Formularz ratalny

W Provocare masz możliwość wykupienia warsztatów w płatności ratalnej bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
 1. Potwierdzenie uczestnictwa:
  • Przesłanie Formularza zgłoszenia traktowane jest jako akceptacja warunków udziału w programie i zgoda na wystawienie Faktury za uczestnictwo.
  • Potwierdzenie uczestnictwa w programie następuje po dokonaniu wpłaty 500 PLN tytułem zaliczki na poczet szkolenia. Wpłatę należy dokonać na konto numer 81 1090 2369 0000 0001 0310 4811, tytuł przelewu: imię i nazwisko, zaliczka, nazwa szkolenia.
  • Faktura zostanie wystawiony w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków na koncie.

 2. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztacie/certyfikacji bez straty:
  • Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach bez ponoszenia żadnych kosztów, może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej przed rozpoczęciem drugiego dnia zajęć.
  • Rezygnację należy przesłać na adres e-mail: dalog@provocare.pl lub przekazać trenerowi prowadzącemu zajęcia.

 3. Odwołanie lub zmiana terminu programu:
  • Provocare zastrzega sobie prawo do odwołania lub zaproponowania nowego terminu programu.
  • W przypadku odwołania programu lub braku akceptacji nowych terminów przez Uczestnika Provocare zwróci całość uprzednio wniesionych przez Uczestnika opłat. • Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, czasopismo ProvoTime, materiały merytoryczne, informacje o nowych szkoleniach i projektach realizowanych przez Nas, prosimy wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Nie udostępnimy nikomu Twoich danych i w każdej chwili będziesz miał możliwość rezygnacji z otrzymywanych materiałów.


Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz wiadomość na adres: dialog@provocare.pl lub zadzwoń: 535-006-846