STYL PROWOKATYWNY - TŁO I NARZĘDZIA

Trzydniowy warsztat przygotowujący do stosowania stylu prowokatywnego w terapii i coachingu

Warsztat Noni dał mi narzędzie-klucz do otwierania drzwi w oporze wielu pacjentów. Pozwolił mi, również na prawdziwe przebudzenie „zasypiającej” terapii. Pozwolił przełamać narastające poczucie niemożności. Radośnie wspominam bardzo „rozrywkowy” intensywny i merytoryczny.

Jerzy Wysocki psychiatra, psychoterapeuta.

WARSZAWA
13-15.09.2019


Cena:

płatność do 15.06.2019
1900 netto / 2337 z VAT

płatność po 15.06.2019
2400 netto / 2952 z VAT

Osoby nie będące płatnikiem VAT prosimy o kontakt z Joanną.
Jest możliwość płatności w kwocie netto.

Noni o prowokatywności

Dlaczego lub po co, miałbym się tym zainteresować ...?

Jesteś coachem, terapeutą, trenerem?

A może, tak po prostu, od czasu do czasu, ktoś zwraca się do Ciebie o radę lub pomoc w najtrudniejszych dla siebie życiowych sytuacjach, znanymi z mediów słowami „Jak żyć Panie, jak żyć …?”.

Nasza rzeczywistość, bardzo często, jawi się nam jako zmienna, niepewna, złożona i niejednoznaczna, dlatego staramy się kształtować nasze życie tak, by było ono pewne i stabilne. Unikamy ryzykownych z tej perspektywy zachowań. Zmiana jest trudna, a zaangażowanie w nią poprzez zmienianie zachowań, nie daje żadnych gwarancji sukcesu.

Jakie, mamy szanse na rozwój osobisty, skoro przed każdą zmianą musimy się przemóc do nowych zachowań i zacząć robić coś, co nas emocjonalnie uwiera?

Co, w związku z tym, możemy zrobić, aby móc lub pomóc, tym którzy się o to do Ciebie zwracają, w pełni wykorzystywać maksimum posiadanego potencjału? By żyć lepiej, pełniej, bardziej spójnie i świadomie?

Niezależnie od wszystkiego, być może poszukujesz dla siebie i innych sposobu, metody, narzędzi, dzięki którym, Twoja praca, czyli osiągane przez Nich efekty i rezultaty byłyby lepsze, szybsze, głębsze trwalsze, bardziej motywujące lub po prostu inne niż to, co mają w tej chwili?

A ile razy próbowałeś już zastosować w swojej codziennej pracy Podejście Prowokatywne?

Co ja z tego mogę mieć ...?

Nową wiedzę

 • Styl Prowokatywny wywodzi się z psychoterapii opartej na Terapii Prowokatywnej, której twórcą jest Frank Farrelly.
 • Podstawy Tak Terapii jak i stylu Prowokatywnego leżą w Terapii Skoncentrowanej na Kliencie Carla Rogersa (wieloletni współpracownik i superwizor Franka Farrellego)
 • Jedną z charakterystycznych jego cech jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia i wzorców postępowania pacjenta / klienta przez „życzliwe wyolbrzymienie obrazu świata pacjenta”.
 • Celem takiego podejścia jest zmiana perspektywy u pacjenta/klienta, a w rezultacie prowadzenie do zmiany zachowania.
 • Terapeuta/coach odgrywa w podejściu prowokatywnym rolę „adwokata” ograniczających przekonań i postaw, pozornie popierając negatywną, przedstawianą przez klienta historię.

Nowe umiejętności

 • stosowania Stylu Prowokatywnego w obszarach profesjonalnej komunikacji, takich jak: terapia, coaching, superwizja, mediacja, doradztwo, praca socjalna, trening i inne;
 • ciągłej „diagnozy” postępów pacjenta/Klienta lub wychowanka w procesie rozwoju/terapii lub zmiany;
 • wydobywania potencjału tkwiącego w ograniczających przekonaniach i postawach pacjenta/ wychowanka oraz tworzenia nowych - wspierających i wzmacniających;
 • szybszego docierania do źródeł problemu;
 • wykorzystywania stanów impasu w procesie terapii i rozwoju;
 • stosowania humoru i kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami/ wychowankami;
 • odświeżania perspektywy i szukania inspiracji do pracy z pacjentami/ podopiecznymi;
 • zachowywania zdrowego dystansu w kontaktach z pacjentami i ich problemami.

Nowe narzędzia służące do:

 • pracy diagnostycznej z klientem lub / i z samym sobą
 • pracy ze schematami myślenia, strukturą emocji i postrzegania;
 • poszerzania perspektywy myślenia i działania klienta
 • wspierania i rozwoju klienta;
 • budowania w kliencie stanu motywacji i zaangażowania w proces rozwoju oraz zmiany;
 • wzmacniania samoświadomości i samoakceptacji w kliencie;
 • kształtowania odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje u klienta;
 • rozwoju chęci i odwagi klienta lub / i własnej do doświadczania i odczuwania;
 • efektywnej pracy z „zawodowymi klientami” i „trudnymi wychowankami”;
 • stosowania nieschematycznego podejścia w procesie nauczania i zmiany;
 • pracy z „demonami” i abstrakcjami klienta.

Nowe podejście do codziennych obowiązków a nawet do życia, pracy, zawodu i ludzi, poprzez szukanie odpowiedzi na ważne pytania:

 • Jak dodawać otuchy, zamiast wzmacniać wewnętrzne lęki klienta?
 • Jak rozwijać w kliencie umiejętność brania odpowiedzialności za własne działanie zamiast przyjmowania pozycji „ofiary”?
 • Jak wydobywać źródła problemu i możliwości zmiany z „zamierzonych nieporozumień” w komunikacji z klientem?
 • Jak wychodzić z sytuacji utknięcia w martwym punkcie w rozwoju?
 • Jak wzmacniać motywację i siłę zaangażowania emocjonalnego w kliencie?
 • Jak prowokować pacjenta do zastosowania nowego sposobu radzenia sobie w danej sytuacji?
 • Jak sprowokować kontrolowany, konkretny rodzaj „auto – złości”, który zaowocuje podjęciem decyzji przez klienta?

Nowych znajomych

Dlaczego akurat tej Pani miałbym posłuchać?

Piękny warsztat z mądrą Noni (i piękną), polecam! Zobaczycie jak bardzo skuteczna/y jest terapia/coaching prowokatywna/y. Będziecie mieć łzy w oczach ze wzruszenia i ze śmiechu i nie będziecie wiedzieć, które są które. Byłem, przeżyłem, zintegrowałem

Tomek Zawadzki

Piękny warsztat z mądrą Noni (i piękną), polecam! Zobaczycie jak bardzo skuteczna/y jest terapia/coaching prowokatywna/y. Będziecie mieć łzy w oczach ze wzruszenia i ze śmiechu i nie będziecie wiedzieć, które są które. Byłem, przeżyłem, zintegrowałem

Iwona Radziszewska

Warsztat z Noni to była inspirującą i mądrą przygodą! Noni uczy jak odważnie i życzliwie towarzyszyć klientom i stawiać im odpowiednie wyzwania. Coaching prowokatywny to podejście wymagające dużej wrażliwości i jednocześnie dystansu do siebie i innych. Narzędzia i filozofię prowokatywną wykorzystuję podczas sesji indywidualnych oraz pracy z zespołami. Polecam warsztat z Noni z całego serca/em>

Joanna Kucharczyk-Capiga

Byłam w zeszłym roku i nie mam wątpliwości, co do ogromnej wartości warsztatu i fantastycznej osobowości prowadzącej Noni Höfner, od której można się niezmiernie dużo nauczyć. Polecam wszystkim wahającym się przed podjęciem decyzji!

Marta Olga Pielacha

Dr Eleonore Hofner jest najbardziej znaną przedstawicielką Terapii Prowokatywnej (PT), prowokatywnego systemu pracy® i styl prowokatywnego (Prost) ® w Niemczech. Z wykształcenia psycholog. Od 40 lat pracuje, jako terapeuta par, z czego od 30 lat w swojej pracy z pacjentami (klientami) wykorzystuje styl prowokatywny. Od 1988 roku współzałożyciel i dyrektor DIP (Niemiecki Instytut Terapii Prowokatywnej). Współzałożyciel i dyrektor Consulting Institute Klic ( www.klicinstitut.de ).

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje także elementy metod: EMDR, EFT (PET), techniki relaksacyjne, HCDA.

Warsztaty stanowią element składowy Certyfikatu Niemieckiego Instytutu PT, ProSA i ProSt (Deutsches Institut für Provokative Therapie, Provokative SystemArbeit i Provokativen Stil – D.I.P). Szkolenia uprawniają do ubiegania się o punkty edukacyjne Niemieckiej Izby Lekarskiej.

Jak są zorganizowane warsztaty

Dzień I

 • Wykład wprowadzający dotyczący podstaw oraz kognitywnych założeń podejścia prowokatywnego. Rozumienie metody i narzędzi
 • Informacje na temat przydatności interwencji prowokatywnych oraz sytuacji
 • Wstępne ćwiczenia improwizacyjne pomagające otworzyć i rozwijać własną kreatywność

Dzień II i III

 • Ćwiczenia szczegółowe. Uczestnicy będą mieć okazję do pracy z istniejącymi pytaniami lub problemami (własnymi lub pacjentów) oraz doświadczenie podczas ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi prowokatywnych. Uczestnicy będą mieć sposobność doświadczyć na sobie tego, jak klient odczuwa Terapię Prowokatywną i o co należy zadbać, by proces był bezpieczny i efektywny. Uczestnicy biorący udział w sesji z Dr Höfner otrzymają nagranie z przeprowadzonego ćwiczenia.
 • Ćwiczenia wprowadzające. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystywania podejścia prowokatywnego podczas wielu ćwiczeń w małych grupach. Będą używać poszczególnych narzędzi z zakresu Terapii Prowokatywnej, odgrywać różne role - terapeuty, klienta oraz obserwatora.
 • Praca z „prawdziwym klientem/klientami”. Po konsultacji z Prowadzącą, Uczestnicy mogą zaprosić swoich klientów na sesję pracy z Dr Noni Höfner.
 • Pokaz i omówienie interwencji terapeutycznych. Nagrania pochodzące z archiwów D.I.P. (pokazujemy wyłącznie nagrania uczestników, którzy wyrazili zgodę na publikację).
 • Przedstawienie sposobów włączania interwencji prowokatywnych do różnych form terapii. Uczestnicy będą mogli przedstawić stosowane przez siebie formy terapii i podczas warsztatów przekonają się, jak można wzbogacić swój styl pracy o interwencje prowokatywne.
 • Prowadzenie sesji z „trudnym pacjentem”.
 • Prowokatywna sesja grupowa. Dr Noni Höfner oferuje Uczestnikom warsztatów sesję grupową, dzięki której będzie sposobność doświadczenia interwencji prowokatywnych w pracy z grupami.

Provocare
Norbert Grzybek

602 717171
norbert@provocare.pl

ul. Szaserów 107a m3
04-335 Warszawa
NIP 5271316657

NR konta
IDEA Bank: 73195000012006631429470006

PROVOCARE

Provocare
Joanna Czarnecka

535 00 68 46
joanna@provocare.pl

ul. H. Brodatego 20/2
58-100 Świdnica
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811

X