Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

Więcej informacji bezpośrednio: 
Joanna Czarnecka 
tel. 535 006 846

Najbliższe terminy

Cena

do 05.10.2021 - 1600 zł netto
do 20.12.2021 - 1800 zł netto
do 01.03.2021 - 2000 zł netto
do dnia warsztatów - 2500 zł netto

Ceny specjalne opisane poniżej 
Istnieje możliwość płatności ratalnej 

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

 • Otwarty umysł
 • Chęć rozwoju
  i doświadczania
 • Odwaga
  do eksperymentowania
 • Ciekawość nieznanego
 • Poszukiwanie inspiracji
  do życia i pracy z innymi
  Zgodna na poznanie siebie
  i drugiego człowieka
Zapraszamy na  trzy dni intensywnego warsztat narzędziowo – metodycznyego osadzonego na sztuce łączenia improwizacji, prowokatywności, uważności i radości w procesie wsparcia Cłowieka
UWAGA: osoby chcące wziąć udział w warsztacie nie muszą znać poruszanych na nim zagadnień.

 

Podejście Prowokatywne ma swoje źródło w Terapii Prowokatywnej stworzonej przez Franka Farrelly'ego. Reprezentuje energiczny i pełen humoru rodzaj komunikacji stosowany w terapii, coachingu, procesach wsparcia i leczenia.  Prowokatywne interwencje są niezmiernie przydatne we wszystkich obszarach, w których ludzie komunikują się z innymi.

 

Podstawą Podejścia Prowokatywnego jest niewerbalne zaufanie do klientów, że są wystarczająco silni, aby samodzielnie rozwiązywać problemy. Werbalnie natomiast trener lub terapeuta/coach “prowokuje” klienta do zmiany perspektywy myślenia i odczuwania w związku z stanem, sytuacją, problem o jakim mówi klient. „Zaczepia” jego przekonania i nawyki, schematy myślenia, powtarzalne strategie działania, tak aby mógł on przejrzeć się w różnych obrazach samemu sobie. Uśmiechnąć do samego siebie lub rozbawić tym, co sam sobie robi (a przy okazji innym). Poprzez tą umiejętność - śmiania się z problemu, lub mechanizmu jaki w sobie dostrzegł klient może wytworzyć w sobie opór wobec swojego utknięcia. Relatywizując tym samym stosunek do niego, co pozwala mu zmieniać typowe zachowania w sytuacjach związanych z problemem, na nowe. Często na długi czas lub nawet na zawsze.

 

Podejście Prowokatywne jest ściśle związane z teatrem improwizacji. W tego typu teatrze dobre historie rozwijają się we współpracy aktorów i publiczności. Aby tworzyć dobre historie, gracze muszą zinternalizować następujące elementy:

- bądź radosny/szczęśliwy, kiedy popełniasz błąd
- pozostań w tej chwili – tu i teraz 
- bądź uważny i słuchaj innych
- zainspiruj innych graczy
- powiedz „tak” ofertom jakie otrzymujesz od innych osób
- baw się swoim statusem.

Zasady te są bezpośrednio związane z wewnętrzną postawą, której potrzebujesz, gdy pracujesz w podejściu prowokatywnym. 

 

Improwizacja:

- zmniejsza stres i presję wewnętrzną
- sprawia, że ludzie są bardziej kreatywni i spontaniczni 
- mają więcej zaufania do siebie i innych 
- rozwija się w nich pewność siebie i otwartość na nowe
- szybciej i łatwiej wchodzą w nowe, elastycznie dopasowując się do zmieniającej się rzeczywistości. 

 

Warsztat łączy podejście prowokatywne z narzędziami teatru improwizacyjnego i pokazuje związek między tymi dwoma dziedzinami. 

 

 

WARSZTAT PRZEZNACZONY JEST DLA: 


PRAGNĄCYCH:

 • zrozumieć połączenie między technikami improwizacji a Stylem Prowokatywnym 
 • poczuć się pewniej stosując interwencje prowokatywne 
 • nauczyć się być bardziej autentycznym i elastycznym w pracy z klientem 
 • rozbudzenia w sobie umiejętności kreatywnego myślenia, szybkiego reagowania i swobodnej komunikacji 
 • wzmocnić swoją umiejętność wykorzystywania humoru i śmiechu w procesie wsparcia klienta 

 

POSZUKUJĄCYCH:

 • doładowania odwagą, aby wypróbować improwizacyjne i prowokatywne działanie w praktyce.
 • siły jaka może stać za “błędami” i “słabościami”
 • nowych technik budowania porozumienia i relacji z klientem 
 • sposobów na szybsze docieranie do naturalnych zasobów i motywatorów własnych i klienta 

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ UCZESTNICZĄC W WARSZTACIE?

NOWE PODEJŚCIE DO CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW, DO ŻYCIA, PRACY, ZAWODU I LUDZI, POPRZEZ SZUKANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

 • jak wzmacniać w kliencie odwagę do wchodzenia w nowe?
 • jak rozwijać w kliencie otwartość na doświadczenie i odczuwanie “nieznanego”?
 • jak budować w kliencie pewność siebie w kontaktach interpersonalnych?
 • jak kształtować w kliencie chęć do bycia autentycznym w relacji wobec samego siebie i innych? 
 • jak budzić kreatywność i wyzwalać dynamikę działania?
 • jak wzmacniać uważność i ciekawość? 

 

NOWĄ WIEDZĘ:

 • z zakresu wpływu humoru i śmiechu na rozwój człowieka 
 • o sobie i swoim sposobie wchodzenia w stan kreatywności, humoru i ciekawości 
 • pozwalającą efektywniej radzić sobie z zmiennymi jakie mogą pojawić się w procesie wsparcia klienta 

 

NOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 • akceptacji mocnych i słabych stron własnych i klienta
 • poszerzania perspektywy w postrzeganiu siebie, swoich klientów i otaczających ludzi
 • stałej uważności na klienta w procesie wsparcia
 • improwizowania w pracy z klientem
 • wykorzystywania zasobów i informacji otrzymywanych w sposób werbalny i pozawerbalny od klienta
 • uważnej obserwacji oraz efektywnego wykorzystywania dynamiki procesu coachingowego i grupowego

 

 

NOWE NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO:

 • wzmocnienia efektywności interwencji prowokatywnych w pracy z klientem
 • rozwoju kreatywności i spontaniczności oraz umiejętności wykorzystywania wewnętrznych obrazów i zasobów
 • szeroki wachlarz nowych technik do pracy nad produktywnością intelektualną oraz bezstronnością własną i klienta

 

PONADTO:

 • rozwiniesz zdolności przyjmowania (zamiast odrzucania) informacji i propozycji jakie podpowiada otoczenie, co pozwoli rozwinąć umiejętność budowania tej zdolności u innych.

 

CIEKAWE! Uczestnicy warsztatu, którzy w swojej dotychczasowej pracy wykorzystują techniki prowokatywne, dzięki ćwiczeniom improwizacyjnym przestają odczuwać presję „bycia kreatywnym”, przez co swobodniej i bardziej efektywnie używają interwencji prowokatywnych.

 

O PROWADZĄCEJ: 

DR CHARLOTTE Cordes

coach, trener i konsultant. Dodatkowo prowadzi praktykę doradczo – terapeutyczną dla par. Jest ekspertem w zakresie Systemowej Pracy Prowokatywnej, Stylu Prowokatywnego oraz technik improwizacji. Jako córka dr Noni Höfner, dorastała w atmosferze Stylu Prowokatywnego dzięki częstej obecności Franka Farrellego w domu Höfner, w latach 1985-2011. Przez dziesiątki lat otrzymała sposobność wnikliwego zapoznania się z tym sposobem komunikacji – zarówno w teorii, jak i praktyce. Ukończyła studia na kierunku Komunikacja i Psychologia uzyskując stopień magistra oraz doktorat w zakresie badań dotyczących „Infotainment”. Od roku 2000 Charlotte Höfner prowadzi warsztaty i wygłasza wykłady na temat Stylu Prowokatywnego (ProSt) i Prowokatywnej Pracy Systemowej. Ponadto oferuje coaching oraz udziela porad psychologicznych, łącząc w umiejętny sposób techniki prowokatywne z elementami improwizacji. Grupami docelowymi jej warsztatów i wykładów są między innymi lekarze i psychoterapeuci, firmy z branży IT, wydawnictwa, koncerny branży elektronicznej, doradcy przedsiębiorstw, koncerny farmaceutyczne, firmy ubezpieczeniowe, banki, szkoły i organizacje społeczne. Prowadzi warsztaty i seminaria improwizacyjne dla menedżerów, coachów, trenerów, terapeutów i innych osób, bazując na założeniach oraz technikach improwizacji. Przez ponad 15 lat występowała z grupą teatru improwizowanego …eff (“ecstasy für arme” czyli “ekstazy dla biednych”), którego jest współzałożycielką. Aktorka i współzałożycielka grupy improwizacyjnej „Impro Goes Loose”. Współzałożycielka i piosenkarka w zespole wokalnym. Członek Instytutu Consultingowego k.l.i.c. W latach 2001-2006 była moderatorką w lokalnej stacji telewizyjnej w Monachium, dla której wyprodukowała program komediowy TefaU. Nauczycielami sztuki improwizacji dla dr Charlotte Höfnerbyli i są między innymi: KEITH JOHNSTONE (Kanada), GASTON (Monachium), JOHN HUDSON (Nowa Zelandia), DOUG NUNN (USA), FRANK FARRELLY (USA), jak również aktorzy monachijskich teatrów improwizowanych Fastfood, Tatwort oraz Isar 148. Książka „Odwaga improwizacji”, którą napisała dla trenerów, coachów i konsultantów (doradców) zostanie niebawem wydana w Polsce.

 

ZAKRES TEMATYCZNO-NARZĘDZIOWY WARSZTATU:

 • podstawy improwizacji - w teorii i praktyce
 • ćwiczenia nawiązujące do inteligencji emocjonalnej dodają uczestnikom „skrzydeł” oraz gwarantują dobrą zabawę;
 • ramy kognitywne, które ułatwią transfer poznanych zagadnień poza warsztatem, pozwalając na natychmiastowe i bezproblemowe zastosowanie poznanych narzędzi i technik w praktyce;
 • techniki i ćwiczenia pogłębiające samopoznanie i poszerzające Twój repertuar zawodowy w pracy z grupami (m.in. w terapii grupowej, bądź podczas treningów dla kadry kierowniczej) oraz w pracy opartej na teorii prowokatywnej;
 • liczne, praktyczne ćwiczenia oparte na technikach improwizacji, które w przyjemny oraz humorystyczny sposób umożliwiają pracę nad postrzeganiem innych osób, wykorzystywaniem wewnętrznych obrazów oraz rozwojem kreatywności.

 

!Informacja dodatkowa! 

W kontraście do tradycyjnego występu teatralnego, przed występem improwizowanym nie ma żadnych prób. We współpracy pomiędzy widownią i występującymi powstaje mieszanka improwizowanych historii, które rozwijają się na scenie – historii, których scena nie widziała nigdy przedtem i nie zobaczy nigdy później. Wspomagające historie mogą powstać jedynie w przypadku, gdy występujący pozwolą sobie na popełnianie błędów, współpracę wzajemną i chęć inspirowania swoich partnerów scenicznych.

 

DANE ORGANIZACYJNE:

Termin: 22-24.04.2022
miejsce: Warszawa 

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 1. Materiały szkoleniowe
 2. Dyplom ukończenia warsztatu (dwujęzyczny) 
 3. Osoby które usiądą do sesji z dr Charlotte Hofner, otrzymają zapis video swojej sesji dla celów prywatnych (nagrania nie można publikować, ani rozpowszechniać w celach innych niż własna edukacja)
 4. Przez miesiąc po warsztacie uczestnicy mają możliwość bezpłatnych superwizji i spotkań mentoringowo-coachingowych w razie zaistniałych potrzeb.
 5. Każdego dnia wieczorem, po warsztacie zapraszamy na wspólne „biesiadowanie” integracyjne (koszty biesiadowania nie są wliczone w koszty warsztatu :)


ROZKŁAD DNI:

Piątek 10:00 - 19:00
Sobota: 10:00 - 19:00
Niedziela: 10:14:00


Podczas warsztatu będzie możliwość nabycia książek i materiałów dotyczących prowokatywności i improwizacji.

 

Wymagania wstępne

Dla kogo?

 • osób które na co dzień pracują z innymi tworząc lub zarządzając zespołami
 • trenerów, coachów, pedagogów, terapeutów, psychologów
 • pracowników socjalnych, społecznych, pomocowych - niezależnie czy znają, czy też nie prowokatywność lub improwizację 
 • tych, którzy chcą wzmocnić w sobie umiejętność kreatywnego myślenia, twórczego działania i radosnego doświadczenia
 • odważnych i chętnych poszerzać swoje umiejętności komunikacyjne
 • tych, którzy nie znają prowokatywności, a są otwarci na spotkanie z nią 
 • aktorów i sympatyków teatru improwizacyjnego
 • praktyków prowokatywności, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w stosowaniu podejścia prowokatywnego,

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811