzy i zastosowania metody (w tym prowadzenie badań nad metodą)

Budowanie przestrzeni do ciągłej wymiany doświadczeń

Wydawanie publikacji, ksiażek i narzędzi wspierających rozwój umiejętności i wiedzy z zakresu prowokatywności 

 

 

 

Wartości Instytutu

Zapisy

CZŁOWIEK

W naturze swojej jest dobry i silny

Ma niezbywalne prawo do wolnej woli i godności

Zmienia się poprzez wyzwania

Uczy się nowego poprzez radość doświadczania

Najbliższe terminy

Ruch

Widoczny objaw zmiany

Doświadczalny przejaw emocji

Świadek i świadectwo życia

Apostoł i Ambasador wartości będących i będącej w Człowieku

 

 

Wymagania wstępne

Kontakt

Element istnienia wewnętrznego i zewnętrznego

Wyraz intencji i znaczenia tego co wypowiedziane i nie wypowiedziane słowem, gestem, myślą

Doświadczalny lub widzialny objaw decyzji lub wyboru

Efekt samostanowienia, sprawczości oraz ruchu lub zmiany

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811