Dr Noni Höfner: Styl prowokatywny – tło i narzędzia

Noni HofnerBudowanie postawy prowokatywnej w terapii i coachingu

Terapia Prowokatywna jest systemem psychoterapii, której twórcą jest Frank Farrelly. Jedną z charakterystycznych cech Terapii Prowokatywnej jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia i wzorców postępowania pacjenta / klienta przez „życzliwe wyolbrzymienie obrazu świata pacjenta”. Celem takiego podejścia jest zmiana perspektywy u pacjenta, a w rezultacie prowadzenie do zmiany zachowania. Terapeuta odgrywa w podejściu prowokatywnym rolę „adwokata” ograniczających przekonań i postaw, pozornie popierając negatywną, przedstawianą przez klienta historię.

Prowadzi:dr Noni Höfner

[widgetkit id=”47″ name=”_referencje Noni”]

Podstawowym zadaniem terapeuty jest prowokowanie pacjenta do tego, by:

 • przejawiał samouznanie w sposób werbalny i niewerbalny;
 • zachowywał się i reagował adekwatne do sytuacji w działaniach indywidualnych, jak i grupowych;
 • realistyczne bronił swoich przekonań i postaw;
 • angażował się w testowanie rzeczywistości psychospołecznej, a tym samym uczył się rozróżniania niezbędnych do tego zachowań i sposobów reakcji;
 • elastycznie podejmował zachowania w życiu codziennym i bezpiecznie angażował się w relacje z innymi

PROGRAM WARSZTATU SKIEROWANY JEST DO:

 • psychologów, terapeutów, pedagogów,
 • kadry medycznej (w tym szczególnie lekarzy i kadry medycznej oddziałów onkologicznych i psychiatrycznych)
 • pracowników socjalnych, społecznych i pomocowych,
 • coachów, trenerów, studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki i różnych szkół terapii.

KONSTRUKCJA WARSZTATU:

 • pozwoli zrozumieć ramy kognitywne metody (podstawy, obraz człowieka, kształt terapii, zasadniczą postawę osoby terapeuty etc.).
 • została opracowana na fundamencie Stylu Prowokatywnego i Systemowej Pracy Prowokatywnej
 • bazuje na przekazywaniu informacji i doświadczania efektywności narzędzi prowokatywnych, które można stosować bezpośrednio po warsztacie, w praktyce zawodowej (i w życiu prywatnym)
 • składa się z licznych ćwiczeń pozwalających zaobserwować emocjonalnie mechanizmy postępowania prowokatywnego
 • zawiera krótkie sesje pokazowe, przeprowadzane na żywo przez Dr Noni Höfner, mające na celu lepsze zrozumienie metody i narzędzi prowokatywnych
 • pozwoli na zbudowanie repertuaru pełnych humoru interwencji prowokatywnych, pozostających w zgodzie z indywidualnym stylem prowokatywnym Uczestników.

Warsztat będzie okazją, aby …. zdobyć, wzmocnić lub rozwinąć UMIEJĘTNOŚĆ:

 • stosowania Stylu Prowokatywnego w obszarach profesjonalnej komunikacji, takich jak: terapia, coaching, superwizja, mediacja, doradztwo, praca socjalna, trening i inne;
 • ciągłej „diagnozy” postępów pacjenta lub wychowanka w procesie rozwoju/terapii lub zmiany;
 • wydobywania potencjału tkwiącego w ograniczających przekonaniach i postawach pacjenta/ wychowanka oraz tworzenia nowych – wspierających i wzmacniających;
 • szybszego docierania do źródeł problemu;
 • wykorzystywania stanów impasu w procesie terapii i rozwoju;
 • stosowania humoru i kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami/ wychowankami;
 • odświeżania perspektywy i szukania inspiracji do pracy z pacjentami/ podopiecznymi;
 • zachowywania zdrowego dystansu w kontaktach z pacjentami i ich problemami.

… i zyskać….

NOWE NARZĘDZIA, TECHNIKI I FORMY DO:

 • pracy diagnostycznej z pacjentem/wychowankiem;
 • pracy ze schematami myślenia, strukturą emocji i postrzegania;
 • poszerzania perspektywy myślenia i działania pacjenta/wychowanka;
 • wspierania i rozwoju pacjenta/wychowanka;
 • budowania w pacjencie/wychowanku stanu motywacji i zaangażowania w proces rozwoju oraz zmiany;
 • wzmacniania samoświadomości i samoakceptacji w pacjencie/wychowanku;
 • kształtowania odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje u pacjenta/wychowanka;
 • rozwoju chęci i odwagi pacjenta/ wychowanka do doświadczania i odczuwania;
 • efektywnej pracy z „zawodowymi klientami” i „trudnymi wychowankami”;
 • stosowania nieschematycznego podejścia w procesie nauczania i zmiany;
 • pracy z „demonami” i abstrakcjami pacjenta.

Poza kształtowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu Terapii Prowokatywnej, na warsztacie będzie sposobność odkrywania odpowiedzi na pytania:

 • Jak dodawać otuchy, zamiast wzmacniać wewnętrzne lęki pacjenta?
 • Jak rozwijać w pacjencie umiejętność brania odpowiedzialności za własne działanie zamiast przyjmowania pozycji „ofiary”?
 • Jak wydobywać źródła problemu i możliwości zmiany z „zamierzonych nieporozumień” w komunikacji z pacjentem?
 • Jak wychodzić z sytuacji utknięcia w martwym punkcie w rozwoju?
 • Jak wzmacniać motywację i siłę zaangażowania emocjonalnego w pacjencie?
 • Jak prowokować pacjenta do zastosowania nowego sposobu radzenia sobie w danej sytuacji?
 • Jak sprowokować kontrolowany, konkretny rodzaj „auto – złości”, który zaowocuje podjęciem decyzji przez pacjenta?

Bonus: Zasady „latarni morskich” w psychoterapii

Uwaga Możliwe są skutki uboczne: poszerzenie perspektywy, pobudzenie kreatywności, większa elastyczność, wzrost satysfakcji z pracy z pacjentem, nowe zakochanie się w swojej pracy.

! Warsztaty stanowią element składowy Certyfikatu Niemieckiego Instytutu PT, ProSA i ProSt (Deutsches Institut für Provokative Therapie, Provokative SystemArbeit i Provokativen Stil – D.I.P). Szkolenia uprawniają do ubiegania się o punkty edukacyjne Niemieckiej Izby Lekarskiej.

RAMOWY PROGRAM

Dzień I
 • Wykład wprowadzający dotyczący podstaw oraz kognitywnych założeń podejścia prowokatywnego. Rozumienie metody i narzędzi
 • Informacje na temat przydatności interwencji prokatywnych oraz sytuacji
 • Wstępne ćwiczenia improwizacyjne pomagające otworzyć i rozwijać własną kreatywność
Dzień II i III
 • Ćwiczenia szczegółowe. Uczestnicy będą mieć okazję do pracy z istniejącymi pytaniami lub problemami (własnymi lub pacjentów) oraz doświadczenie podczas ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi prowokatywnych. Uczestnicy będą mieć sposobność doświadczyć na sobie tego, jak klient odczuwa Terapię Prowokatywną i o co należy zadbać, by proces był bezpieczny i efektywny. Uczestnicy biorący udział w sesji z Dr Höfner otrzymają nagranie z przeprowadzonego ćwiczenia.
 • Ćwiczenia wprowadzające. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystywania podejścia prowokatywnego podczas wielu ćwiczeń w małych grupach. Będą używać poszczególnych narzędzi z zakresu Terapii Prowokatywnej, odgrywać różne role – terapeuty, klienta oraz obserwatora.
 • Praca z „prawdziwym klientem/klientami”. Po konsultacji z Prowadzącą, Uczestnicy mogą zaprosić swoich klientów na sesję pracy z Dr Noni Höfner.
 • Pokaz i omówienie interwencji terapeutycznych. Nagrania pochodzące z archiwów D.I.P. (pokazujemy wyłącznie nagrania uczestników, którzy wyrazili zgodę na publikację).
 • Przedstawienie sposobów włączania interwencji prowokatywnych do różnych form terapii. Uczestnicy będą mogli przedstawić stosowane przez siebie formy terapii i podczas warsztatów przekonają się, jak można wzbogacić swój styl pracy o interwencje prowokatywne.
 • Prowadzenie sesji z „trudnym pacjentem”.
 • Prowokatywna sesja grupowa. Dr Noni Höfner oferuje Uczestnikom warsztatów sesję grupową, dzięki której będzie sposobność doświadczenia interwencji prowokatywnych w pracy z grupami.
Provotime – czasopismo nie tylko o prowokatywności

Zapisz się na listę i odbierz za darmo nasze czasopismo, nie tylko o prowokatywności!

Więcej wpisów

Provotime – czasopismo nie tylko o prowokatywności

Zapisz się na listę i odbierz za darmo nasze czasopismo, nie tylko o prowokatywności!