prowokatywność w pracy trenera

certyfikacja

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy 2023

18-19.03
15-16.04
27-28.05

Zapisy

ZAPISY

Warsztat odbywa się hybrydowo 
(na sali szkoleniowej i online)

 

dialog@provocare.pl

Najbliższe terminy

Cena

moduł: 1200zł netto 
w sytuacji wykupienia całości 3000 zł netto 

istnieje możliwość płatności w ratach 

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Praca z i dla ludzi
Zaangażowanie w rozwój innych
Świadomość procesów uczenia się innych
Praca skupiona na działaniach podejmowanych z grupą

CZYM JEST PROWOKATYWNOŚĆ?

Prowokatywność, powstała jako nurt w psychoterapii, w oparciu o wieloletnią pracę z pacjentami psychiatrycznymi. Jej twórcą jest Frank Farrelly. Jej skuteczność w procesie leczenia, rozwoju i zmian u klientów oraz dynamika osadzona na ‘tu i teraz’ sprawiły iż dość szybko stała się popularna, a jednocześnie eksplorowana w konteksty i przestrzenie inne niż tylko psychologiczne czy kliniczne. Zaczęto ją wykorzystywać i rozwijać w obszarach takich jak sztuka, film, teatr, coaching, szeroko rozumiany rozwój oraz jako metoda wspierająca efektywne budowanie projektów i/lub zespołów.

Jedną z charakterystycznych cech prowokatywnego podejścia jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia i zastałych wzorców postępowania, utartych ścieżek i wygodnych rozwiązań poprzez „życzliwe wyolbrzymienie obrazu świata osoby”. Celem takiego podejścia jest zmiana perspektywy, a w rezultacie doprowadzenie do zmiany zachowania osoby w zgodzie z jej wartościami i przy jej wzięciu odpowiedzialności za siebie i swoje działanie/zmianę/samostanowienie. 

W podejściu prowokatywnym trener odgrywa rolę „adwokata” ograniczających przekonań i postaw, pozornie popierając negatywną, przedstawioną przez uczestnika historię w celu zbudowania w nim motywacji do ruchu/zmiany lub odpowiedzialnej akceptacji sytuacji/działania. Tym samym wyzwalając w nim poczucie sprawstwa, wpływu i możliwości.

 

CO JEST NAJCZĘSTSZYM JEJ EFEKTEM?

 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Wzrost samoakceptacji i samoświadomości
 • Rozwój umiejętności otwartej komunikacji
 • Zbudowanie odwagi do realistycznego testowania rzeczywistości i doświadczania emocji
 • Wydobycie nowych pokładów kreatywności i możliwości
 • Wzrost odporności psychicznej i poczucia sprawstwa
 • Wzmocnienie odpowiedzialności za swoje decyzje i działanie 

 

CO JEST NAJCZĘSTSZYM JEJ EFEKTEM SZKOLENIOWYM?

 • Wzmocnienie poczucia integracji w zespole w oparciu o otwartą komunikację 
 • Wzrost świadomości ról w zespole oraz zasad wypracowanych i akceptowanych przez zespół
 • Rozwój umiejętności samodecyzyjności i współodpowiedzialności u członków zespołu 
 • Zbudowanie w zespole i poszczególnych członkach odwagi do realistycznego testowania rzeczywistości i odpowiedzialnej współpracy 
 • Rozwój świadomości mechanizmów i schematów pracy zespołowej oraz chęci do zmiany lub pozostawienia ich w zgodzie z wyzwaniami i potrzebami zespołu i organizacji  
 • Wydobycie nowych zasobów i możliwości zespołowych (wytworzenie synergii zespołowej)
 • Wzrost poczucia zaufania i wpływu w zespole 

 

O CERTYFIKACJI 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Certyfikacja z zakresu Prowokatywności w pracy trenera jest: 

 • Kompleksowym projektem rozwojowym, skierowanym do trenerów, facylitatorów, edukatorów, liderów zespołów, osób na co dzień wspierających drugiego człowieka / ludzi  
 • Programem przygotowującym uczestników do stosowania metod prowokatywnych i improwizacyjnych w szeroko rozumianej edukacji, w procesach wsparcia, zmiany i rozwoju jednostki i zespołów (w tym także całych organizacji lub poszczególnych jej obszarów)
 • Procesem kształtowania nowych kompetencji i postaw osób odpowiedzialnych za rozwój ludzi; pozwalającym na wzmocnienie odwagi do poza schematycznego działania w obrębie celów postawionych na sali szkoleniowej oraz w zgodzie z kierunkiem biznesowym firmy, tak by proces podejmowanych działań był efektywniejszy
 • Programem osadzonym w realiach biznesowych, edukacyjnych i szkoleniowych 

 

Program Certyfikacji został zaprojektowany w oparciu o Model Efektywnego uczenia zespołowego Provocare i ma na celu wyposażenie uczestników w kompetencje, związane z:

 • Tworzeniem relacji i atmosfery sprzyjającej rozwoju w sposób prowokatywny i twórczy   
 • Zarządzaniem procesem szkoleniowym na bazie budowania w uczestnikach samoświadomości i współodpowiedzialności za efektywność własnego i zespołowego proces rozwoju
 • Budowaniem w uczestnikach potrzeby wiedzy i rozwoju oraz kształtowania nowych kompetencji / umiejętności  w sposób inny niż do tej pory, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla uczestnika oraz kultury organizacji  
 • Koordynacją nad rozwojem grupy i jednostki w sposób uważny i skuteczny reagowaniem na zmiany w dynamice zespołowej i indywidualnej 
 • Zarządzaniem emocjami i poziomem zaangażowania uczestników oraz trenera (swoim własnym)
 • Reagowaniem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych 
 • Udzielaniem informacji zwrotnej czy konstruktywnej krytyki w sposób inny niż do tej pory (skoncentrowanej na doświadczalnym i odczuwalnym aspekcie informacji, a nie tylko logicznym/ intelektualnym)


RAMOWY PROGRAM CERTYFIKACJA 

WARSZTAT PODSTAWOWY - “wszystko zaczyna się od dynamiki gestu”

 

W TRAKCIE WARSZTATU UCZESTNIK ODPOWIE SOBIE NA PYTANIA:
 • Jak zwiększyć swobodę działania w relacji osobistej / terapeutycznej /coachingowej?
 • Jak korzystać efektywnie z mieszanki humoru, wyzwań i życzliwości?
 • Na jaką relację z klientem się decydujesz?
 • Czy prowokatywność jest dla Ciebie?
 • Co robić by zniwelować ryzyko rutyny?
 • Jak być tu i teraz w relacji z klientem, uczestnikiem, zespołem?
 W TRAKCIE WARSZTATU:
 • Doświadczysz czym jest myślenie prowokatywne i gdzie tkwi sedno jego skuteczności
 • Poznasz podstawowe techniki pracy prowokatywnej
 • Sprawdzisz efektywność ich działania
 • Rozwiniesz umiejętność uważnego słuchania i obserwacji rozmówcy
 • Przekonasz się, jak skuteczna może być ciągła diagnoza
 • Rozwiniesz umiejętność mówienia wprost, docierania do sedna sprawy
 • Poszerzysz świadomość podstaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji metodami prowokatywnymi – jeśli nie jesteś psychologiem lub terapeutą możesz pominąć ten punkt 
 W PROGRAMIE:
 • Co nieco o tym czym jest metoda i jak powstała
 • Etyka pracy coacha i terapeuty w prowokatywności
 • Podstawowe narzędzia i techniki pracy prowokatywnej
 • Analiza sesji prowokatywnej
 • „Mechanika” prowokatywna - wskazania i przeciwwskazania

  Ćwiczenia…ćwiczenia… ćwiczenia 
 TO POZWOLI CI NA:
 • Zrozumienie czym jest a czym nie prowokatywność
 • Decyzję czy chcesz poznać metodę bardziej (np. na drodze certyfikacji)
 • Poczuć i zrozumieć własną różnorodność względem innych (i nazwać, co w niej akceptujesz, a co potrzebujesz zmienić)
 • Odważniejsze prowadzenie własnych sesji z klientem przy większej uważności nie tylko na to co mówi, ale także jak mówi
 • Dodanie interwencji prowokatywnych do swojego zbioru narzędzi rozwojowych (czy to coachingowych, terapeutycznych, czy pomocowych)

 

 

WARSZTAT ŚREDNIOZAAWANSOWANY “W chaosie jest metoda i porządek”

W TRAKCIE WARSZTATU ODPOWIESZ SOBIE (MIĘDZY INNYMI) NA PYTANIA:
 • Jak pracować na zróżnicowanym zespole metodami prowokatywnymi? 
 • Jak prowadzić interwencję prowokatywną tak, aby była kształcąca dla całej grupy, a nie tylko dla jednostki?
 • Jak jednocześnie pracować z osobami i całością grupy metodami prowokatywnymi, tak aby każdy czuł się włączony w proces? 
 • Co zrobić w sytuacji gdy interwencja prowokatywna jaką zastosuje trener, coach, okaże się niewłaściwą?
 • Jak wydobywać spod “dywanu” tematy, które niszczą efektywność zespołową. 
 • W jaki sposób używać metod prowokatywnych do rozwoju grupy
W TRAKCIE WARSZTATU:
 • Rozwiniesz umiejętności pracy prowokatywnej z grupą 
 • Nabędziesz umiejętność budowania interwencji prowokatywnej - konfrontujące osoby pomiędzy tym co deklaratywne, a faktyczne. W celu budowania w zespole odpowiedzialności i sprawczości nastawionej na efekt i zmianę 
 • Nauczysz się zauważać i wychwytywać te elementy w pracy grupowej, które mogą być rozwojowe i wspierające w procesie uczenia dla osoby i zespołu. A także, które interwencje prowokatywne mogą jeszcze bardziej wzmocnić grupę
 • Rozwiniesz w sobie umiejętność uważnego obserwowania i słuchania grupy oraz szybkiego reagowania na nią 
 • Nabędziesz nowe umiejętności budowania w uczestnikach odwagi i chęci do otwartej komunikacji i działania nastawionego na partnerstwo
W PROGRAMIE:
 • Praca nad ograniczającymi postawami i przekonaniami względem siebie, innych i rzeczywistości 
 • Narzędzia i techniki zaawansowane do pracy z grupą 
 • Psychologia odwrócona i techniki paradoksalne w pracy z grupą 
 • Prowokatywna praca nad decyzyjnością, odpowiedzialnością, działaniem i efektem z niego płynącym 
 • Praca na procesie a nie scenariuszu 
 • Jak bez kontraktu pracować
 • Jak pracować na budowaniu celu indywidualnym i grupowym i jak to spiąć w całość 
 • Rama pracy prowokatywnej w trenerstwie / warunki / o co musisz zadbać co musisz spełnić aby to  była prowokatywna praca, a nie nawalanka 
 • Zbadanie własnych granic i celów / zgód wewnętrznych na prowokatywne interwencje 
 • Cykl Kolba versus prowokatywność 
 • 3 mózgi w procesie uczenia się, a prowokatywność + etapy zmiany  
 • Podstawowe narzędzia prowokatywne w pracy trenera [ humor, improwizacja, chaos] 

 

TO POZWOLI CI NA:
 • Zbudowanie umiejętności i odwagi do pracy metodą prowokatywną z grupą
 • Wzmocnienie umiejętności pracy absurdem i przerysowaniem nad zmianą postaw oraz przekonań 
 • Efektywniejsze budowanie współdziałających zespołów, opartych na otwartej komunikacji i partnerskiej postawie względem siebie 
 • Szybsze uruchamianie w ludziach otwartości i ciekawości do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności 
 • Wzmocnienie umiejętności tworzenia twórczej atmosfery w zespole  
WARSZTAT ZAAWANSOWANY  “moc w słabości się doskonali ;)”

 
W TRAKCIE WARSZTATU UCZESTNIK ODPOWIE SOBIE (MIĘDZY INNYMI) NA PYTANIA:
 • Jak być elastycznym uważnym i merytorycznym jednocześnie? 
 • Co robić gdy na sali są “sabotażyści’ procesu uczenia się i rozwoju zespołu lub sensowności szkolenia? 
 • Po czym poznawać, że moja interwencja prowokatywna była rozwojowa, a nie atakująca? 
 • Jak budować w sobie odwagę do działania innego od wyuczonego - czyli jak wychodzić poza znane schematy i przyzwyczajenia?
 • Jak pracować z konfliktem i oporem stosując prowokatywność? 
 • Jak radzić sobe z niespodziewanymi sytuacjami i emocjami prowokatywnie?
W TRAKCIE WARSZTATU:
 • Rozwiniesz umiejętności szybkiego i elastycznego reagowania na zmienne sytuacje w procesie szkoleniowym 
 • Poznasz nowe narzędzia i techniki prowokatywne do stosowania w sytuacjach oporu, konfliktu, czy marazmu w grupie szkoleniowej 
 • Doświadczysz skuteczności podejścia prowokatywnego w pracy nad własnymi przekonaniami ograniczającymi i utrudniającymi Tobie efektywność działań 
 • Wzmocnisz w sobie odwagę do kreatywnego działania w procesie szkoleniowym 
W PROGRAMIE:
 • Demony trenera (lęki, obawy, fiksacje, i takie tam ograniczenia ;) ) - jak z nimi pracować, i na bazie tego jak tworzyć narzędzia prowokatywne do pracy z przekonaniami uczestników 
 • Skąd brać zasoby i energię do prowokatywności / do budowania w sposób prowokatywny (siebie, uczestnika, grupę, interwencje, warsztat, itp)
 • Narzędziownik prowokatywny 
 • Jak interweniować prowokatywnie w sytuacjach trudnych 
TO POZWOLI CI NA:
 • Zbudowane w sobie pewności siebie jako trenera i lidera procesu szkoleniowego 
 • Kształtowanie nowych kompetencji wspierających Twoją skuteczność działań trenerskich 
 • Rozwój umiejętności szybkiego i adekwatnego reagowania na zmiany 
 • Nabycie większej swobody i radości w swojej pracy 
 • Bardziej świadome stosowanie własnego stylu trenerskiego i rozwijanie go w sposób zgodny z Twoją kolorowością 
LOGISTYKA

Każdy uczestnik otrzyma:
 • Segregator szkoleniowy z materiałami merytorycznymi, prezentacje wykorzystywane przez trenerów podczas szkoleń, zdjęcia flipchartów i materiały bonusowe.

 • Zadania wdrożeniowe do samodzielnej realizacji zgodnie z programem 

 • Pakiet narzędzi i technik trenerskich do codziennego efektywnego wykorzystania na sali szkoleniowej.

 • Miesiąc opieki superwizyjno - mentorskiej po warsztacie

 • Wsparcie w rozwoju w trakcie i po projekcie.

Przy Instytucie Provocare działa społeczność praktyków i sympatyków prowokatywności. W jej skład wchodzą specjaliści różnych branż i dziedzin, którzy wzajemnie się wspierają i inspirują. 

Każdy uczestnik może liczyć na indywidualną opiekę doświadczonego trenera/coacha, a absolwent możliwość dalszego rozwoju w ramach Klubu ProvoLubnych / Superwizyjnego Klubu ProvoAktywnych i Dyskusyjnego Klubu ProvoLubnych.

 

KORZYŚCI 

 

korzyści dla organizacji 
 • Wzrost efektywności szkoleń poprzez rozwój umiejętności oddziaływania trenera na grupę 
 • Rozwój kadry trenerskiej o nowe kompetencje adekwatne do wyzwań organizacyjnych i rynkowych
 • Wzmocnienie w zespole trenerskim świadomości roli, znaczenia i odpowiedzialności za proces rozwoju pracowników i organizacji 

 

korzyści dla uczestnika
 •  Wzmocnienie odwagi do eksperymentowania na sali szkoleniowej 
 • Poszerzenie wachlarza narzędzi trenerskich 
 • Wzrost elastyczność działania w procesie rozwoju zespołu 
 • Rozwój umiejętności budowania atmosfery sprzyjającej rozwojowi i chęci poszerzania kompetencji u uczestników 
 • Rozwój samoświadomości wpływu na uczestnika i dynamikę procesu szkoleniowego poprzez postawę i nastawienie
 • Rozwój umiejętności wykorzystywania oporu jednostki lub grupy jako elementu i energii do wspierającej proces zmiany i uczenia 
 •  Zwiększenie otwartości na wychodzenie z własnej strefy komfortu w celu budowania większej sprawczości w grupie
 • Poszerzanie umiejętności uważnej obserwacji dynamiki zespołowejTRENERZY prowadzący Joanna Czarnecka 

CEO, terapeuta, coach, konsultant biznesu, superwizor, 

Współtwórca Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem. Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywatorach i wartościach osób i zespołów, a także praca nad rozwojem kreatywnego myślenia u Ludzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia). Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo - leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno - pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego - medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych. 

Przez pięć lat członkini prezydium Izby Coachingu oraz czteroletni dyrektor oddziału mazowieckiego Izby Coachingu. Partner w działaniach fundacji sztuki współczesnej In Situ Od niedawna uczy się prowadzić małe wydawnictwo :)

 

MARCIN SKORODZIEŃ

Trener, coach, konsultant, trener-superwizor, tancerz

Certyfikowany trener i coach, mentor i superwizor trenerów. Ekspert w takich dziedzinach jak sprzedaż, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, asertywność, efektywna komunikacja, prezentacje i wystąpienia publiczne, stres i techniki relaksacyjne. Jego ulubione warsztaty, to te rozwijające kompetencje społeczne (nie lubi określenia „kompetencje miękkie”).

Duże doświadczenie zdobył jako kierownik projektu szkoleniowego, w który zaangażowanych było 50 trenerów sprzedaży, a w warsztatach brało udział 8500 uczestników. Aktualnie zatrudniony w jednej z największych firm w kraju, gdzie odpowiada za rozwój kompetencji dyrektorów, menedżerów i pracowników sprzedaży w kanale B2B. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, gdzie projektuje procesy rozwojowe skierowane do rożnych grup zawodowych oraz prowadzi warsztaty.

Wspieranie ludzi w dążeniu do celu oraz dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą uważa za ważny element swojego zawodowego życia.

Docenia i szanuje cele biznesowe przyświecające każdemu projektowi. Zawsze zwraca uwagę na synergię celu z człowiekiem, który ma go zrealizować.

Prowokatywność poznawał wpierw z poziomu „wątpiącego”, z mocno uruchomionym syndromem „szkiełko i oko”, aż do aktywnego i profesjonalnego rozwoju w nurcie. Skutecznie łączy „klasyczne” metody pracy trenerskiej i coachingowej z prowokatywnymi interwencjami. Elastycznie przechodzi pomiędzy absurdem, humorem i działaniami osadzonymi na konkrecie i rzeczywistych kontekstach organizacji.

Uważny obserwator, zawodowy tancerz.Wymagania wstępne

Dla kogo?

  • Trenerów i szkoleniowców 
  • Osób pracujących z grupami 
  • Edukatorów i nauczycieli 
  • Animatorów kultury 
  • Pedagogów i wychowawców 
  • Menedżerów 

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811