PROWOKATYWNOŚĆ dla praktyków

pakiet zaawansowany
proces certyfikacyjny 

 

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

wdług grafiku warsztatów zawansowanych 

Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

bezpośrednie informacje u:

Joanny 535 006 846 

WARSZTAT PROWADZONY HYBRYDOWO (MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA NA SALI
LUB ONLINE)

Najbliższe terminy

Cena

5000 zł/netto

istneje możliwość płatności w ratach

uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe,
 • dyplom,
 • miesiąc opieki superwizyjno - mentorskiej
  po warsztacie
 • zadania domowe 
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Udział w jednym z warsztatów:

Myślenie Prowokatywne - podstawy
Coaching prowokatywny - podstawy
Coaching prowokatywny - wstęp (dr Jaap Hollander)
Styl Prowokatywny - tło i narzędzia (dr Noni Hofner)

lub wiedza o prowokatywności z innych źródeł :)

Warsztaty zaawansowane są przeznaczone dla osób które ukończyły warsztaty
z podstaw prowokatywnych prowadzonych przez:
 • świętej pamięci Franka Farrellego
 • zespół Provocare
 • dr Noni E. Hofner
 • dr Jappa Holander
 • Nicka Kempa
Główne korzyści płynące z uczestniczenia w warsztatach zaawansowanych:
 • rozwój kompetencji i umiejętności stosowania prowokatywności w życiu
  codziennych, terapeutycznym, coachingowym, pomocowym
 • wzmocnienie świadomości procesów uruchamianych w kliencie i w sobie
  podczas procesu i interwencji prowokatywnych
 • poszerzenie zestawu technik i narzędzi prowokatywnych służących
  wsparciu klienta na różnych etapach zmiany
 • wzrost umiejętności uważnej obserwacji i szybkiej reakcji w procesie
  wsparcia
 • wzrost elastyczności myślenia i działania na zmiany w kliencie wynikające z procesu
 • rozwój kreatywności oddziaływania prowokatywnego na klienta
 • rozwój umiejętności stosowania  prowokatywności w obszarze pracy
  interwencyjnej, mediacyjnej i wychowawczej
 • uczestniczenie w ścieżce certyfikacyjnej z metody prowokatywnej
  dopasowanej do pełnionej zawodowo roli (terapia / coaching / wsparcie)

 

Każdy z warsztatów jest opracowany tak aby:

A. osoba decydująca się na wzięcie udziału w nim, a będąca po podstawach mogła rozwijać swoje prowokatywne umiejętności
B. kolejność warsztatów była wyborem uczestnika (jedyne wskazanie z naszej strony, to to aby na samym końcu uczestniczyć w warsztacie „w
podążaniu za wyzwaniem”
C. każda osoba po odbyciu warsztatu dla zaawansowanych była objęta wsparciem superwizyjnym i mentorskim w razie potrzeb przez okres miesiąca po warsztacie. Wsparcie to jest realizowane nieodpłatnie przez
prowadzących dany moduł
D. uczestnik kończący zestaw 5 warsztatów zaawansowanych mógł ubiegać się o certyfikację z metody.

 

Do procesu certyfikacji należą warsztaty:

1.      Struktury Chaosu
2.      Humor i improwizacja
3.      Twarze Metafor
4.      Intencja emocji - empatia i prowokatywność
5.      W podążaniu za wyzwaniem

Regulamin Certyfikacji znajdą Państwo TU
Wymagania wstępne

Dla kogo?

Zapraszamy
  • Praktyków Prowokatywności
  • Terapeutów 
  • Psychoogów 
  • Psychiatrów 
  • Coachów
  • Trenerów
  • Osoby zaangażowane w działąnia "pomocowe" i opiekuńczo lecznicze wobec innych 
  • Nauczycieli i Edukatorów 
  • Menedżerów
Wymagania wstępne

Dalsze kroki

Jeżeli chcesz rozwijać kompetencje prowokatywne zapraszamy na warsztaty zaawansowane

Społeczność Prowokatywna: 

Warsztaty gości:

 

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811