Jeroen Stek

Jeroen StekJeroen Stek od 2005 r. związany jest z Maarsigngh en Van Steijn (sieć ekspertów ds. psychologii) w Leeuwarden i działa w charakterze coacha prowokatywnego, te rapeuty systemowego i trenera zarządzania. Głównym obszarem jego działalności jest zastosowanie jego ekspertyzy w zakresie zdrowia psychicznego i rozwoju zarządzania. Wykonuje swoją pracę z pasją, miłością do swojego fachu i z wyjątkowym szacunkiem dla klienta, jako człowieka. Ze względu na to, że sam jest menedżerem dużego parku rekreacyjnego w Brabancji, jest on w stanie wnieść zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wartość dodaną do swojej praktyki coacha i trenera. Dodatkowo pracuje jako nauczyciel improwizacji. Jest Członkiem Komisji ds. Aktywności i zarządu CCL. Misja: w pozytywny sposób łączyć ludzi, którzy się od siebie różnią. „To, co lubię w swojej pracy, to m. in. jej różnorodność. Taką samą przyjemność czerpię z terapii dla par, coachingu kadry zarządzającej i menadżerskiej, pracy nad rozwojem wizji i misji osób i firm, jak i z treningów z zakresu „Softskills” w firmach lub organizacjach. Bardzo ważna jest dla mnie przy tym znajomość działania ludzkiego mózgu, która jest bardzo przydatna w komunikacji społecznej (i profesjonalnej). Staram się pokazać ludziom, w jaki sposób, jako jednostki i jako grupa, mogą czerpać korzyści z życia społecznego. Twórczość i rozwój, które za punkt wyjścia obierają szacunek dla jednostki, stanowią dla mnie zasadniczą wartość.” „Wszyscy ludzie pragną być w udanych związkach. Najczęściej początek romansu cechuje wzajemna ciekawość, często również rozwój uczucia, szacunek i zaufanie. Po dłuższym czasie osoba będąca w związku może mieć wrażenie, że partner nie do końca ją rozumie, że jej nie słucha lub że nie podziela jej uczuć. Czasem po prostu czujemy, że druga osoba nie daje nam tego, czego potrzebujemy, a klarowna i spokojna komunikacja nie jest już możliwa. Masz wrażenie, że zamykasz się w sobie? Czy może czasem odnosisz wrażenie, że Twoje żądania Twoja druga połówka odbiera jako nigdy nie kończące się pretensje? Doświadczasz prawdy zawartej w powiedzeniu, że od miłości jest niedaleko do nienawiści. […] Mój styl prowadzenia coachingu czy terapii można w skrócie opisać jako aktywny, bezpośredni i z poczuciem humoru.”

Jaap Hollander

Jaap Hollanderpsycholog kliniczny, terapeuta behawioralny, coach, trener W latach 1988-1998, we współpracy z Frankiem Farrelly’m, pracował nad modelowaniem i strukturalizowaniem metod prowokatywnych. Autor 10 książek, w tym 3 książek dotyczących coachingu prowokatywnego (patrz zakładka książki). Ukończył studia na Uniwersytecie w Groningen w 1977 roku. Rok później Hollander rozpoczął pracę jako psycholog w Centrum Psychiatrycznym Venray, jednocześnie pracował jako trener. W 1983 roku był współzałożycielem holendersko – belgijskiej fundacji Therpsichore Trance Therapy. W 1984 roku, wraz z żoną Anneke Meijer, założyli IEP (Instytut Psychologii Eklektycznej), którego misją jest pomaganie ludziom w wykorzystywaniu i rozwijaniu wewnętrznych zasobów. Do dziś Instytut przeszkolił ponad 11 000 specjalistów. Prowadził warsztaty w Holandii, Anglii, Rosji, Niemczech, Belgii, Polsc e, USA i Kolumbii. Jego przystępny styl szkolenia charakteryzuje się przejrzystą strukturą i obfitością humoru. Jego specjalizacją trenerską jest: rozwój u ludzi umiejętności: miękkich w biznesie i życiu, zarządczych i przywódczych u kadry kierowniczej i menadżerskiej, a także coachingowych i terapeutycznych; coaching prowokatywny; neurolingwistyczne programowanie (NLP). Jaap Hollander opracował także „MindSonar” – program komputerowy online do analizy stylów myślenia w oparciu o metaprogramy i motywacje Gravesa, oraz „Nano Tech Power Deck” – grę coachingową w formie talii kart (sesja coachingowa w pudełku). Przez 5 lat z rzędu był honorowany nagrodą magazynu Quote, jako jeden z 500 najlepszych specjalistów w Holandii. Informacje o książkach: Coaching prowokatywny oraz Coaching prowokatywny. Ulepszenie przez pogarszanie.

 Phil Jeremiah 

Phil JeremiahTrener Terapii Provokatywnej, posiadający Certyfikat Kwalifikacji do Pracy Socialnej (CQSW), DipEHP „Phil Jeremiah i Brian Kaplan są dwoma wysoce efektywnymi, serdecznymi lekarzami, dla których priorytetem jest dobro pacjentów. Łączy ich jedna myśl o tym, że samotne maskowanie osobistej tragedii w niewystarczający sposób odzwierciedla nasze życie. To panowie, przez których przemawia radość, a surrealistyczna celebracja absurdów życia prowokuje u pacjentów śmiech będący wyrazem zwycięstwa” Frank Farrelly Pełni funkcję dyrektora do spraw szkoleń w Brytyjskim Instytucie Terapii Prowokatywnej. Doświadczony prywatny psychoterapeuta oraz wieloletni trener z zakresu psychoterapii. Prowadzi seminaria treningowe dla pracowników socjalnych i psychiatrów w zakresie psychoterapii. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel akademicki ucząc studentów hipnoterapii. Ma bogate doświadczenie w life i biznes coachingu, psychoterapii dorosłych, doradztwa, EFT, EMDR, i klinicznej oceny ryzyka w zakresie zdrowia psychicznego. Pracował z Frankiem Farellym od 1995 roku zarówno w Wielkiej Brytanii jak i innych krajach Europy. Phil w swojej pracy coachingowej i trenerskiej stawia mocny nacisk na:
  • wspólne wydobywanie i wzmacnianie wyjątkowości i mocnych stron klienta;
  • wydobywanie i wzmacnianie indywidualnych i zespołowych zasobów, umiejętności i wartości w celach zawodowych i osobistych klientów;
  • umożliwienie osobom lub grupom odkrycia unikalnych rozwiązań;
  • wypracowanie przez klientów struktur i mechanizmów pozwalających niwelować stres w miejscu pracy;
  • wzmacnianie i rozwój efektywnej współpracy i komunikacji zespołowej;
  • wzmacnianie zaangażowania, zintegrowania i motywacji zespołu i jego poszczególnych c złonków;
  • rozwój świadomości własnej i zespołowej w kontekście sposobu delegowania nowych zadań;
  • wzmocnienie zaangażowania osób w pracy nad twórczą zmianą;
  • kształtowanie umiejętności efektywnego korzystania z humoru w miejscu pracy w celu budowania relacji i komunikacji organizacyjnej.

Dr Charlotte Höfner

Charlotte Hofnercoach , trener i konsultant. Dodatkowo prowadzi praktykę doradczo – terapeutyczną dla par. Jest ekspertem w zakresie Systemowej Pracy Prowokatywnej, Stylu Prowokatywnego oraz technik improwizacji. Jako córka dr Noni Höfner, dorastała w atmosferze Stylu Prowokatywnego dzięki częstej obecności Franka Farrellego w domu Höfner, w latach 1985-2011. Przez dziesiątki lat otrzymała sposobność wnikliwego zapoznawania się z tym sposobem komunikacji – zarówno w teorii, jak i praktyce. Ukończyła studia na kierunku Komunikacja i Psychologia uzyskując stopień magistra oraz doktorat w zakresie badań dotyczących „Infotainment”. Od roku 2000 Charlotte Höfner prowadzi warsztaty i wygłasza wykłady na temat Stylu Prowokatywnego (ProSt) i Prowokatywnej Pracy Systemowej. Ponadto oferuje coaching oraz udziela porad psychologicznych, łącząc w umiejętny sposób techniki prowokatywne z elementami improwizacji. Grupami docelowymi jej warsztatów i wykładów są między innymi lekarze i psychoterapeuci, firmy z branży IT, wydawnictwa, koncerny branży elektronicznej, doradcy przedsiębiorstw, koncerny farmaceutyczne, firmy ubezpieczeniowe, banki, szkoły i organizacje społeczne. Prowadzi warsztaty i seminaria improwizacyjne dla menedżerów, coachów, trenerów, terapeutów i innych osób, bazując na założeniach oraz technikach improwizacji. Przez ponad 15 lat występowała z grupą teatru improwizowanego …eff (“ecstasy für arme” czyli “ekstazy dla biednych”), którego jest współzałożycielką. Aktorka i współzałożycielka grupy improwizacyjnej „Impro Goes Loose”. Współzałożycielka i piosenkarka w zespole wokalnym. Członek Instytutu Consultingowego k.l.i.c. W latach 2001-2006 była moderatorką w lokalnej stacji telewizyjnej w Monachium, dla której wyprodukowała program komediowy TefaU. Nauczycielami sztuki improwizacji dla dr Charlotte Höfnerbyli i są między innymi: KEITH JOHNSTONE (Kanada), GASTON (Monachium), JOHN HUDSON (Nowa Zelandia), DOUG NUNN (USA), FRANK FARRELLY (USA), jak również aktorzy monachijskich teatrów improwizowanych Fastfood, Tatwort oraz Isar 148. Książka „Odwaga improwizacji”, którą napisała dlatrenerów, coachów i konsultantów (doradców) zostanie niebawem wydana w Polsce.

Ingeborg van der Oord

Ingeborg van der Oord Psycholog społeczny, trener, doradca, team coach i personal coach Doktorat z dziedziny stosowanej psychologii społecznej, od 13 lat pracuje jako trenerka w sektorze biznesowym i non-profit. Od 2000 roku prowadzi zespoły i grupy, wspierając je w rozwoju zawodowym i osobistym. Dodatkowo pracuje w Akademii Policyjnej na stanowisku specjalisty ds. przesłuchań i coach. Pracowała w Boertien Training na stanowisku trenera, coacha i doradcy zajmującego się bezpieczeństwem społecznym, przywództwem oraz zarządzaniem i komunikacją. Na co dzień pracuje z zespołami i grupami nad wzmacnianiem więzów z firmą, wzajemnych relacji i rozwojem indywidualnego profesjonalizmu. Dla IEP prowadzi warsztaty „Praca prowokatywna z zespołami”. Doświadczenie specjalistyczne: warsztaty w dziedzinie komunikacji ustnej i różnego rodzaju zindywidualizowane ścieżki Psychologia społeczna: Specjalizacje: techniki prowadzenia rozmów, prezentacje, techniki przeprowadzania wywiadów, doradztwo, efektywne wpływanie na innych, efektywność osobista, zarządzanie czasem oraz szkolenie trenera Zarządzanie: Specjalizacje: praktyczne kierowanie ludźmi (SL2), coaching, funkcjonowanie i ocenianie Bezpieczeństwo społeczne: Specjalizacje: profesjonalne przesłuchiwanie, techniki przesłuchiwania, postępowanie z agresją, sprawy nieletnich, sprawy obyczajowe, techniki przeprowadzania wywiadów oraz przesłuchania w związku z oszustwami Ingeborg o sobie i swojej pracy: Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół coachingu i szkolenia, dlatego oprócz wgłębiania się wybieram także rozwój w szerokim znaczeniu tego słowa. Robię to, by móc szkolić i trenować ludzi oraz doradzać im indywidual nie. Praca w oparciu o kontakt, wyzwanie i humor bardzo do mnie przemawia. Elementy te rozwinęłam w zaawansowanym stopniu, działając w branży trenerskiej oraz w policji. Wierzę, że możliwości człowieka są znacznie większe niż on sam początkowo uważa. Indywidualny coaching może pomóc w znalezieniu granic osobistych i doświadczeniu ich oraz pozwolić na uzyskanie możliwości wykonania lub zaakceptowania tego, co „niemożliwe”. Poprzez dobry kontakt z daną osobą oraz postawienie jej z humorem określonego wyzwania, motywuję ją, by dała z siebie to, co najlepsze i by zaczęła działać. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem: uczciwa, bezpośrednia, otwarta, analityczna, kreatywna, konfrontacyjna, szczera, pełna szacunku, nakierowana na osiągnięcie rezultatu, pełna humoru, wrażliwa, odporna na stres i ciekawa”.„
Ingeborg van der Oord

Odbierz ProvoTime

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811