Superwizja w prowokatywności

Spis treści

Czym jest superwizja?

SUPERWIZJA to termin przejęty z języka angielskiego (supervision, a oryginalnie od łacińskiego super – nad i videre – widzieć) odnoszący się do wsparcia w formie konsultacji udzielanych psychoterapeucie (superwizowanemu) przez osobę o znacznym doświadczeniu w prowadzeniu terapii / coachingu według danej ścieżki/metodyki pracy (superwizora). Celem superwizji jest umożliwienie superwizowanemu doskonalenia warsztatu zawodowego, kompetencyjnego i osobistego oraz zapewnienie przez to jego klientom najwyższej jakości wsparcia prowadzonego w zgodnie z zasadami sztuki danej metody.

Superwizja powinna uwzględniać trzy obszary:

 • formacyjny – związany z rozwojem zasobów własnych przez osobę udzielającą wsparcia, psychoterapeuty;
 • normatywny – związany z przestrzeganiem przyjętych zasad etyki zawodowej;
 • wzmacniający – związany z regeneracją sił własnych pomagającego.

Dla kogo jest superwizja?

Superwizja jest dla osób, które:

 • ukończyły warsztaty z prowokatywności;
 • aktywnie pracują prowokatywnie (w coachingu, terapii, leczeniu, pomocy innym, itp.);
 • działaniami i myśleniem nastawieni są na rozwój siebie, ludzi i organizacji poprzez stosowanie podejścia prowokatywnego;
 • chcą rozwijać się poprzez uczestniczenie w superwizji i interwizji.

Mistrzowie o superwizji

Korzyści płynące z superwizji

 • Rozwój umiejętności prowokatywnych, myślenia abstrakcyjnego i widzenia peryferyjnego;
 • Wzmocnienie wyczucia co z zastosowanych interwencji jest prowokatywne, a co już prowokacyjne lub inne;
 • Pogłębienie wiedzy na temat możliwych zastosowania elementów prowokatywnych i reakcji na dane działanie;
 • Poszerzenie perspektywy widzenia i myślenia o sytuacji / osobie / problemie klienta, a przez to poszerzenie możliwości oddziaływania i wsparcia w stylu prowokatywnym;
 • Rozwój umiejętności uważnego obserwowania i wyczuwania zmian i mikrozmian w kliencie podczas sesji, które mogą mieć wpływ na efektywność procesu;
 • Wzrost świadomości etyki podejścia prowokatywnego oraz standardów pracy w nurcie prowokatywnym;
 • Pogłębienie zaufania do samego siebie i drugiego człowieka;
 • Wzmocnienie umiejętności czerpania z własnej kreatywności, zasobności;
 • Rozwój umiejętności komunikacji i współpracy z wewnętrznym dzieckiem i własną intuicją.

Informacje organizacyjne

 • Sam_a wybierasz z kim chcesz pracować. W zakładce zespół możesz sprawdzić, kto prowadzi superwizję.
 • Terminy sesji ustalane są indywidualnie, z wybranym przez Ciebie superwizorem po wykupieniu sesji.
 • Istnieje możliwość wykupienia kilku sesji superwizji, ale zacznijmy od dialogu i poznania się 🙂
 • Cena 1 sesji – 300 zł (pierwsze spotkanie trwa 1-1,5h i służy poznaniu się, zweryfikowaniu potrzeb i oczekiwań, po których podejmujesz decyzję, czy chcesz kontynuować pracę z danym superwizorem).