PROWOKATYWNOŚĆ dla praktyków

pakiet zaawansowany
proces certyfikacyjny 

 

Najbliższe terminy

Najbliższe terminy

wdług grafiku warsztatów zawansowanych 

Zapisy

ZAPISY

dialog@provocare.pl

bezpośrednie informacje u:

Joanny 535 006 846 

WARSZTAT PROWADZONY HYBRYDOWO (MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA NA SALI
LUB ONLINE)

Najbliższe terminy

Cena

5000 zł/netto

istneje możliwość płatności w ratach

uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe,
 • dyplom,
 • miesiąc opieki superwizyjno - mentorskiej
  po warsztacie
 • zadania domowe 
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Udział w jednym z warsztatów:

Myślenie Prowokatywne - podstawy
Coaching prowokatywny - podstawy
Coaching prowokatywny - wstęp (dr Jaap Hollander)
Styl Prowokatywny - tło i narzędzia (dr Noni Hofner)

lub wiedza o prowokatywności z innych źródeł :)

Warsztaty zaawansowane są przeznaczone dla osób które ukończyły warsztaty
z podstaw prowokatywnych prowadzonych przez:
 • świętej pamięci Franka Farrellego
 • zespół Provocare
 • dr Noni E. Hofner
 • dr Jappa Holander
 • Nicka Kempa
Główne korzyści płynące z uczestniczenia w warsztatach zaawansowanych:
 • rozwój kompetencji i umiejętności stosowania prowokatywności w życiu
  codziennych, terapeutycznym, coachingowym, pomocowym
 • wzmocnienie świadomości procesów uruchamianych w kliencie i w sobie
  podczas procesu i interwencji prowokatywnych
 • poszerzenie zestawu technik i narzędzi prowokatywnych służących
  wsparciu klienta na różnych etapach zmiany
 • wzrost umiejętności uważnej obserwacji i szybkiej reakcji w procesie
  wsparcia
 • wzrost elastyczności myślenia i działania na zmiany w kliencie wynikające z procesu
 • rozwój kreatywności oddziaływania prowokatywnego na klienta
 • rozwój umiejętności stosowania  prowokatywności w obszarze pracy
  interwencyjnej, mediacyjnej i wychowawczej
 • uczestniczenie w ścieżce certyfikacyjnej z metody prowokatywnej
  dopasowanej do pełnionej zawodowo roli (terapia / coaching / wsparcie)

 

Każdy z warsztatów jest opracowany tak aby:
 • osoba decydująca się na wzięcie udziału w nim, a będąca po podstawach mogła rozwijać swoje prowokatywne umiejętności
 • kolejność warsztatów była wyborem uczestnika (jedyne wskazanie z naszej strony, to to aby na samym końcu uczestniczyć w warsztacie „w
  podążaniu za wyzwaniem”
 • każda osoba po odbyciu warsztatu dla zaawansowanych była objęta wsparciem superwizyjnym i mentorskim w razie potrzeb przez okres miesiąca po warsztacie. Wsparcie to jest realizowane nieodpłatnie przez
  prowadzących dany moduł
 • uczestnik kończący zestaw 5 warsztatów zaawansowanych mógł ubiegać się o certyfikację z metody.

 

Do procesu certyfikacji należą warsztaty:
 1. Podstawy podejścia prowokatywnego
 2. Struktury Chaosu
 3. Humor i improwizacja
 4. Twarze Metafor
 5. Emocjonalność intencji - empatia i prowokatywność
 6. W podążaniu za wyzwaniem

Regulamin Certyfikacji znajdą Państwo TU
Wymagania wstępne

Dla kogo?

Zapraszamy
 • Praktyków Prowokatywności
 • Terapeutów 
 • Psychoogów 
 • Psychiatrów 
 • Coachów
 • Trenerów
 • Osoby zaangażowane
  w działania "pomocowe"
  i opiekuńczo lecznicze wobec innych 
 • Nauczycieli i Edukatorów 
 • Menedżerów

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811