Humor i improwizacja - część 2

WARSZTAT PROWOKATYWNY
DLA ZAAWANSOWANYCH

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

29-30 MAJ 20201
WARSZAWA

 

Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

JOanna  535 006 846
WOjciech 600 032 332

 

WARSZTAT PROWADZONY HYBRYDOWO (MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA NA SALI
LUB ONLINE)

Najbliższe terminy

Cena

1200 zł/netto KUP 

istneje możliwość płatności w ratach

cena przy pełnej certyfikacji za kolejne moduły wynosi 1000 zł / netto KUP 

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe,
 • dyplom,
 • miesiąc opieki superwizyjno - mentorskiej
  po warsztacie
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

 • Uczestników warsztatów organizowanych przez Provocare, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w stosowaniu podejścia prowokatywnego,
 • Uczestników warsztatów Franka Farrellego,
  dr Noni Hofner, dr Jaapa Hollandera, Nicka Kempa.

Zapraszamy także osoby, które:

 • interesują się lub praktykują improwizację
 • 0twarte do odkrywania nieznanego
 • mają odwaga do poznawania siebie w autentyczności i różnorodności 

DWA DNI PRAKTYCZNEJ I ZAAWANSOWANEJ IMPROWIZACJI w doświadczaniu, humorze i uważności
 
Warsztat prowadzony hybrydowo: na sali szkoleniowej i online
 
 
WARSZTAT PROWADZĄ:
Piotr Barański i Oskar Hamerski
asystentura: Joanna Czarnecka
 
 
 
W TRAKCIE WARSZTATU ODPOWIESZ SOBIE (MIĘDZY INNYMI) NA PYTANIA:
 • Jak ”żonglować” różnymi emocjami?
 • Jak być improwizacyjnie-prowokatywnym, a nie improwizacyjnie-atakującym?
 • Jak nie zatracić się w swoim ego-twórcy i nie stracić kontaktu z klientem?
 • Jak bawić się tonem głosu, tak aby stał się on elementem wzmacniającym proces wsparcia?
 • Jak tworzyć atmosferę humoru z klientem, a nie śmiać się z klienta?
 • Jakie emocje prowadzącego sesję wpływają na efektywność procesu wsparcia?

W TRAKCIE WARSZTATU BĘDZIEMY:
 • doświadczać własnej elastyczności w kreatywności
 • wcielać się w różne postacie, eksplorując w ten sposób bogactwo naszej i klienta osobowości
 • wychodzić poza schematy wyobrażeń dotyczących nas samych, naszej pracy coachingowej, terapeutycznej, pomocowej, itp.
 • poznawać różne “wcielenia” naszych emocji i ich wpływ na przebieg sesji (jej efektywność)
 • tworzyć atmosferę zaufania, akceptacji i otwartości, które są fundamentami pracy pomocowej oraz improwizacji
 • budzić swoje poczucie humoru i spontaniczności w działaniu
 
 
W PROGRAMIE:
 • różne ćwiczenia 😉
 • praktyczne ćwiczenia statusowe
 • głębsze wejście w eksplorację emocji
 • elastyczność w doświadczaniu improwizacji w działaniu i kreatywności w myśleniu
 • pogłębianie uważności na werbalne i niewerbalne sygnały wysyłane przez nas samych i drugiego człowieka
 • praca z nastawieniem, czyli punktem wyjścia do rozmowy i kontaktu z drugim człowiekiem
  szukanie humoru w kontekście
 
 
TO POZWOLI CI NA:
 • pracę prowokatywną z większą odwagą, kreatywnością, elastycznością i biglem (i nie chodzi nam o psa)
 • budzenie i podtrzymywanie w sobie stanu niezbędnego do prowokatywnej pracy
 • zwiększenie uważności na klienta, proces jaki zachodzi między wami oraz na samego siebie
  poszerzenie spektrum widzenia i odbierania drugiej osoby
 • powiększenie palety ekspresji osobistej w pracy z drugim człowiekiem
 • rozsmakowanie się w prowokatywnym stylu pracy
Wymagania wstępne

Dla kogo?

Wskazane dla LUDZI, w tym także dla:

  • Terapeutów
  • Coachów 
  • Trenerów
  • Osób "pomocowo" zaangażowanych
  • Menedżerów
  • ... itp. ;) 

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811