„Prowokatywność nie jest tym samym, co prowokacja, mimo że często jest z nią mylona przez osoby nieświadome różnic pomiędzy nimi. Prowokatywność u swojej podstawy ma szacunek i życzliwość do osoby jako całości. Do bogactwa różnorodności jaka się składa na danego Człowieka. Wzmacnia go poprzez stawianie mu wyzwań, wykorzystując energię i potencjał jaki drzemie ukryty za ograniczającymi przekonaniami i postawami. Jak? Z humorem. Zapraszając do uśmiechu z Człowiekiem, a nie z Człowieka”

/ Joanna Czarnecka /

Zapisy

edukujemy

organizujemy i prowadzimy

warsztaty z metod prowokatywnych w terapii, coachingu i procesach rozwojowych 

warsztaty z zastosowania prowokatywności
w edukacji dzieci i młodzieży 

warsztaty improwizacyjne i pantomimiczne 

PROCESY CERTYFIKACYJNE
(terapia prowokatywna, coaching prowokatywny, podejście prowokatywne) 

Najbliższe terminy

rozwijamy

prowadzimy

superwizję / interwizję 

terapię prowokatywną indywidualną 

terapię i coaching prowokatywny par 

coaching prowokatywny indywidualny, zespołowy
i grupowy 

mediacje z wykorzystaniem technik prowokatywnych 

szkolenia menedżerskie z elementami podejścia prowokatywnego 

Wymagania wstępne

tworzymy

w obrębie działań Instytutu

kwartalnik "ProvoTime"

książki edukacyjno - rozwojowe

narzędzia coachingowe i terapeutyczne

bibliotekę audio-video 

badania nad metodą 

Społeczność poprzez Klub ProvoLubnych
i ProvoAktywnych 

kalendarium

Jeżeli chcesz poznać metodę prowokatywną i / lub rozwijać kompetencje prowokatywne zapraszamy na warsztaty 😊
 

WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ NAS 

Podstawy Prowokatywności w terapii, coachingu i w życiu :)

Intencja emocjonalności 

Struktury chaosu

Twarze metafor

Humor i improwizacja

W podążaniu za wyzwaniem

 

PROWOKATYWNA SPOŁECZNOŚĆ 

 

WARSZTATY NASZYCH GOŚCI I MISTRZÓW 

 

Rok 2021

Styl Prowokatywny (dr Noni Hofner)

Kreatywność i dziedzictwo Franka Farrellego (Jeroen Stek) 

 

Rok 2022 

KREATYWNOŚĆ I PROWOKATYWNOŚĆ (dr Charlotte Cordes)

PROVOCATIVE CHANGE WORKS™ (Nick Kemp)

 

Wymagania wstępne

Dla kogo?

dla
 • Ludzi poszukujących rozwoju
 • Osób w procesie zmiany
 • Par i Rodzin chcących budować się wspólnie
  w radości  i uważności
 • Terapeutów ciekawych siebie i Człowieka
  z jakim pracują 
 • Coachów chcących efektywniej wspierać Klientów 
 • Trenerów poszukujących nowych metod pracy
  z Ludźmi 
 • Osób zawodowo zaangażowanych w proces leczenia, rehabilitacji, pomocy Innym 
 • Nauczycieli chcących rozwijać w uczniu ciekawość poznania
  i odwagę pogłębiania wiedzy 
 • Lekarzy i kadry medycznej chcących skuteczniej docierać do Pacjenta
 • Menedżerów gotowych do budowania zespołów opartych na otwartej komunikacji
  i współodpowiedzialności 
 • Tych, którzy chcą na nowo być w zgodzie
  z sobą, w radości
  i otwartości na życie
 • ...

  i dla Ciebie :)
Wymagania wstępne

myśl aktywna

urodzenibyzyc - projekty społeczne 

jesteśmy Członkiem Izby Coachingu 

 

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811