Dr Noni Höfner: Styl prowokatywny – tło i narzędzia

Noni HofnerBudowanie postawy prowokatywnej w terapii i coachingu

Terapia Prowokatywna jest systemem psychoterapii, której twórcą jest Frank Farrelly. Jedną z charakterystycznych cech Terapii Prowokatywnej jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia i wzorców postępowania pacjenta / klienta przez „życzliwe wyolbrzymienie obrazu świata pacjenta”. Celem takiego podejścia jest zmiana perspektywy u pacjenta, a w rezultacie prowadzenie do zmiany zachowania. Terapeuta odgrywa w podejściu prowokatywnym rolę „adwokata” ograniczających przekonań i postaw, pozornie popierając negatywną, przedstawianą przez klienta historię.

Prowadzi:dr Noni Höfner

 • Warsztat Noni dał mi narzędzie-klucz do otwierania drzwi w oporze wielu pacjentów. Pozwolił mi, ró wnież na prawdziwe przebudzenie „zasypiającej” terapii. Pozwolił przełamać narastające poczucie niemożności. Radośnie wspominam bardzo „rozrywkowy” intensywny i merytoryczny. Jerzy Wysocki psychiatra, psychoterape uta.

  Podstawowym zadaniem terapeuty jest prowokowanie pacjenta do tego, by:

  • przejawiał samouznanie w sposób werbalny i niewerbalny;
  • zachowywał się i reagował adekwatne do sytuacji w działaniach indywidualnych, jak i grupowych;
  • realistyczne bronił swoich przekonań i postaw;
  • angażował się w testowanie rzeczywistości psychospołecznej, a tym samym uczył się rozróżniania niezbędnych do tego zachowań i sposobów reakcji;
  • elastycznie podejmował zachowania w życiu codziennym i bezpiecznie angażował się w relacje z innymi

  PROGRAM WARSZTATU SKIEROWANY JEST DO:

  • psychologów, terapeutów, pedagogów,
  • kadry medycznej (w tym szczególnie lekarzy i kadry medycznej oddziałów onkologicznych i psychiatrycznych)
  • pracowników socjalnych, społecznych i pomocowych,
  • coachów, trenerów, studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki i różnych szkół terapii.

  KONSTRUKCJA WARSZTATU:

  • pozwoli zrozumieć ramy kognitywne metody (podstawy, obraz człowieka, kształt terapii, zasadniczą postawę osoby terapeuty etc.).
  • została opracowana na fundamencie Stylu Prowokatywnego i Systemowej Pracy Prowokatywnej
  • bazuje na przekazywaniu informacji i doświadczania efektywności narzędzi prowokatywnych, które można stosować bezpośrednio po warsztacie, w praktyce zawodowej (i w życiu prywatnym)
  • składa się z licznych ćwiczeń pozwalających zaobserwować emocjonalnie mechanizmy postępowania prowokatywnego
  • zawiera krótkie sesje pokazowe, przeprowadzane na żywo przez Dr Noni Höfner, mające na celu lepsze zrozumienie metody i narzędzi prowokatywnych
  • pozwoli na zbudowanie repertuaru pełnych humoru interwencji prowokatywnych, pozostających w zgodzie z indywidualnym stylem prowokatywnym Uczestników.

  Warsztat będzie okazją, aby …. zdobyć, wzmocnić lub rozwinąć UMIEJĘTNOŚĆ:

  • stosowania Stylu Prowokatywnego w obszarach profesjonalnej komunikacji, takich jak: terapia, coaching, superwizja, mediacja, doradztwo, praca socjalna, trening i inne;
  • ciągłej „diagnozy” postępów pacjenta lub wychowanka w procesie rozwoju/terapii lub zmiany;
  • wydobywania potencjału tkwiącego w ograniczających przekonaniach i postawach pacjenta/ wychowanka oraz tworzenia nowych – wspierających i wzmacniających;
  • szybszego docierania do źródeł problemu;
  • wykorzystywania stanów impasu w procesie terapii i rozwoju;
  • stosowania humoru i kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami/ wychowankami;
  • odświeżania perspektywy i szukania inspiracji do pracy z pacjentami/ podopiecznymi;
  • zachowywania zdrowego dystansu w kontaktach z pacjentami i ich problemami.

  … i zyskać….

  NOWE NARZĘDZIA, TECHNIKI I FORMY DO:

  • pracy diagnostycznej z pacjentem/wychowankiem;
  • pracy ze schematami myślenia, strukturą emocji i postrzegania;
  • poszerzania perspektywy myślenia i działania pacjenta/wychowanka;
  • wspierania i rozwoju pacjenta/wychowanka;
  • budowania w pacjencie/wychowanku stanu motywacji i zaangażowania w proces rozwoju oraz zmiany;
  • wzmacniania samoświadomości i samoakceptacji w pacjencie/wychowanku;
  • kształtowania odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje u pacjenta/wychowanka;
  • rozwoju chęci i odwagi pacjenta/ wychowanka do doświadczania i odczuwania;
  • efektywnej pracy z „zawodowymi klientami” i „trudnymi wychowankami”;
  • stosowania nieschematycznego podejścia w procesie nauczania i zmiany;
  • pracy z „demonami” i abstrakcjami pacjenta.

  Poza kształtowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu Terapii Prowokatywnej, na warsztacie będzie sposobność odkrywania odpowiedzi na pytania:

  • Jak dodawać otuchy, zamiast wzmacniać wewnętrzne lęki pacjenta?
  • Jak rozwijać w pacjencie umiejętność brania odpowiedzialności za własne działanie zamiast przyjmowania pozycji „ofiary”?
  • Jak wydobywać źródła problemu i możliwości zmiany z „zamierzonych nieporozumień” w komunikacji z pacjentem?
  • Jak wychodzić z sytuacji utknięcia w martwym punkcie w rozwoju?
  • Jak wzmacniać motywację i siłę zaangażowania emocjonalnego w pacjencie?
  • Jak prowokować pacjenta do zastosowania nowego sposobu radzenia sobie w danej sytuacji?
  • Jak sprowokować kontrolowany, konkretny rodzaj „auto – złości”, który zaowocuje podjęciem decyzji przez pacjenta?

  Bonus: Zasady „latarni morskich” w psychoterapii

  Uwaga Możliwe są skutki uboczne: poszerzenie perspektywy, pobudzenie kreatywności, większa elastyczność, wzrost satysfakcji z pracy z pacjentem, nowe zakochanie się w swojej pracy.

  ! Warsztaty stanowią element składowy Certyfikatu Niemieckiego Instytutu PT, ProSA i ProSt (Deutsches Institut für Provokative Therapie, Provokative SystemArbeit i Provokativen Stil – D.I.P). Szkolenia uprawniają do ubiegania się o punkty edukacyjne Niemieckiej Izby Lekarskiej.

  RAMOWY PROGRAM

  Dzień I
  • Wykład wprowadzający dotyczący podstaw oraz kognitywnych założeń podejścia prowokatywnego. Rozumienie metody i narzędzi
  • Informacje na temat przydatności interwencji prokatywnych oraz sytuacji
  • Wstępne ćwiczenia improwizacyjne pomagające otworzyć i rozwijać własną kreatywność
  Dzień II i III
  • Ćwiczenia szczegółowe. Uczestnicy będą mieć okazję do pracy z istniejącymi pytaniami lub problemami (własnymi lub pacjentów) oraz doświadczenie podczas ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi prowokatywnych. Uczestnicy będą mieć sposobność doświadczyć na sobie tego, jak klient odczuwa Terapię Prowokatywną i o co należy zadbać, by proces był bezpieczny i efektywny. Uczestnicy biorący udział w sesji z Dr Höfner otrzymają nagranie z przeprowadzonego ćwiczenia.
  • Ćwiczenia wprowadzające. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystywania podejścia prowokatywnego podczas wielu ćwiczeń w małych grupach. Będą używać poszczególnych narzędzi z zakresu Terapii Prowokatywnej, odgrywać różne role – terapeuty, klienta oraz obserwatora.
  • Praca z „prawdziwym klientem/klientami”. Po konsultacji z Prowadzącą, Uczestnicy mogą zaprosić swoich klientów na sesję pracy z Dr Noni Höfner.
  • Pokaz i omówienie interwencji terapeutycznych. Nagrania pochodzące z archiwów D.I.P. (pokazujemy wyłącznie nagrania uczestników, którzy wyrazili zgodę na publikację).
  • Przedstawienie sposobów włączania interwencji prowokatywnych do różnych form terapii. Uczestnicy będą mogli przedstawić stosowane przez siebie formy terapii i podczas warsztatów przekonają się, jak można wzbogacić swój styl pracy o interwencje prowokatywne.
  • Prowadzenie sesji z „trudnym pacjentem”.
  • Prowokatywna sesja grupowa. Dr Noni Höfner oferuje Uczestnikom warsztatów sesję grupową, dzięki której będzie sposobność doświadczenia interwencji prowokatywnych w pracy z grupami.

  Odbierz ProvoTime

  PROVOCARE

  Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

  ul. Esej 21/22,
  01-923 Warszawa
  NIP 8842467027

  NR konta
  81 1090 2369 0000 0001 0310 4811