„Prowokatywność nie jest tym samym, co prowokacja, mimo że często jest z nią mylona przez osoby nieświadome różnic pomiędzy nimi. Prowokatywność u swojej podstawy ma szacunek i życzliwość do osoby jako całości. Do bogactwa różnorodności jaka się składa na danego Człowieka. Wzmacnia go poprzez stawianie mu wyzwań, wykorzystując energię i potencjał jaki drzemie ukryty za ograniczającymi przekonaniami i postawami. Jak? Z humorem. Zapraszając do uśmiechu z Człowiekiem, a nie z Człowieka”

/ Joanna Czarnecka /

Zapisy

edukujemy

organizujemy i prowadzimy

warsztaty z metod prowokatywnych w terapii, coachingu i procesach rozwojowych 

warsztaty z zastosowania prowokatywności
w edukacji dzieci i młodzieży 

warsztaty improwizacyjne i pantomimiczne 

PROCESY CERTYFIKACYJNE
(terapia prowokatywna, coaching prowokatywny, podejście prowokatywne) 

Najbliższe terminy

rozwijamy

prowadzimy

superwizję / interwizję 

terapię prowokatywną indywidualną 

terapię i coaching prowokatywny par 

coaching prowokatywny indywidualny, zespołowy
i grupowy 

mediacje z wykorzystaniem technik prowokatywnych 

szkolenia menedżerskie z elementami podejścia prowokatywnego 

Wymagania wstępne

tworzymy

w obrębie działań Instytutu

kwartalnik "Provotime"

książki edukacyjno - rozwojowe

narzędzia coachingowe i terapeutyczne

bibliotekę audio-video 

badania nad metodą 

Społeczność poprzez Klub ProvoLubnych
i ProvoAktywnych 

kalendarium

Jeżeli chcesz poznać metodę prowokatywną i / lub rozwijać kompetencje prowokatywne zapraszamy na warsztaty 😊
 

WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ NAS 

 

PROWOKATYWNA SPOŁECZNOŚĆ 

 

WARSZTATY NASZYCH GOŚCI I MISTRZÓW 

 

Rok 2021

Styl Prowokatywny (dr Noni Hofner)

 

Rok 2022 

PROVOCATIVE CHANGE WORKS™

Wymagania wstępne

Dla kogo?

dla
  • Ludzi poszukujących rozwoju
  • Osób w procesie zmiany
  • Par i Rodzin chcących budować się wspólnie w radości  i uważności
  • Terapeutów ciekawych siebie i Człowieka
   z jakim pracują 
  • Coachów chcących efektywniej wspierać Klientów 
  • Trenerów poszukujących nowych metod pracy z Ludźmi 
  • Osób zawodowo zaangażowanych w proces leczenia, rehabilitacji, pomocy Innym 
  • Nauczycieli chcących rozwojać w uczniu ciekawość poznania i odwagę pogłebiania wiedzy 
  • Lekarzy i kadry medycznej chcących skuteczniej docierać do Pacjenta
  • Menedżerów gotowych do budowania zespołów opartych na otwartej komunikacji i współodpowiedzialności 
  • Tych, którzy chcą na nowo być w zgodzie
   z sobą, w radości i otwartości na życie
  • ...

   i dla Ciebie :)
Wymagania wstępne

myśl aktywna

urodzenibyzyc - projekty społeczne 

jesteśmy Członkiem Izby Coachingu 

 

PROVOCARE

Provocare - instytut komunikacji prowokatywnej

ul. Esej 21/22,
01-923 Warszawa
NIP 8842467027

NR konta
81 1090 2369 0000 0001 0310 4811