HUMOR I IMPROWIZACJA

Warsztat na styku
prowokatywności i improwizacji 
część 1.

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

3-4.06.2023

WARSZAWA

Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

bezpośrednie informacje u:

Joanny 535 006 846 

WARSZTAT PROWADZONY HYBRYDOWO (MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA NA SALI
LUB ONLINE)

Najbliższe terminy

Cena

1200 zł/netto

cena przy pełnej certyfikacji
za kolejne moduły wynosi 1000 zł / netto 

istnieje możliwość płatności
w ratach

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe,
 • dyplom,
 • miesiąc opieki superwizyjno - mentorskiej
  po warsztacie
Wymagania wstępne

wymagania wstępne

chęć doświadczania w radości 

otwartość na nieznane 

ciekawość siebie i drugiego człowieka 

zgoda na własną i czyjąś autentyczność 

 

Dwa dni o budowaniu humoru, pracy tu i teraz i spontaniczności reakcji

 

WARSZTAT PROWADZĄ i tworzą:
Oskar Hamerski, Piotr Barański, Joanna Czarnecka  

 

Improwizacja (wł. improvvisazione, fr. improvisation, z łac. improvisus – niespodziewany, nieprzewidziany)

W sensie etymologicznym działanie, które kształtuje się dopiero w czasie teraźniejszym wykonania; w sztuce: działanie spontaniczne, pod wpływem szczególnych sił, chwili, natchnienia.  To sztuka mówienia „z głowy”, bez przygotowania, w sposób naturalny i niezaplanowany. Cechuje je duża uważność na to co we mnie, w partnerze i pomiędzy nami. 

W procesie improwizacji humor powstaje niejako jako efekt “uboczny” a jednocześnie istotny  tak z perspektywy “widza” jak i improwizującego. Uczy, rozwija, wzmacnia obie strony. 

 

W TRAKCIE WARSZTATU ODPOWIESZ SOBIE (MIĘDZY INNYMI) NA PYTANIA:

 • Jak mogę wzmocnić w sobie odwagę do eksperymentowania?
 • Co wyzwala moją kreatywność w pracy z klientem i w życiu?
 • Czym wzbudzać energię i pomysłowość w kliencie?
 • Jak wzmacniać w sobie i w kliencie autentyczność?
 • Jak wyzwolić w sobie i innych odwagę do odkrywania i czerpania z różnorodności? 

 

W TRAKCIE WARSZTATU

 • Rozwiniesz umiejętność bycia tu i teraz w relacji z sobą i klientem
 • Zbudujesz własne źródła inspiracji
 • Sprawdzisz granice swojej spontaniczności
 • Rozwiniesz umiejętność podążania za klientem
 • Poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi

W PROGRAMIE

 • Główne zasady improwizacji, a prowokatywność
 • Status w improwizacji, a nastawienie klienta do sesji / życia
 • Błąd jako impuls do zmiany 
 • Siła gestu i słowa – techniki i narzędzia poszerzające perspektywę myślenia, działania i tworzenia
 • Przestrzeń i bliskość – czyli o odległości, dotyku i ruchu jako elementach terapeutycznych w prowokatywności
 • Narzędzia i techniki wyzwalające elastyczność, kreatywność i improwizacyjne umiejętności niezbędne w posługiwaniu się prowokatywnością
 • Humor, a komizm – czyli skąd się bierze śmiech w prowokatywności
 • Żart i absurd w procesie coachingu / terapii
 • Mój wewnętrzny wesoły archetyp – czyli jak korzystać z własnego humoru
 • Błazen i chochlik w prowokatywności – czyli jaką role obieram w sesji?
 • Wewnętrzne telewizory i „duchowi” przewodnicy po świecie rozwojowego humoru 
 • Rola intuicji, obrazu i „teatralności” w prowokatywności
 • Techniki i narzędzia wyzwalające i tworzące stan humoru, zabawy i otwartości na nowe doświadczenia w pracy prowokatywnej

TO POZWOLI CI NA:

 • stosowanie techniki improwizacji w praktyce coachingowej / terapeutycznej / wspierającej
 • wykorzystywanie ograniczających postaw i przekonań, jako elementów wyzwalających motywację do zmiany i działania 
 • efektywniejsze posługiwanie się inspiracjami i interwencjami prowokatywnymi poprzez rozwój kreatywności własnej i klienta / pacjenta
 • świadomiej stosować różne poziomy humoru, absurdu i przerysowań w pracy z klientem / pacjentem
 • świadomiej odnajdywać i wykorzystywać styl humoru jakim posługuje się klient do pracy z jego ograniczającymi przekonaniami i fiksacjami
 • spontaniczne i autentyczne reagowanie na informacje (werbalne i niewerbalne) pomiędzy Tobą a klientem / pacjentem. Wzmocnienie umiejętności budowania takich reakcji u nich
 • efektywniejsze budowanie porozumienia w oparciu o uważność i humor
 • poszerzanie perspektywy widzenia, odczuwania i doświadczania rzeczywistości  tak u Ciebie, jak i klienta / pacjenta 
 • wzrost uważności na siebie, klienta i proces,
 • rozwój umiejętności korzystania z zasobów i kompetencji własnych i klienta

 

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811