Impro & ProSA – Dr Charlotte Höfner

Charlotte Hofnerczyli odwaga do improwizacji w pracy z klientem i grupą.

Warsztat rozwijający umiejętności improwizacyjne z elementami Stylu Prowokatywnego kierowany jest do:

trenerów, coachów, pedagogów, terapeutów, psychologów osób pracujących z zespołami pracowników socjalnych, społecznych, pomocowych, aktorów i sympatyków teatru improwizacyjnego

Prowadzi: Dr Charlotte Höfner
  

UWAGA! Uczestnicy nie muszą znać poruszanych na warsztacie zagadnień.

Warsztat pomoże Tobie zrozumieć połączenie między technikami improwizacji a Stylem Prowokatywnym i doładuje odwagą, aby wypróbować działanie w praktyce.

Uczestnicząc w warsztacie zdobędziesz:

 • umiejętność improwizowania w pracy z klientem
 • wzmocnienie efektywności interwencji prowokatywnych w pracy z klientem
 • wzmocnienie umiejętności stałej uważności na klienta w procesie wsparcia
 • rozwój kreatywność i spontaniczność oraz umiejętności wykorzystywania wewnętrznych obrazów i zasobów
 • umiejętność wykorzystywania zasobów i informacji otrzymywanych w sposób werbalny i poza werbalny od klienta
 • wzmocnienie umiejętności uważnej obserwacji oraz efektywnego wykorzystywania dynamiki procesu coachingowego i grupowego
 • szeroki wachlarz nowych technik do pracy nad produktywnością intelektualną oraz bezstronnością własną i klienta
 • rozwiniesz zdolności przyjmowania (zamiast odrzucania) informacji i propozycji jakie podpowiada otoczenie, co pozwoli rozwinąć umiejętność budowania tej zdolności u innych.

Dodatkowo rozwiniesz:

 • umiejętność akceptacji mocnych i słabych stron własnych i klienta,
 • umiejętność poszerzania perspektywy w postrzeganiu siebie, swoich klientów i otaczających ludzi

CIEKAWE! Uczestnicy warsztatu, którzy w swojej dotychczasowej pracy wykorzystują techniki prowokatywne, dzięki ćwiczeniom improwizacjnym przestają odczuwać presję „bycia kreatywnym”, przez co swobodniej i bardziej efektywnie używają interwencji prowokatywnych.

Warsztat „Impro & ProSA” w wyjątkowy sposób łączy zasady teatru improwizowanego z założeniami Stylu Prowokatywnego (ProSt)®.

Podczas warsztatu będziesz poznawać:

 • podstawy improwizacji. Ćwiczenia nawiązujące do inteligencji emocjonalnej dodają uczestnikom „skrzydeł” oraz gwarantują dobra zabawę;
 • ramy kognitywne, które ułatwią transfer poznanych zagadnień poza warsztatem, pozwalając na natychmiastowe i bezproblemowe zastosowanie poznanych narzędzi i technik w praktyce;
 • techniki i ćwiczenia pogłębiające samopoznanie i poszerzające Twój repertuar zawodowy w pracy z grupami (m.in. w terapii grupowej bądź podczas treningów dla kadry kierowniczej) oraz w pracy opartej na teorii prowokatywnej;
 • liczne, praktyczne ćwiczenia oparte na technikach improwizacji, które w przyjemny oraz humorystyczny sposób umożliwiają pracę nad postrzeganiem innych osób, wykorzystywaniem wewnętrznych obrazów oraz rozwojem kreatywności.

! Informacja dodatkowa! W kontraście do tradycyjnego występu teatralnego, przed występem improwizowanym nie ma żadnych prób. We współpracy pomiędzy widownią i występującymi powstaje mieszanina improwizowanych historii, które rozwijają się na scenie – historii, których scena nie widziała nigdy przedtem i nie zobaczy nigdy później. wspomagające historie mogą powstać jedynie w przypadku, gdy występujący przyzwolą sobie na popełnianie błędów, współpracę wzajemną i chęć inspirowania swoich partnerów scenicznych.

 

PROVOCARE

Provocare
Joanna Czarnecka

535 00 68 46
joanna@provocare.pl

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811