Poza rutyną

 

Cele warsztatu

  • odzyskanie świeżości i radości w codziennych działaniach
  • uruchomienie kreatywności 
  • uruchomienie proaktywności

 

Humor w biznesie

Jak poprawić jakość życia i zaangażowanie pracowników? Pozwalaj im się śmiać. Nakłaniaj do tego, zaprasza j, sam się śmiej. Śmiech jest jedną z najbardziej naturalnych metod radzenia sobie ze stresem. Pozwala złapać dystans do problemu, zwiększa kreatywność, dodaje energii

Czytaj dalej

Budowanie odporności psychicznej

Praca w zmiennym środowisku, ciągłe wyzwania, praca pod presją czasu, stres, frustracja to co raz częściej codzienność w biznesie. Niektórzy odnajdują się w tym świetnie, inni błyskawicznie wypalają. Umiejętność prowokatywnej pracy nad sobą ułatwia złapanie dystansu do siebie i otoczenia, szybszej regeneracji i dostępu do zasobów nawet w sytuacjach trudnych.

Cele warsztatu:

  • zwiększenie odporności na wpływ czynników zewnętrznych
  • lepsze radzenie sobie ze stresem
  • większa elastyczność zachowań w sytuacjach trudnych
  • większa swoboda w podejmowaniu decyzji

 

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811